Hlavní navigace

Platíte desátek?

3. 11. 2010

Sdílet

Podle zástupců firemní sféry v ČR je nejčastěji se vyskytující střední výše provize z ceny zakázky v soukromém i veřejném sektoru deset procent.

Česká republika i letos potvrdila, že míra korupce je zde ve srovnání s vyspělým světem na velmi vysoké úrovni. Dokládá to zveřejněný žebříček mezinárodní organizace Transparency International, podle níž je ČR na 53. místě ze 178 zemí světa. Oproti loňsku si v míře korupce ČR pohoršila o jednu příčku.

Na vysokou míru korupce poukazuje Svaz průmyslu a dopravy ČR již delší dobu a jeho představitelé o tomto problému v posledních letech intenzivně jednali s vládami Mirka Topolánka a Jana Fischera. Bohužel zatím nedošlo k zásadnímu zlepšení a vlády nedosáhly hmatatelných úspěchů. Důkazem toho je postavení ČR v mezinárodních srovnáních.

 

Kdo nekrade, okrádá rodinu 

Svaz průmyslu a dopravy ČR poukazuje na to, že vysoká míra korupce je limitujícím faktorem ekonomického růstu a má nepříznivý vliv na rozhodování zahraničních investorů. Požaduje proto účinně řešit potlačení míry korupce. Své návrhy zveřejnil Svaz letos v červnu v dokumentu Agenda 2010 – 10 priorit pro budoucnost ČR a předal jej poté zástupcům nové koaliční vlády. Následně je prosazoval i při jednáních se zástupci ministerstev.

Svaz zejména požaduje, aby byla připravena novela zákona o veřejných zakázkách a souvisejících předpisů. Součástí boje proti korupci by měly být elektronické aukce, které jsou již v praxi v některých případech využívány. Pro zaměstnavatele by se měl výrazně zvýšit přístup k informacím na všech úrovních veřejné správy týkající se čerpání finančních zdrojů. Zajištěna by měla být transparentnost toků veřejných prostředků. Součástí opatření na potírání korupce by mělo být i zvyšování přehlednosti a jednoduchosti přijímaných zákonů, což by snižovalo možnost korupčního jednání.

 

Ruka ruku už dávno umyla  

Konkrétní návrhy pro potírání korupce vyplynuly z šetření, které letos mezi tuzemskými firmami organizoval člen Svazu Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Z výsledků vyplynul zejména požadavek na povinné zveřejňování ceny nabídek a také obchodních podmínek a na vytvoření černé listiny korupčníků.

Šetření zjistilo, že zhruba 30 % zaměstnavatelů a podnikatelů se domnívá, že není možné získat veřejnou zakázku bez korupce. Podle zástupců firemní sféry v ČR je přitom nejčastěji se vyskytující střední výše provize z ceny zakázky v soukromém i veřejném sektoru 10 %.

O nutnosti potírání korupce svědčí také dotazníková šetření, která provedl Svaz průmyslu a dopravy ČR letos v září v říjnu mezi firmami v deseti krajích. Vyplývá z nich, že korupce je na předních místech důležitosti problémů, s nimiž se zaměstnavatelé a podnikatelé setkávají. V závislosti na jednotlivých krajích se procentuální podíl respondentů, kteří fenoménu korupce přikládají velký význam, pohybují od více jak 40 % do více jak 80 %.

 

Informace o šetřeních v krajích leze najít na webové stránce Svazu průmyslu a dopravy ČR

  

Autor článku