Hlavní navigace

Počet firem stoupl nejméně od roku 2004

11. 2. 2010

Sdílet

V roce 2009 zaznamenal Registr ekonomických subjektů vedený na Českém statistickém úřadu nejmenší přírůstek celkového počtu firem za posledních pět let. Podepsalo se na něm především snížení počtu drobných podnikatelů.

Registr ekonomických subjektů České republiky evidoval k poslednímu dni minulého roku celkem 2 570 611 jednotek, z toho 1 839 233 podnikatelů-fyzických osob. Rok 2009 s tvrdými dopady hospodářské krize tak postihl i indikátor počtu firem v podnikatelském sektoru - zvýšení celkového počtu ekonomických subjektů o 18 463 proti stavu z konce roku 2008 bylo jen velmi mírné. Znamenalo zároveň nejslabší nárůst počtu ekonomických subjektů od roku 2004. Zpřesněná data z administrativních zdrojů o počtu vzniklých a zaniklých firem budou k dispozici koncem dubna.  

Aktivní jen tři pětiny právnických osob

Zajímavý údaj o tom, kolik z celkového počtu ekonomických subjektů jsou firmy aktivní, je k dispozici až s velkým časovým zpožděním, protože vychází z dat daňových přiznání a s rezervou na statistické zpracování. Poslední data o aktivních firmách na českém trhu jsou zatím dosažitelná za rok 2006. Podle nich nebyla  z celkového počtu ekonomických subjektů aktivní ani polovina (46,6 %). V segmentu právnických osob bylo aktivních 59,5 % firem. Tento zhruba třípětinový podíl aktivních firem si udržuje segment právnických osob dlouhodobě. Během let 2000 - 2006 byl nejvyšší v roce 2001 (60,1 %), nejnižší pak v roce 2002 (58,5 %). Je však nutné podotknout, že statistické měření v této oblasti nepracuje v pojmem „podnik“ (firma, obchodní společnost) ve smyslu obchodního zákoníku, podle něhož za jistých podmínek tyto subjekty vznikají a zanikají. Statistika pracuje s pojmem „statistický podnik“, což je v počtech vzniklých firem např. firma, která na jistou dobu přerušila činnost a poté opět působí na trhu. 

Firmy na klíč v době krize 

Podíl aktivních právnických osob ve firemním sektoru české ekonomiky se zdá relativně nízký. Je otázka, v jakém rozsahu je držena řada firem jako „prázdné skořápky“. Přitom zároveň kvete i trh s firmami na klíč, které zakládají například advokátní kanceláře ve snaze obstarat rychle pro své klienty (často zahraniční) společnost a nemají zájem se zdržovat administrativní agendou. Firmy na klíč však kupují i živnostníci  přecházející ze živnostenských listů na společnosti s ručením omezeným ve snaze snížit rizika (v živnosti ručí celým svým majetkem zatímco u s.r.o. přechází ručení na společnost). Čilé obchody s firmami na klíč i v době silného útlumu české ekonomiky lze vysvětlit i tím, že mnoho firem nechce opustit trh a drží se na něm právě prostřednictvím firem na klíč (nejsou tedy ekonomicky aktivní). 

Drobných podnikatelů ubylo 

Podnikatelů-fyzických osob bylo koncem roku 2009 téměř šestkrát víc než obchodních společností (právnických osob), jejichž počet se meziročně zvýšil o 17 791 subjektů na 329 100 jednotek uvedených v registru. Počet se podnikatelů-fyzických osob se udržel nad hranicí 1,8 mil. subjektů i přes meziroční pokles o 5783 jednotek. V tomto segmentu převažují jednoznačně drobní podnikatelé (zapsáno v obchodním rejstříku bylo pouze 17 078 z celkového počtu podnikatelů-fyzických osob). 

Pokles počtu drobných podnikatelů je dán silnými tlaky na trhu práce. Počet živností je redukován krachy firem v dopravě, kde je i nejvyšší procento insolvencí, ale i insolvencemi mnoha realitních firem patrných již v první polovině roku 2008. Často vynucené podnikání ve „švarc-systému“, který se postupem doby rozšířil ze stavebnictví prakticky do celé ekonomiky, znamená v nynější krizi pro živnostníka často rovněž ztrátu práce (jako zaměstnanec by byl také propuštěn). 

Během let 2003 až 2009 došlo k poklesu počtu podnikatelů-fyzických osob kromě loňska ještě i v roce 2004, přičemž následující období silné konjunktury české ekonomiky bylo doprovázeno i růstem počtu firem. Podle statistik za roky 2001 až 2005 přežily jeden rok po svém vzniku zhruba čtyři pětiny firem. Od roku 2003 do roku 2005 míra přežití firem sledovaných jeden rok po vzniku stoupala (z 77,8 % na 80,5 %). Více firem oproti průměru za ČR přežívá v průmyslu (84,7 %), méně než průměr pak v obchodě a ostatních službách (79,8 %). Pět let po svém vzniku však přežila v České republice méně než polovina vzniklých firem (42 %). Tři roky jich přežila o něco více než polovina.

 Autorka je analytička Českého statistického úřadu