Hlavní navigace

Podnikání v dopravě patří k nejrizikovějšímu v ČR

14. 2. 2011

Sdílet

Krachem je ohrožena každá čtvrtá firma.

Podnikání v oblasti dopravy a logistiky patří k nejrizikovějšímu v České republice. V relativním srovnání s tuzemskou podnikatelskou základnou v dopravě působí o polovinu méně „vynikajících“ firem a o 222 % více firem v úpadku.

Krachem je ohrožena každá čtvrtá firma (22,1 %). Analýzu aktuálního rozložení rizikovosti podnikatelské základny v ČR před nedávnem zveřejnila agentura ČEKIA v rámci sektorové analýzy Doprava a logistika (NACE 49 – 53). Výsledky hodnocení vycházejí z metodiky ratingového modelu ČEKIA Stability Rating, jehož cílem je odhadnout riziko úpadku firmy v následujících dvanácti měsících.

„Vysoký podíl firem, které zkrachovaly a velmi nízký počet společností hodnocených v kategorii „vynikající“ svědčí o vysoké rizikovosti a náročnosti podnikání v sektoru dopravy a logistiky, obzvlášť v období ekonomické recese,“ komentuje výsledky analytička agentury ČEKIA, Petra Štěpánová, s tím, že nepříznivým vývojem v oblasti dopravy a logistiky trpí celá Evropa. „Nadprůměrná rizikovost podnikání v oboru dopravy a logistiky a markantní vychýlení vzhledem k rozložení tuzemské podnikatelské základny jako celku je důsledkem nízkých marží, vysokých fixních nákladů a citlivosti odvětví na ekonomický cyklus,“ doplnila analytička společnosti ČEKIA.

 

Krize zasadila tvrdou ránu 

„Ze zkušeností našeho mezinárodního specializovaného týmu pro stavbu ratingových modelů, který funguje centrálně pro celou skupinu firem našeho vlastníka, skupinu Bisnode AB, jasně vyplývá, že v jednotlivých evropských ekonomikách patří doprava a logistika mezi obory, které se pohybují mezi prvními třemi nejvíce rizikovými obory podnikání. Zároveň se tento obor v průběhu krize na evropském trhu zařadil k nejvíce postiženým,“ doplnila statistická zjištění z českého trhu, která ČEKIA publikovala v sektorové analýze Doprava a logistika, Alena Seoud, Country Managerka skupiny Bisnode pro Čechy a Slovensko.

V oboru dopravy a logistiky podniká 8,6 % „vynikajících“ společností s ratingem AAA až A, což je v relativním srovnání o 48,7 % méně proti podnikatelské základně jako celku. V tomto oboru je problematický i vysoký podíl firem, které jsou podle ČEKIA Stability Ratingu hodnocené jako neschopné dostát svým závazkům. V ratingovém stupni D „úpadek“ je hodnoceno až 1,9 % podniků, což je o 222 % více ve srovnání s tuzemskou podnikatelskou základnou, kdy se v této kategorii nachází 0,6 % subjektů. Podíl „rizikových“ subjektů s ratingem CCC až C dosahuje v sektoru 22,1 %, to znamená o 3,4 procentního bodu méně než v rámci ČR celkově. V  sektoru dopravy a logistiky v ČR převažují společnosti, u kterých je přijatelná míra rizika nesplácení úvěrů a existuje pouze mírné nebezpečí prodlení při plnění závazků. V odvětví působí 67,4 % „dobrých“ společností s ratingem v intervalu BBB až B, což je o 11,2 % více než v rámci tuzemské populace firem.

 

Rozložení podnikatelské základny dle ČEKIA Stability Rating* 

Název skupiny

Ratingové hodnocení

Doprava a logistika (NACE 49 – 53)

Podnikatelská základna ČR

VYNIKAJÍCÍ

AAA

0,76 %

2,06 %

AA

2,99 %

4,51 %

A

4,88 %

11,14 %

VYNIKAJÍCÍ  CELKEM

 

8,63 %

17,71 %

DOBRÉ

BBB

20,75 %

16,90 %

BB

22,90 %

13,81 %

B

23,75 %

25,50 %

DOBRÉ CELKEM

 

67,40 %

56,21 %

RIZIKOVÉ

CCC

13,99 %

13,11 %

CC

3,77 %

8,20 %

C

4,31 %

4,18 %

RIZIKOVÉ CELKEM

 

22,07 %

25,49 %

ÚPADKY CELKEM

D

1,9 %

0,59 %

 

* k 31.12.2010

Zdroj: ČEKIA

 

V sektorové analýze Doprava a logistika ČEKIA stanovila TOP 50 tržních leaderů podle dosažených tržeb za poslední tři roky. K nejlépe hodnoceným firmám podle metodiky ČEKIA Stability Ratingu s nejvyšším ratingovým hodnocením AAA patří NH – TRANS, SE, METRANS, SPP Bohemia, AWT SPEDI-TRANS, ABS Jets, PPL CZ a EWALS CARGO CARE.

 

Nejlépe hodnocené firmy z oboru Doprava a logistika dle ČEKIA Stability Rating

 

Název společnosti

Pravděpodobnost úpadku

Ratingové hodnocení

NH – TRANS, SE

47679115

0,05 %

AAA

METRANS

40763811

0,05 %

AAA

SPP Bohemia

25336169

0,05 %

AAA

AWT SPEDI-TRANS

25095269

0,05 %

AAA

ABS Jets

27163628

0,05 %

AAA

PPL CZ

25194798

0,05 %

AAA

EWALS CARGO CARE

16189019

0,05 %

AAA

 

Zdroj: ČEKIA (sektorová analýza Doprava a logistika, vydáno leden 2011)

 

 

Slovní popis a charakteristika ratingové stupnice ČEKIA Stability Rating 

Název skupiny

Ratingové hodnocení

Slovní popis ratingového hodnocení

Slovní popis skupiny

VYNIKAJÍCÍ

AAA

Excelentní

Stabilní společnosti, vysoká pravděpodobnost spolehlivého plnění závazků z obchodního styku, vysoká pravděpodobnost návratnosti investic, nízké úvěrové riziko, minimální riziko úpadku.

AA

Vynikající

A

Výborný

DOBRÉ

BBB

Velmi dobrý

Kvalitní společnosti, možnost mírného prodlení při plnění závazků z obchodního styku, nutnost individuálního posouzení návratnosti investic, přijatelné úvěrové riziko, nízké riziko úpadku.

BB

Dobrý

B

Dostatečný

RIZIKOVÉ

CCC

Rizikový

Rizikové společnosti, pravděpodobnost prodlení plateb při plnění závazků z obchodního styku, možnost budoucího zhoršení finanční situace, vyšší úvěrové riziko, společnosti ohrožené úpadkem

CC

Vysoce rizikový

C

Extrémně rizikový

ÚPADKY

D

Úpadek

Neschopnost dlužníka dostát svým závazkům

 

 

 

Zdroj: Česká kapitálová informační agentura