Hlavní navigace

Podnikatelské aktivity cizinců v rámci tuzemské ekonomiky prudce rostou

19. 4. 2012

Sdílet

Přes 306 tisíc Čechů (každý 34.) a téměř 174 tisíc cizinců podniká v ČR prostřednictvím společnosti s ručením omezeným. Ty jsou stále častěji vlastněny výhradně jednou fyzickou osobou.

Nejoblíbenější právní formou pro podnikání v České republice jsou dlouhodobě společnosti s ručením omezeným a jejich podíl na podnikatelské základně kontinuálně roste. Prostřednictvím společnosti s ručením omezeným podniká více než 306 tisíc Čechů a téměř 174 tisíc cizinců, přičemž podnikatelské aktivity cizinců v posledních třech letech prudce rostou. Údaje vyplývají z detailní analýzy vlastnických vztahů tuzemských společností s ručením omezeným, kterou dnes zveřejnila Česká kapitálová informační agentura (ČEKIA), člen nadnárodní skupiny Bisnode. 

V březnu 2012 ČEKIA ve svých databázích evidovala 342 993 aktivních společností s ručením omezeným, které obecně reprezentují malé a střední podnikání. Většina z nich (83,6 %) je výhradně v rukou fyzických osob, tj. 41,3 % (141 647) ovládá jedna fyzická osoba a 42,3 % (145 107) kontroluje více fyzických osob společně. Právnickými osobami je ovládáno necelých 10 % společností s ručením omezeným. Za poslední tři roky, kdy ČEKIA tyto statistiky sleduje, vzrostl podíl s. r. o. ovládaných jednou fyzickou osobou o 3,7 % z 37,59 % na 41,30 % a současně klesl podíl s. r. o.  vlastněných více fyzickými osobami o 5,7 % z 48,05 % na 42,31 %.

„V období jaro 2009 – jaro 2012 vzrost počet s. r. o. s jedním majitelem, fyzickou osobou o 35 %. Živnostníci a fyzické osoby stále častěji pro své podnikání volí právní formu společnosti s ručením omezeným. Ve srovnání s podnikáním na živnostenský list je hlavním důvodem omezení rizik a zvýšení prestiže,“ komentuje výsledky studie analytička agentury ČEKIA Petra Štěpánová s tím, že největší riziko spojené s podnikáním na fyzickou osobu spočívá v tom, že živnostník ručí celým svým majetkem, zatímco u společnosti s ručením omezeným podnikatelé firem celým majetkem neručí.

 

Společnosti s ručením omezením podle vlastnické struktury

 

Počet

(březen 2012)

Podíl

na celku

Počet

(březen 2009)

Podíl

na celku

S.r.o. vlastněné právě jednou PO

26 144

7,62 %

20 955

7,52 %

S.r.o. vlastněné více než jednou PO (a ne FO)

5 605

1,63 %

4 827

1,73 %

S.r.o. vlastněné společně PO a FO

12 651

3,69 %

10 616

3,81 %

Sro vlastněné právě jednou FO

141 647

41,30 %

104 809

37,59 %

Sro vlastněné více než jednou FO (a ne PO)

145 107

42,31 %

133 989

48,05 %

Ostatní (data nejsou k dispozici)

11 839

3,45 %

8 065

1,30 %

Zdroj: databáze a výpočty ČEKIA

Vysvětlivky: PO – právnická osoba, FO – fyzická osoba 

 

Podle analýzy agentury ČEKIA má majetkový podíl v jedné nebo více společnostech s ručením omezeným více než 306 000 Čechů a téměř 174 000 cizinců. „Z uvedené statistiky vyplývá, že každý 35. Čech, a to včetně dětí a nemluvňat, podniká prostřednictvím společnosti s ručením omezeným,“ upozornila Petra Štěpánová. (poznámka: k 31. 12. 2011 dosáhl počet obyvatel v ČR 10 532 770, zdroj: ČSÚ) „Počet Čechů – majitelů s. r. o. za poslední tři roky vzrostl o 2 %, zatímco počet zahraničních vlastníků se zvýšil o 45 %. Je zřejmé, že podnikatelské aktivity cizinců v rámci tuzemské ekonomiky prudce rostou,“ uzavřela analytička ČEKIA. 

 

Struktura vlastníků (fyzických osob) společností s ručením podle domicilu

Domicil fyzické osoby*

Počet

Podíl na celku

Tuzemské FO

306 232

63,82 %

Zahraniční FO

173 636

36,18 %

Celkem

479 868

100,00 %

*členěno podle adresy fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku

Vysvětlivky: FO – fyzická osoba

Zdroj: databáze a výpočty ČEKIA

 

 

Zdroj: Bisnode AB, Česká kapitálová informační agentura (ČEKIA)

 

Foto: © Strezhnev Pavel - Fotolia.com