Hlavní navigace

Podnikatelský boom na Slovensku pokračuje, V Česku vzniká nejméně firem za posledních pět let

21. 9. 2012

Sdílet

 Autor: © Tomas Sereda - Fotolia.com
Za prvních šest měsíců letošního roku na Slovensku vzniklo více než 10 500 nových firem. Pokud budou podnikatelé zakládat nové společnosti alespoň stejným templem i v druhém pololetí, v roce 2012 na Slovensku vznikne nejvíce firem za posledních šest let. Zájem o akciové společnosti prudce poklesl. Údaje vyplývají z databází a výpočtů České kapitálové informační agentury(ČEKIA).

V prvním pololetí letošního roku bylo na Slovensku zaregistrováno celkem 10 566 nových firem. „Pokud by podnikatelé i po zbytek roku zakládali nové společnosti stejným tempem, vznikne na Slovensku o téměř 10 % více firem než v roce 2011, a bude se jednat o největší počet za posledních šest let, kdy ČEKIA tyto statistiky sleduje,“ komentuje výsledky průzkumu analytička agentury ČEKIA Petra Štěpánová s tím, že ekonomické problémy v Evropě se na podnikatelském apetitu na Slovensku zatím neprojevily. Z detailního pohledu na statistiky vyplývá, že akciové společnosti pro podnikání na Slovensku prudce ztrácí na oblibě. „Letos na Slovensku vzniká nejméně akciových společností za posledních šest let, a jejich celkový počet od konce roku 2011 dokonce poklesl. Důvodem je zákaz listinných akcií na doručitele tzv. anonymních akcií. Podnikatelé pro svůj byznys využívají jiné právní formy,“ dodala analytička ČEKIA.

 

Počet nově založených firem* v období 2007 – pol. 2012

typ

pol. 2012

2011

2010

2009

2008

2007

sro

10 442

18 990

17 542

15 842

17 631

16 059

as

124

302

260

288

406

428

celkem

10 566

19 292

17 802

16 130

18 037

16 487

*statistika zahrnuje jen „kapitálové“ společnosti tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, nikoliv například komanditní společnosti nebo společenství vlastníků apod.

Zdroj: ČEKIA (databáze MagnusWeb)

 

K 30. 6. 2012 ČEKIA ve svých databázích evidovala celkem 196 753 slovenských firem, z toho 7 520 (3,82 %) akciových společností a 189 233 (96,18 %) společností s ručením omezeným.

 

Celkový počet registrovaných firem v SR v období 2007 – pol. 2012

 

pol. 2012

2011

2010

2009

2008

2007

sro

189 233

181 834

163 208

145 707

129 999

112 631

as

7 520

7 584

7 391

7 132

6 849

6 454

celkem

196 753

189 418

170 599

152 839

136 848

119 085

*statistika zahrnuje jen „kapitálové“ společnosti tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, nikoliv například komanditní společnosti nebo společenství vlastníků apod.

Zdroj: ČEKIA (databáze MagnusWeb)

 

Česko v minusu 

V prvním pololetí 2012 v České republice vzniklo celkem 11 421 nových firem, což je nejméně za posledních pět let, a ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o více než 6 % méně. Důvodem je špatná ekonomická situace, utažené úvěrové kohoutky ze strany bank, zhoršující se platební morálka firem, větší obezřetnost ze strany podnikatelů, ale také nestabilní legislativní prostředí, zvyšování daní nebo dluhová krize v Evropě. K 30. 6. 2012 bylo v ČR registrováno 366 500 kapitálových společností, to je téměř o 9 000 více než na konci roku 2011. Údaje vyplývají z databází a výpočtů České kapitálové informační agentury, a.s. (ČEKIA), a.s., člena nadnárodní skupiny Bisnode.  

Za prvních šest měsíců letošního roku bylo v České republice zaregistrováno 11 421 nových firem, což je nejméně za posledních pět let, a ve srovnání se stejným obdobím roku 2011, kdy vzniklo 12 205 společností, o více než 6 % méně. „Tuzemská ekonomika v posledních měsících přešlapuje na místě a prognózy pro nejbližší období jsou spíše pesimistické. Stát, firmy i spotřebitelé šetří, podnikatelské prostředí trápí nejen zvyšování daní a nestabilní legislativa. Banky jsou si vědomy ekonomické krize či alespoň krátkodobého poklesu, a tak nezvyšují možnosti získání úvěrů, čímž je založení a provozování nového podnikatelského záměru obtížnější. Také evidujeme další signály o zhoršené platební morálce podniků, což naznačuje přicházející ekonomický útlum, a tedy i menší motivaci rozjíždět nový byznys,“ komentuje poslední statistiky analytička agentury ČEKIA Petra Štěpánová. „Nové podnikatelské aktivity také brzdí silně konkurenční prostředí a obavy z budoucího vývoje v západní Evropě – našeho největšího obchodního partnera,“ dodala Petra Štěpánová

 

Počet nově založených firem* v období 2007 – pol. 2012

 

30. 6. 2012

2011

30. 6. 2011

2010

2009

2008

2007

s.r.o.

10 974

21 174

11 622

22 460

21 756

22 638

21 063

a.s.

447

1 159

583

1 174

1 095

1 336

3 967

celkem

11 421

22 333

12 205

23 634

22 851

23 974

25 030

*statistika zahrnuje jen „kapitálové“ společnosti tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, nikoliv například komanditní společnosti nebo společenství vlastníků apod.


Zdroj: ČEKIA (databáze MagnusWeb)

 

K 30. 6. 2012 ČEKIA ve svých databázích evidovala necelých 366 500 firem, z toho 24 967
(6,8 %) akciových společností a 341 528 (93,2 %) společností s ručením omezeným. Celkový počet kapitálových společností registrovaných v ČR od konce roku 2011 vzrostl téměř o 9 000. V prvním pololetí letošního roku zaniklo celkem 2 074 firem.  „Nejvíce firem vznikalo v roce 2007, kdy podnikatelé využívali ekonomický boom, a na vlně všeobecného optimismu, často zakládali i společnosti, které neměly opodstatněný podnikatelský záměr. V době krize se přirozeně zvýšila míra zániku těchto firem, a také počet nově zakládaných subjektů klesá. Důvodem je větší obezřetnost a zkušenosti podnikatelů, stejně jako nasycenost trhu,“ uzavřela analytička agentury ČEKIA Petra Štěpánová s tím, že celkový počet firem v České republice kontinuálně stále roste.

 

Celkový počet firem* v ČR v období 2007 – pol. 2012

 

30. 6. 2012

2011

2010

2009

2008

2007

s.r.o.

341 528

332 987

316 429

296 787

280 736

261 946

a.s.

24 967

24 714

24 042

23 221

22 888

21 932

celkem

366 495

357 701

340 471

320 008

303 624

283 878

*statistika zahrnuje jen „kapitálové“ společnosti tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, nikoliv například komanditní společnosti nebo společenství vlastníků apod.
Zdroj: ČEKIA (databáze MagnusWeb)