Hlavní navigace

Podnikové finance pod kontrolou

Sdílet

Finanční krize je mnohem víc než jen účetnictví. Vaši účetní zajistí, že účetní knihy jsou vedeny v souladu s příslušnými předpisy, s finančním řízením vám ale pomohou jen výjimečně.

Výše uvedená slova byla obsažena v jednom z příspěvků, přednesených na semináři s názvem Zpět k prosperitě, který se konal 24. února 2010 v pražském hotelu Panorama. Jeho pořadatelé, společnosti Digital Resources, COMPLETE CZ, pinn partners a LERIKA Consulting, zvolili aktuální témata, která by měla být návodem a pomocí firmám v současné ekonomické krizi.

„I v nepříznivém prostředí je možno udělat víc, než jen přežít. Každé riziko, pokud ho chopíte za správný konec, znamená příležitost. Když se teď vydáte správným směrem, vyjdete posíleni pro období růstu,“ řekl Jan Vaněček, managing partner společnosti pinn partners.

Cash flow se stává prvořadou prioritou každodenních rozhodnutí vedení firem a krátkodobý pohled převažuje nad strategií. „Jste zaměstnáni krátkodobým výhledem v řádu několika příštích měsíců, spíše než dlouhodobou perspektivou. Tak jako na většinu společností, i na vás dopadají důsledky hospodářského poklesu. Mnoho podniků utrpělo větší či menší ztráty vyplývající z poklesu poptávky, nadbytečné výrobní kapacity, snižujících se marží a zhoršeného cash flow. Výpadek peněžních toků můžete změřit podle stupně potíží, s nimiž se potýkáte. Můžete si být jisti, že v podobné situaci nejste sami. Pro každý scénář však existuje řada osvědčených postupů, které vám zajistí hotovost na několik příštích měsíců a dá vám tak potřebnou jistotu,“ pokračuje Vaněček. 

Jednotlivé stupně ztráty prosperity 

Nejmírnějším stupněm je chybějící pracovní kapitál, což je situace, kdy nemáte dost finančních prostředků, abyste včas platili své závazky a abyste dostáli všem splátkám.

Druhým stupněm je situace, kdy na vás někdo podá insolvenční návrh. To je poměrně vážné varování, ale nemusí to znamenat konec podniku. Finanční management má v tomto případě nástroje a postupy, jak se z takové situace dostat.

Nejvážnějším případem je prohlášení úpadku. Mezi těmito dvěma kroky je ještě dlouhý kus cesty, který musí firma urazit. Insolvenční zákon podávají věřitelé, kterým došla trpělivost s pohledávkami vůči konkrétnímu podniku. Naproti tomu úpadek vyhlašuje nezávislý soud poté, co zkoumá celkový stav firmy – pokud úpadek prohlásí a spolu s tím vyhlašuje způsob řešení. Ani tato situace nemusí znamenat konec podniku nebo podnikání jako takového. Nicméně, následují poměrně zásadní zásahy do chodu podniku, což je to dosti nákladná záležitost. 

Ohodnoťte svou firmu a jednejte! 

Bezpečné cash flow – takových podniků není mnoho, ale existují. Pokud jste zde, dosahujete zisků a vytváříte cash flow, máte skvělou příležitost k růstu. Vaše konkurence se potýká s potížemi, takže teď je ta správná doba k jejich převzetí. Sledujte svou konkurenci – vaše chvíle možná právě přichází.

Pokles cash flow – když cash flow klesá, soustřeďte na něj svou pozornost. Posuďte stabilitu vašich dodavatelů. Zvažte přínos výrobků a služeb s nízkou marží, protože váží pracovní kapitál, který byste jinde využili lépe. Zpřísněte podmínky odběratelského úvěrování. Požádejte o navýšení dodavatelského úvěru. Zaměřte se na obrátkovost zásob.

Napjaté cash flow představuje nejběžnější stupeň obtíží. Vaší nejvyšší prioritou je řízení pracovního kapitálu. Kromě hlídání své platební schopnosti se soustřeďte na snížení nákladů. Prozkoumejte příležitosti k nalezení nových trhů a možnosti zvýšení tržeb. Sledujte své obchodní partnery a jejich schopnost dodavatelského či odběratelského úvěrování. Zvažte míru rizik, která jste ochotni podstoupit. Pokud budete jednat rychle, zastavíte propad dříve a zotavení bude rychlejší.

Finanční krize – pro společnosti ve finanční krizi má krátkodobé cash flow přednost před ziskem. Potřebujete získat hotovostní injekci, která udrží společnost v chodu. Prodejte své nadbytečné a nevyužívané výrobní kapacity. A to i za cenu ztráty. Pokud je to možné, další hotovost můžete získat prostřednictvím prodeje a zpětného nájmu vašeho zbývajícího výrobního zařízení. Prodej aktiv však představuje jen první krok. Tím dalším je restrukturalizace závazků. Dohodněte si splátkové kalendáře nebo své dluhy kapitalizujte. Třetím nezbytným krokem je restrukturalizace provozu. Snižte náklady. Hledejte nové zdroje příjmů. Věnujte pozornost řízení provozního kapitálu.

Insolvence představuje závažné ohrožení další existence společnosti. Protože podnik se za dohledu soudu dostává do nucené správy věřitelů, dosavadní akcionáři nad ním ztrácejí kontrolu. Pokud čelíte hrozbě insolvence, soustřeďte se na dvě klíčové oblasti: akci a komunikaci. Připravte záchranný plán. Zbavte se veškeré nepotřebné zátěže – nadbytečných zásob, nevyužívaného výrobního zařízení i nemovitostí. Dohodněte si splátkové kalendáře nebo kapitalizujte své závazky. Představte plán svým dodavatelům, odběratelům, zaměstnancům i vlastníkům. Protože již „nemáte co ztratit“, jediným způsobem komunikace je naprostá otevřenost – cokoliv jiného se obrátí proti vám. Jednejte rychle. Průběžně informujte všechny zainteresované strany o postupu. Z takového ozdravného procesu můžete vyjít jen buď zeštíhleni a posíleni, nebo poraženi.

 

 

Cloud22