Hlavní navigace

Pojištění u bank má své limity

21. 4. 2010

Sdílet

S nabídkou pojištění k hypotékám se roztrhl pytel. Ale…

Podlehnout přesvědčování banky, že s pojištěním je půjčka výhodnější či bezpečnější, se nemusí pokaždé vyplatit. Ne vždy se totiž říká tak úplně všechno.

Když budete něco kupovat na úvěr nebo si brát půjčku, obvykle dostanete i nabídku na pojištění schopnosti splácet, které má pokrýt splácení půjčky v případě nepříznivé životní situace. Přistupujte k těmto nabídkám vždy s rozvahou, protože toto pojištění navýší splátky dluhu a tím zvýší naše finanční zatížení. Je s ním také spojeno mnoho výluk.

 

Na pojištění má zájem věřitel 

Creditor (payment) protection insurance neboli pojištění ochrany věřitele (schopnosti splácet) je nabízeno jako automatická či volitelná součást kreditních karet, hypoték, spotřebitelských úvěrů a leasingu. Jde o produktový balíček, který obvykle zahrnuje krytí rizika nesplacení dluhu pro případ úmrtí dlužníka, jeho invalidity a pracovní neschopnosti. Rozšířené pojištění zahrnuje navíc krytí rizika nezaměstnanosti. Na rozdíl od běžného úvěrového životního pojištění pro případ úmrtí má tedy širší pojistnou ochranu. Pojistné plnění pro případ vyjmenovaných událostí není vyplaceno přímo pojištěnému dlužníkovi, ale je vinkulováno ve prospěch poskytovatele půjčky. V závislosti na zahrnuté pojistné ochraně a bance zvedne toto pojištění měsíční splátku dluhu o tři až deset procent.

 

Pozor na různá omezení 

Nevýhodou pojištění ochrany schopnosti splácet jako u balíčkového produktu bývá to, že v řadě případů se nemusí nabízet plnohodnotné pojistné krytí. Pro případ pracovní neschopnosti či nezaměstnanosti pojišťovna obvykle hradí jen maximálně 12 měsíčních splátek. Plní pouze v případě, že nezaměstnanost či pracovní neschopnost trvá déle než 30 až 90 dnů (klient musí být nahlášen na úřadu práce). Jakmile dlužník začne znovu pracovat nebo skončí pojištěná doba, musí dál pokračovat ve splácení dluhu. Pojištění pro případ těchto rizik se tedy často nevztahuje na aktuální zůstatek dluhu, ale jen na dočasný výpadek splátek, což nemusí být vždy dostatečné řešení.

V případě pojištění hospitalizace bývají podmínky ještě přísnější. Zatímco individuální pojistky umožňují výplatu dávky i za celý rok, v pojištění schopnosti splácet je možné najít omezení v plnění maximálně za 30 dní pobytu v nemocnici. V případě invalidity se plní 12 splátek, pouze pokud nedojde ke zlepšení zdravotního stavu, pojišťovna doplatí zbytek úvěru. Invalidita musí být ohodnocena jako trvalá, samotné přiznání invalidity třetího stupně správou sociálního zabezpečení nezakládá nárok na plnění pojišťovny. Obdobně v případě nezaměstnanosti musí být pojištěný nejprve měsíc či dva v evidenci úřadu práce a prokazatelně práci hledat, teprve pak má nárok na pojistné plnění.

Mnohdy se v pojistných podmínkách pojištění schopnosti splácet setkáváme s výlukou typu: „Pojišťovna neplní při událostech na následky nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo před počátkem pojištění a byly diagnostikovány před počátkem pojištění“. Takové pojištění je tedy pouze pro zdravé jedince, kteří dosud neměli žádný závažnější zdravotní problém. Tyto nuance v pojistných podmínkách si musí klient nastudovat sám, na přepážce banky na ně není čas.

 

U každé banky jiné podmínky 

To je další ze záludností. Příslušná banka sjednává rámcovou smlouvu s pojišťovnou a klientům je zveřejněna prováděcí smlouva. Ačkoliv pojištění má stejný název, rozsah krytí se u jednotlivých bank a produktů různí. Nezbývá než pečlivě číst veškeré podmínky přiložené k pojištění.

 

Kdy se vyplatí? 

Pojištění ochrany schopnosti splácet může být pro některé dlužníky užitečné. Bývá totiž ve srovnání s individuálním životním pojištěním levnější, a to především u starších klientů. Pojistné se totiž neodvíjí od věku klienta, ale od výše splátky. Z pohledu ceny se tedy jeho uzavření vyplatí. Z pohledu pojistné ochrany tomu tak vždy není a podmínky pojištění je vhodné řádně nastudovat nebo se obrátit na finančního poradce.

Když se klient nepřipojistí a nastane situace, že hypotéku nemůže splácet, měl by začít okamžitě komunikovat s bankou. Na určitý počet měsíců je možné s bankou dohodnout odpuštění plateb, při dlouhodobé platební neschopnosti však pochopitelně hrozí exekuce zastavené nemovitosti. Další cestou je vzít si krátkodobý úvěr nebo hledat osobu, která převezme dluh, například rodinný příbuzný či jiná důvěryhodná osoba. 

 

Pojištění                      ČSOB              KB                   Unicredit Bank        ČS                        GE Money

Smrti a plná invalidita   480 Kč             500 Kč             nelze                          nelze                    nelze

Smrt, plná invalidita,

prac. neschopnost       580 Kč              700 Kč             700 Kč                      666 Kč                  453 Kč

Smrt, plná invalidita,

prac. neschopnost,

nezaměstnanost           828 Kč              900 Kč            1 170 Kč                   946 Kč                  680 Kč

 

Pozn. Pojistné pro klienta ve věku 30 let, hypotékou 2 mil. Kč na 30 let