Hlavní navigace

Pojišťovna UNIQA uchovává vzácnou Kroniku svatého Václava z roku 1585

18. 11. 2012

Sdílet

 Autor: UNIQA pojišťovna
Vita Venceslai, život a utrpení svatého Václava, je renesanční rukopis z rudolfínské doby. Byl dlouhá léta považován za ztracený a na veřejnosti se objevil teprve nedávno.

Do svého vlastnictví získal kroniku pojišťovací koncern UNIQA Group Austria a uchovává ho v pražském sídle

UNIQA pojišťovny. O této významné národní historické památce byla rovněž vydána reprezentativní publikace. Na doprovodné reprodukci výřezu dochovaného listu rukopisu kácí svatý Václav, podle tradice věčný český panovník, jenž vládu nad zemí dnešním vládám jen propůjčuje, sekyrou šibenici a ruší tak pod svou tehdejší vládou trest smrti.

 

Vita Venceslai byla raritou už v době svého vzniku

Kronika sv. Václava „Vita Venceslai“ je zlacený a iluminovaný rukopis, který byl namalován v roce 1585. Skládá se z 25 pergamenových listů zobrazujících scény ze života českého světce. Výjevy doprovází kaligraficky provedený latinský text. Kronika je o to cennější, že renesančních knižních maleb se v Čechách dochovalo málo. Druhá polovina 16. století byla již dobou rozšířeného knihtisku, kdy tvorba rukopisů nebyla užitkovou, nýbrž sběratelskou záležitostí. To je případ i sbírky Vita Venceslai – s největší pravděpodobností byla zhotovena pro císaře Rudolfa II.

 

Měl doputovat přímo k císaři

Autorem maleb je Matyáš Hutský od Křivoklátu, který byl v té době pražským měšťanem a představeným cechu malířů. Pracoval na výzdobě mnoha kancionálů. Za vlády Rudolfa II. byla Praha centrem vědců, alchymistů i umělců, neboť panovník se o všechny tyto disciplíny nevšedně zajímal a přál jim. Do Čech se sjížděli nejlepší z nejlepších a je jasné, že zde panovala i značná konkurence. V atmosféře rivality byli umělci nuceni se aktivně prosazovat, aby získali od císařského dvora zakázky.

Zřejmě i za tímto účelem vznikl rukopis Život sv. Václava. Doposud se vědělo pouze o jednom exempláři rukopisu, který je uložený ve Vídeňské národní knihovně a který byl v předmluvě věnován Ferdinandovi Tyrolskému. Druhý exemplář, jenž se nyní vrací do míst svého zrodu, nebyl dosud mezi odborníky známý, i když na nich autor pracoval prakticky ve stejnou dobu. Vědělo se pouze, že je vídeňské kronice podobný, nicméně v odlišném formátu a jiném provedení. Zdůrazněny jsou v něm scény, v nichž vystupuje sám císař, proto se odborná veřejnost oprávněně domnívá, že měl putovat k Rudolfovi II.

Cesta sbírky do Prahy 

Asi už se nikdy nedozvíme kdo, kam a kdy přesně Kroniku sv. Václava z Čech vyvezl. Víme pouze, že zřejmě v průběhu nebo po I. světové válce se dílo, respektive jeho větší část, objevila ve Spojených státech amerických, kde bylo zaregistrováno. Několikrát potom byly i z jiných zdrojů ještě na prodej jednotlivé listy z kroniky – tři z nich byly zakoupeny a doplněny posledním majitelem v roce 1997. Dlouhá léta byl rukopis ve vlastnictví amerického sběratele Lehmanna, který ho před několika lety nabídl k prodeji v Hamburku. Kronika není zcela kompletní, stále chybí ještě několik listů (např. předmluva s věnováním), neboť původně dílo nebylo vázáno a skládalo se z jednotlivých pergamenů. Nicméně je velmi nejisté, zda se někdy v budoucnu ještě podaří dílo zkompletovat, zvláště když víme, že putovalo mezi kontinenty.

 

Autor článku