Hlavní navigace

Poslední šance získat unijní dotace v oblasti ekoenergií

7. 5. 2012

Sdílet

Dne 2. května 2012 byla vyhlášena poslední výzva programu Eko-energie, který přináší podnikatelům možnost získat dotace z EU na aktivity v oblasti snižování energetické náročnosti výroby, spotřeby primárních energetických zdrojů a vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů a jejich udržitelný růst.

Dne 2. května 2012 byla vyhlášena poslední výzva programu Eko-energie, který přináší podnikatelům možnost získat dotace z EU na aktivity v oblasti snižování energetické náročnosti výroby, spotřeby primárních energetických zdrojů a vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů a jejich udržitelný růst.

 

Dotace lze čerpat na celou řadu aktivit 

Program Eko-energie je obecně určen pro podniky všech velikostí prakticky bez odvětvového omezení. Pouze u aktivit typu využití obnovitelných zdrojů energie mohou žádat pouze malé a střední podniky. Samotná výše dotace závisí na velikosti podniku a typu projektu a pohybuje se v rozmezí 30 až 50 % tzv. způsobilých výdajů. Konkrétně můžete čerpat dotace například na zateplení stěn a střechy podnikatelského objektu, nahrazení neefektivního kotle na hnědé uhlí účinným tepelným čerpadlem, modernizace systému měření a regulace, instalace solárních kolektorů pro ohřev vody atd. Získat lze až 60 mil. Kč na projekt. Příjem registračních žádostí bude probíhat od 21. 5. 2012 do 8. 6. 2012 pro oblast obnovitelných zdrojů energie, a od 27. 6. 2012 do 4. 7. 2012 pro oblast úspor energie.

Klíčovou součástí a základem projektu je energetický audit. Energetický audit musí mít každý žadatel při podávání žádosti zpracován spolu s podnikatelským záměrem, který z něj vychází. Zpracování obou materiálů je poměrně náročný proces, stejně tak jako samotná kompletace žádosti a orientace v elektronickém prostředí, prostřednictvím něhož se žádosti odesílají a administrují.

Pro žadatele s menšími nebo žádnými zkušenostmi se strukturálními fondy EU je vhodné uvažovat o spolupráci s poradenskou nebo konzultační společností, která má s podáváním projektů určité zkušenosti a je schopna z celé řady nutných úkonů a dokumentů klást důraz na ty podstatné a vyvarovat se zbytečných chyb.

Pro více informací o programu Ekoenergie navštivte webové stránky www.enovation.cz.

 

cyber23

 

Foto: © arahan - Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?