Hlavní navigace

Poslední trendy u insolvencí

17. 5. 2013

Sdílet

 Autor: © Wolfgang Kraus - Fotolia.com
V minulém měsíci bylo v ČR podáno celkem 3058 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 533 insolvencí u právnických osob a podnikatelů, 439 u nepodnikajících živnostníků a 2086 u nepodnikatelů.

Počty insolvenčních návrhů u firem a u živnostníků v dubnu 2013 opět rostly. Po dlouhé době konečně klesly počty insolvenčních návrhů u fyzických osob nepodnikatelů.

 

Tabulka č 1 : Insolvenční návrhy ČR

 

2012

2013

Měsíc

Celkem

Firmy

Fyzické osoby

Celkem

Firmy

Nepodnikající živnostníci

Fyzické osoby

1

2274

603

1671

2702

524

306

1872

2

2600

687

1913

2812

478

318

2016

3

2863

717

2146

3128

505

418

2205

4

2674

639

2035

3058

533

439

2086

5

2652

712

1940

 

 

 

 

6

2619

611

2008

 

 

 

 

7

2536

609

1927

 

 

 

 

8

2772

724

2048

 

 

 

 

9

2371

611

1760

 

 

 

 

10

3006

793

2213

 

 

 

 

11

3198

903

2295

 

 

 

 

12

2663

789

1874

 

 

 

 

celkem

32228

8398

23830

11700

2040

1481

8179

* insolvenční návrhy podané, mohou se na daný subjekt opakovat

 

 

Zdroj Creditreform, insolvenční rejstřík

 

Do roku 2012 zveřejňovala společnost Creditreform celkové počty insolvenčních návrhů u firem a u fyzických osob. V rámci  firem byly vykazovány i živnostenské firmy, které měly IČ a současně žádaly o oddlužení. Od roku 2013 však společnost Creditreform v rámci zpřesnění metodiky a zlepšení vypovídací schopnosti zveřejňovaných údajů zveřejňuje skupinu nepodnikajících živnostníků ve zvláštní kategorii. 

Největší počet firem v insolvenci byl v dubnu 2013 z oblasti velkoobchodu, stavebnictví a pohostinství. Obratově největší firmou, na niž byl v uplynulém měsíci podán insolvenční návrh byla společnost JIP - Papírny Větřní, a. s.. U této společnost byl podán již druhý insolvenční návrh. 15. 4. 2013 byl podán insolvenční návrh na společnost VČAS s.r.o.. Ten byl hned 19.4.2013 soudem odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost. Navrhovateli, firmě HT WOOD, s.r.o. byla dokonce uložena pořádková pokuta ve výši 25 000,- Kč za podání zjevně bezdůvodného insolvenčního návrhu. Možným způsobem řešení úpadku firem je konkurs nebo reorganizace.

 

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny.  

 

U reorganizace dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Předpokladem pro povolení reorganizace je, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 000 000,- Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace je, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců. Výše uvedená kritéria neplatí v situaci, kdy dlužník předloží nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí o úpadku reorganizační plán, již schválený polovinou zajištěných i nezajištěných věřitelů.

Využití tohoto nástroje je v praxi stále minimální. Počty reorganizací dosahují ve srovnání s počtem konkurzů zanedbatelných hodnot.

 

Konkursů bylo v dubnu 2013 prohlášeno 190, z toho počet konkurzů živnostníků činil 61. Dynamický nárůst počtu konkurzů pokračuje. Proti dubnu 2012 vzrostly počty konkurzů o 33%. Výrazný je nárůst zejména u živnostníků, kdy nárůst proti stejnému období roku 2012 činí dokonce 56%.

Nejvíce firem v konkurzu bylo tentokrát z oblasti pohostinství. K tomuto oboru se přidaly opět i firmy z odvětví správy nemovitostí a stavebnictví.

 

Tabulka č. 2:  Konkursy podnikatelů

měsíc

2011

2012

2013

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

1

145

42

126

36

200

55

2

144

34

164

41

180

59

3

174

36

167

44

180

71

4

146

35

142

39

190

61

5

178

38

163

54

 

 

6

154

43

161

43

 

 

7

115

32

160

45

 

 

8

124

39

158

46

 

 

9

157

50

163

45

 

 

10

133

41

196

60

 

 

11

158

59

169

54

 

 

12

150

46

130

48

 

 

celkem

1778

495

1899

555

750

246

zdroj: Creditreform

 

Tabulka č. 3: Firmy v konkurzu za měsíc duben dle obratu

IČO

Název

Činnost

Počet zaměstnanců

Obrat v CZK

60196734

FINCOM UNIVERSAL a.s.

Obchod s palivy a mazivy

5

2134367000

26116715

AUTOSPACE s.r.o.

Obchod s automobily

80

700000000

26307863

STEEL KRAFT s.r.o.

Velkoobchod s odpadem a šrotem

11

549588000

26829185

Énekes auto, s.r.o.

Silniční nákladní doprava

60

440000000

25536711

RENOMIX s.r.o.

Stavební činnost

65

384352000

26126486

AGROBYŠKOVICE,s.r.o.

Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu

9

322935000

25252721

Seba T, akciová společnost

Tkaní textilií

135

218400000

46974857

Panorama Slatina-stavby a.s.

Stavební činnost

113

182255000

47283505

T O S T A V  spol. s r.o.

Stavební činnost

50

177534000

25676571

Fabrika R.A., s.r.o.

Činnosti reklamních agentur

17

169209000

zdroj: Creditreform

 

Počet insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů měl doposud dominantní vliv na celkový počet insolvenčních návrhů. V dubnu 2013 bylo podáno 2086 insolvenčních návrhů u fyzických osob - nepodnikatelů. Poprvé v letošním roce tak došlo k poklesu insolvenčních návrhů, proti měsíci březnu je pokles o 5,4%. Pokud srovnáme první čtyři měsíce roku 2012 a 2013, je nárůst insolvenčních návrhů letos mírnější a činí zatím jen 5,3%.

 

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30 % dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz.

 

V dubnu 2013 bylo podáno celkem 2541 žádostí  o oddlužení. Ze všech žádostí bylo oddlužení povoleno v 1828 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v 42 dlužníků. Pokud nedojde k  zpeněžení majetku, je oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře.

 

Ani v následujících měsících neočekáváme poklesy počtu insolvenčních návrhů. Výraznou měrou k tomu přispívá nižší spotřebitelská poptávka daná zvýšením DPH a pesimistickými prognózami ekonomického vývoje pro rok 2013. S ohledem na vysoké zadlužení zejména nízkopříjmových skupin spotřebitelů budou mít restriktivní vládní opatření dopad i do počtu osobních bankrotů v nadcházejícím období. U insolvenčních návrhů na firmy očekáváme mírný růst v průběhu celého roku 2013. U bankrotů se bude zvyšovat zejména podíl malých a středních firem.

 

 

 

Byl pro vás článek přínosný?