Hlavní navigace

Postoj GFŘ k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu k nerealizovaným kurzovým ziskům

18. 6. 2012

Sdílet

 Autor: © arahan - Fotolia.com
V nedávném rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (5 Afs 45/2011 – 94 ze dne 19. dubna 2012) bylo judikováno, že nerealizované kurzové zisky nepředstavují zdanitelný příjem ve smyslu § 18 zákona o daních z příjmů, neboť vznikají pouze na základě přepočtu a nemají žádný relevantní základ v nakládání s majetkem.

Nerealizované kurzové zisky z přepočtu aktiv a závazků evidovaných v cizí měně, které jsou účtovány na účtech finančních výnosů, by podle tohoto soudního rozhodnutí měly být ze základu daně vyňaty a mimoúčetně zdaněny, respektive uplatněny v okamžiku realizace.

K  problematice daňového režimu nerealizovaných kurzových zisků a ztrát by s ohledem na výše uvedené soudní rozhodnutí i blížící se termín pro podání daňových přiznání k dani z příjmů mělo zveřejnit svůj postoj Generální finanční ředitelství (GFŘ). Podle předběžných vyjádření, která máme k dispozici, bude stanovisko GFŘ spíše zamítavé a daňová správa bude pro daňové účely i nadále plně akceptovat účetní zachycení nerealizovaných kurzových zisků (a ztrát).

Doporučuje se výši nerealizovaných kurzových zisků či ztrát za minulé (minulá) období ve vaší firmě ověřit a konkrétní postup s ohledem na případná rizika zvážit po zveřejnění stanoviska GFŘ. 

 

Zdroj: KPMG

 

Foto: paragraf © arahan - Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?