Hlavní navigace

Povinně 40 % žen ve vedení firem? Podle Svazu průmyslu a dopravy jde o byrokracii Bruselu

22. 11. 2012

Sdílet

 Autor: © FotolEdhar - Fotolia.com
Svaz průmyslu a dopravy ČR je zásadně proti minulý týden Evropskou komisí přijaté směrnici, podle níž by ve velkých firmách zemí EU mělo ve správních a dozorčích radách zasedat 40 procent žen. Kvóta by podle směrnice měla být naplněna do roku 2020.

„Je to typicky byrokratické rozhodnutí,“ uvedl v reakci na rozhodnutí Komise Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, který reprezentuje nejvýznamnější část tuzemského průmyslu a také postoj k uvedené směrnici.

Svaz již delší dobu prosazuje názor průmyslu, a podnikl řadu intervencí na národní i na evropské úrovni, že není rozumné a efektivní zasahovat tímto způsobem do práv podniků. Zastává princip dobrovolnosti a nezávaznosti. „Zvolený přístup Komise a stanovení právně závazných kvót není krok správným směrem. Považujeme ho naopak za kontraproduktivní,“ uvedl Jaroslav Hanák s poukazem na řadu odvětví těžkého průmyslu a dopravy v ČR, kde není jednoduché kvótu naplnit tak, aby byla přínosem podniku.

Zvolená alternativa nepřináší „rovnováhu mezi efektivností zvoleného nástroje a mírou zásahu do práv podniků“. Navíc struktury a velikost statutárních orgánů se v rámci zemí EU liší, rozdílné jsou procedury a kriteria volby výkonných či nevýkonných členů těchto rad. Svaz je také silně znepokojen navrhovanými sankcemi, které by měly dopadnout na podniky v případě nedodržení směrnice.

Svaz průmyslu a dopravy ČR se již před časem připojil ke společné iniciativě Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE, jejímž je členem, která vloni předložila řadu příkladů z podnikové praxe napříč Evropskou unií, že podniky respektují princip rovných příležitostí a snaží se o vyšší zapojení žen do řídících a rozhodovacích procesů. O podobě směrnice budou nyní jednat země EU a Evropský parlament, jejichž souhlas je k jejímu schválení zapotřebí.