Hlavní navigace

Pozitivní vyhlídky šéfů velkých firem v regionu se stále zvyšují

1. 6. 2011

Sdílet

Vrcholoví manažeři očekávají v zemích střední Evropy v následujících 12 měsících i nadále zlepšování ekonomické situace.

Hlavním důvodem zvyšujícího se optimismu je oživení ekonomiky, díky němuž šéfové velkých společností mění svůj postoj ke kapitálovým investicím. Vyplývá to z dnes zveřejněného aktuálního Indexu podnikatelského očekávání (BSI) společnosti Deloitte, který sleduje názory generálních ředitelů největších společností z ČR, Polska, Maďarska, Slovenska, Chorvatska a Rumunska. 

„Pro ekonomiku jako celek je zásadní fakt, že delší dobu trvající zlepšení situace podniků a pozitivní pohled na vývoj se dále přenáší do rostoucí ochoty firem zaměstnávat nové pracovníky. Nejvýraznější zlepšení v této oblasti sledujeme v České republice a na Slovensku,“ uvedl Luděk Niedermayer, ředitel v oddělení podnikového poradenství v Deloitte. 

Vyhlídky ekonomik se podle průzkumu nejvíce zlepšují na Slovensku, pokles optimismu zaznamenalo Polsko a Rumunsko, naopak mírné zhoršení výhledu jako jediné Maďarsko. Pozitivnější postoj k investičním výdajům má Česká republika, Slovensko a Polsko, méně pozitivní jsou vedoucí manažeři v Chorvatsku, Maďarsku nebo v Rumunsku.

 

Špatně už bylo...  

„Rozdílnost situace v jednotlivých zemích je však menší než pohled na odvětví ekonomiky, kde trvale pozitivní obrázek dává zpracovatelský průmysl a maloobchod, zatímco například energetický sektor stagnuje,“ doplnil Luděk Niedermayer, ředitel v oddělení podnikového poradenství v Deloitte. 

Polsko stále vykazuje nejpozitivnější očekávání v regionu s 91 % vrcholových manažerů, kteří vidí finanční vyhlídky své společnosti optimisticky, ve srovnání s 80 % při posledním průzkumu. Také na Slovensku optimismus ohledně ekonomických vyhlídek plynule roste. Více než čtyři pětiny šéfů firem (84 %) se nyní domnívá, že se ekonomika během příštích 12 měsíců zlepší. Při prvním průzkumu v roce 2009 zastávala tento názor pouze pětina vedoucích manažerů (23 %). 

Slovenští šéfové firem jsou také nejpozitivnější ohledně nárůstu zaměstnanosti ve svých společnostech během příštích 12 měsíců. Téměř polovina (45 %) oproti 32 % v loňské průzkumu prováděném v dubnu 2010 se nyní domnívá, že se počet zaměstnanců zvýší. 

Největší růst pozitivních očekávání oproti minulému průzkumu zaznamenalo Chorvatsko, kde celkový index vzrostl o 13 bodů. Ačkoli jsou šéfové v otázkách kapitálových investic a výnosů z prodeje sebejistější, jejich postoj k ekonomice země v příštích šesti měsících je nerozhodný. Chorvatsko je nejnegativnější zemí v regionu v otázkách platebních lhůt. Více než polovina vrcholových manažerů (53 %) uvedla, že lhůty jsou příliš dlouhé. 

 

Inovace, výzkum a vývoj 

Součástí aktuálního průzkumu byly i otázky z oblasti inovace, výzkumu a vývoje.

Výsledky ukazují, že top manažeři chápou význam inovací, ale plně si neuvědomují, jak mohou investice do výzkumu a vývoje zvýšit konkurenceschopnost:  

* pouze 10 % dotazovaných šéfů uvedlo, že jejich společnosti vydaly v roce 2010 více než 3 % obratu na investice do výzkumu a vývoje,

* více než čtvrtina vrcholových manažerů (29 %) uvedla, že jejich společnosti do výzkumu a vývoje v minulém roce v tomto regionu neinvestovaly vůbec,

* největší podíl vrcholových manažerů, jejichž společnosti vydaly na výzkum a vývoj více než 3 % obratu, vykázalo Chorvatsko (20 %) a Česká republika (16 %), za nimi následovalo Slovensko a Rumunsko (obě země s 10 %),

* šéfové uváděli jako největší externí stimuly, které ovlivní výdaje na výzkum a vývoj v budoucnu, větší dostupnost finančních dotací na výzkum a vývoj (29 %) a větší přínosy plynoucí z daňového zvýhodnění výzkumu a vývoje (26 %),

* více než čtyři pětiny vrcholových manažerů (81 %) uvedly, že využívání inovací, alespoň do určité míry, považují za důležité. 

„Je povzbudivé, že šéfové firem v regionu si jsou vědomi, nakolik je využívání inovací důležité pro udržení konkurenceschopnosti jejich podniků v budoucnu,“ uvedl Mike Barrington generální ředitel společnosti Deloitte Central Europe.

 

Základní údaje o metodice provádění průzkumu a více podrobností o BSI lze nalézt na adrese www.deloitte.com/bsi.

 

 

cyber23

 

 

Byl pro vás článek přínosný?