Hlavní navigace

Praha vede v počtu nehod, ale "násosky" najdeme spíše jinde

13. 12. 2010

Sdílet

Zatímco v hlavním městě odhalila loni policie požití alkoholu jen u necelých 4 procent nehod, v Zlínském kraji si před jízdou dal nějakou tu skleničku více než každý pátý viník nehody a v kraji Jihočeském, Jihomoravském a na Vysočině pilo před havárií bezmála 15 procent motoristů.

Za tři čtvrtiny letošního roku se na domácích silnicích přihodilo 55 550 nehod, které šetřila Policie ČR, plná čtvrtina z nich se přitom odehrála v Praze a na Prahu připadá také bezmála čtvrtina finančního objemu škod. Přesto, jak vypovídají policejní statistiky i statistiky ČSOB Pojišťovny, z hlediska závažnosti dopravních nehod patří hlavní město k nejbezpečnějším regionům republiky, naopak nejvyšší četnost tragických nehod vykazují Jihočeský a Zlínský kraj. V těchto krajích je také nejvyšší procento nehod zaviněných pod vlivem alkoholu.

Přestože se v Praze za prvních devět měsíců letošního roku stalo přes 13 500 nehod, u nichž asistovala policie, smrtelných úrazů zde bylo „pouze“ osmnáct. Pravděpodobnost úmrtí se tak rovná 0,13 na každých sto nehod. Naproti tomu v Pardubickém kraji byla tato pravděpodobnost čtrnáctkrát, ve Zlínském kraji patnáctkrát a v Jihočeském kraji dokonce devatenáctkrát vyšší. Relativně příznivá situace je kromě Prahy také v Libereckém kraji.

 

Pražáci bourají plechy 

„U řidičů z Prahy registrujeme dlouhodobě nejvyšší četnost zaviněných nehod: riziko, že zaviní nehodu, je u nich zhruba dvakrát vyšší, než odpovídá průměru řidičů za celou republiku. V naprosté většině případů však jde o poměrně banální plechové škody, které se obejdou bez zranění. U škod na zdraví je situace jiná – podle našich statistik povinného ručení za prvních devět měsíců letošního roku byl největší podíl škod na zdraví u nehod řidičů z Královéhradeckého, Jihočeského a Pardubického kraje, nejmenší podíl naopak u řidičů z Prahy a také z Liberecka,“ potvrzuje policejní data Jaroslav Král, ředitel odboru řízení produktů neživotního pojištění ČSOB Pojišťovny. „U povinného ručení je ovšem třeba sledovat data dlouhodobě, devět měsíců je u škod na zdraví příliš krátká časová řada, protože jedna velká škoda v rozsahu třeba několika milionů korun může statistiky ovlivnit.“

Řidiči z Prahy se od zbytku republiky odlišují také v jiných parametrech, například četností nehod spáchaných pod vlivem alkoholu. Zatímco v Praze odhalila loni policie požití alkoholu jen u necelých 4 procent nehod, v Zlínském kraji si před jízdou dal nějakou tu skleničku více než každý pátý viník nehody a v kraji Jihočeském, Jihomoravském a na Vysočině se alkoholem posilnilo před havárií bezmála 15 procent motoristů.

„Zavinit nehodu je samo o sobě nepříjemné, pokud je však u viníka zjištěna přítomnost alkoholu, musí navíc počítat s těžkými finančními důsledky, protože pojistné plnění zaplacené postiženému má pojišťovna právo na něm vymáhat. A u škod na zdraví se jedná běžně o mnohamilionové částky,“ upozornil Jaroslav Král.

 

Autor článku