Hlavní navigace

Právo minoritních akcionářů na soudní ochranu při squeeze-outu

9. 3. 2011

Sdílet

Dne 10. února 2011 rozhodl Evropský soud pro lidská práva ve věci Minarik proti ČR a konstatoval porušení práva na soudní ochranu.

Soud tak potvrdil dřívější závěry, ke kterým dospěl ve věci Kohlhofer a Minarik proti České republice dne 15. října 2009. V obou případech se jednalo o situaci, v níž majoritní akcionář rozhodl v rámci valné hromady o zrušení společnosti a převodu jmění, respektive o tzv. nepravém squeeze-outu. Minoritní akcionáři podali žalobu na neplatnost usnesení valné hromady, avšak mezitím došlo k výmazu společnosti z obchodního rejstříku. Tím bylo znemožněno, aby soud přezkoumal námitky minoritních akcionářů k usnesení valné hromady, na jehož základě byla společnost zrušena.

Ministerstvo spravedlnosti připravuje návrh novely příslušných ustanovení, který si klade za cíl uvést českou úpravu squeeze-outu do souladu s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod. 

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?