Hlavní navigace

Překvapující rozhodnutí Nejvyššího správního soudu: nerealizované kurzové zisky nejsou zdanitelným příjmem

15. 5. 2012

Sdílet

 Autor: © arahan - Fotolia.com
Nejvyšší správní soud publikoval na svých stránkách rozhodnutí(5 Afs 45/2011 – 94), které můžeme považovat z daňového pohledu za průlomové.

Ve výše uvedeném rozhodnutí Nejvyšší správní soud judikoval, že přestože se nerealizované kurzové zisky podle účetních metod zahrnují do výsledku hospodaření, z hlediska daně z příjmů se nejedná o zdanitelný příjem.

V citovaném rozsudku poplatník přijal dlouhodobé cizoměnové úvěry a v letech 2004 až 2006 zaúčtoval nerealizované kurzové zisky z přepočtu cizí měny na české koruny. Tyto nerealizované kurzové zisky pak v řádném daňovém přiznání zahrnul do základu daně z příjmů. Následně však podal odvolání proti vlastnímu daňovému přiznání a požadoval vyjmutí těchto kurzových zisků ze základu daně. Dle názoru poplatníka totiž použitá účetní metoda (upravená vyhláškou) nebyla v souladu s účetními principy upravenými zákonem o účetnictví a zároveň nedošlo ke skutečné realizaci příjmu, jak požaduje zákon o daních z příjmů. 

Nejvyšší správní soud neakceptoval argument poplatníka, že zachycení v účetnictví v souladu s vyhláškou bylo nesprávné. Na druhou stranu však konstatoval, že v okamžiku pouhé změny směnného kurzu a jeho promítnutí do účetnictví, kdy dochází k účtování o nerealizovaném kurzovém zisku, nevzniká faktický příjem: „Ziskem může být pouze zhodnocení koruny vůči zahraniční měně doprovázené fyzickým tokem peněz, které je ovšem jasné až k datu uskutečnění operace (splátky, na kterou bylo vynaloženo méně českých korun).“ 

Soud se v rozhodnutí detailně nezabývá technikou, jakou by měly být kurzové zisky zdaněny v okamžiku realizace, ani problematikou uznatelnosti nerealizovaných kurzových ztrát. Rozsudek otevírá celou řadu dalších otázek v případech, kdy dochází k výsledkovému účtování o nerealizovaných oceňovacích rozdílech a na které by logika uplatněná v citovaném rozsudku mohla být také použita. 

Lze očekávat, že daňová správa bude na právní názor vyjádřený Nejvyšším správním soudem reagovat odmítavě. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je však konečné, a případná změna jeho právního názoru je do budoucna možná pouze relativně složitou cestou rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu.

 

Zdroj: KPMG

 

Foto: © arahan - Fotolia.com

cyber23

 

 

Byl pro vás článek přínosný?