Hlavní navigace

Prezident podepsal balíček úsporných opatření i technickou novelu zákona o DPH

2. 1. 2013

Sdílet

 Autor: © Visual Concepts - Fotolia.com
Shrnujeme změny, ke kterým dochází od 1. ledna 2013.

Daň z přidané hodnoty 

* Zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty na 21 % a 15 % v letech 2013 až 2015

* Rozšíření ručení za odvod DPH: například provede-li plátce platbu za zdanitelné plnění dodavateli, jehož účet nebude zveřejněn správcem daně; bude-li dodavatel tzv. nespolehlivým plátcem a v některých dalších případech. 

* Osvobození při převodu nemovitosti: lhůta, po jejímž uplynutí budou převody nemovitostí osvobozeny od DPH, se prodlužuje ze tří na pět let. Po uplynutí této lhůty si plátci mohou zvolit, zda osvobození využijí či nikoliv.

* Měsíční zdaňovací období bude základním zdaňovacím obdobím pro všechny plátce. Čtvrtletní zdaňovací období bude možné pouze v případě, že obrat plátce nepřekročí 10 milionů Kč.

* Dochází k úpravám při vystavování daňových dokladů v elektronické podobě.

* S elektronickou podobou faktury však musí souhlasit odběratel.

* Bude možné požádat správce daně o závazné posouzení, zda dodávka šrotu a odpadu podléhá či nepodléhá režimu lokálního reverse-charge.

* Možnost využití registrace jako osoby identifikované k dani místo registrace jako plátce u některých typů transakcí.

* Daňová přiznání budou s účinností od 1. ledna 2014 podávána povinně pouze elektronicky. Tato povinnost se nebude týkat fyzických osob, jejichž obrat nepřesáhne 6 000 000 Kč.

* Významným způsobem je upravena definice pojišťovacích a zajišťovacích činností, které jsou od DPH osvobozeny.

 

Daň z příjmů

* Omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob.

* Zvýšení srážkové daně z pasivních příjmů (dividendy, úroky, licenční poplatky) vůči daňovým rájům z 15 % na 35 %.

* Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z příjmu převyšujícího 48násobek průměrné mzdy v letech 2013 až 2015.

Zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce v letech 2013 až 2015.

 

Zdravotní pojištění

* Zrušení stropů u pojistného na veřejné zdravotní pojištění v letech 2013 až2015

 

Daň z převodu nemovitostí 

* Zvýšení daně z převodu nemovitostí ze 3 % na 4 %.

 

Spotřební daně

* V roce 2013 omezení daňového zvýhodnění tzv. zelené nafty a od roku 2014 úplné zrušení této výhody. 

 

Zdroj: KPMG

 

 

Byl pro vás článek přínosný?