Hlavní navigace

Prezidentské veto návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob Sněmovna pravděpodobně přehlasuje

12. 12. 2011

Sdílet

 Autor: © Beboy - Fotolia.com
Podle nového zákona bude trestným činem právnické osoby takové protiprávní jednání, které je spácháno jejím jménem nebo v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti.

Právnické osoby budou moci být postihovány jen za trestné činy výslovně v zákoně uvedené. Mezi ty patří například zkrácení daně, neodvedení povinného pojistného, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, pletichy při zadání veřejné zakázky nebo trestné činy v oblasti životního prostředí. Jako trest hrozí právnickým osobám např. pokuta, zákaz činnosti, propadnutí majetku či zákaz přijímání dotací.

Trestní odpovědnost právnické osoby je dána, pokud této právnické osobě lze přičítat protiprávní jednání určitých fyzických osob. Taková situace může nastat, pokud se protiprávního jednání dopustí statutární orgán nebo jeho člen, osoby, které v rámci dané právnické osoby vykonávají řídící a kontrolní činnosti (zejména management společnosti), anebo osoby, které mají vliv na řízení právnické osoby.

Právnické osobě lze také přičítat protiprávní jednání jejích zaměstnanců, a to tehdy, pokud:

* se zaměstnanec protiprávního jednání dopustí na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu statutárního orgánu nebo osob vykovávajících řídící a kontrolní činnost;

* výše uvedené řídící osoby neprovedly taková opatření, která měly podle právních předpisů provést nebo jejichž provedení lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců.

Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob nepřímo vytváří tlak na úroveň řízení rizik na straně právnických osob. Je však také třeba zdůraznit, že za určité jednání může být zároveň trestně-právně postižena jak právnická osoba, které lze takové jednání přičíst, tak i fyzická osoba, která se jej sama dopustila. Zároveň ale také platí, že právnická osoba může být trestně-právně postihována i tehdy, nezjistí-li se, která fyzická osoba se trestného činu dopustila.

I přesto, že prezident republiky uplatnil u návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob právo veta, lze očekávat, že zákon nabude účinnosti na počátku roku 2012. Poslanecká sněmovna již totiž do svého prosincového programu zařadila nové hlasování o tomto návrhu zákona a prezidentské veto pravděpodobně přehlasuje.

 

Zdroj: KPMG

 

Foto: © Beboy - Fotolia.com

Cloud23