Hlavní navigace

Při firemní komunikaci jsou čeští manažeři a podnikatelé k Facebooku, Twitteru nebo blogům ostýchaví

26. 9. 2013

Sdílet

 Autor: © Iakov Kalinin - Fotolia.com
Nejvíce respondentů využívá Facebook na Vysočině, v Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Pouze 21 % bylo z Prahy, což umisťuje hlavní město na osmou pozici.

Best Communications zveřejnila výsledky svého aktuálního výzkumu týkajícího se užití sociálních sítí manažery a vlastníky firem*. Přestože je na Facebooku v globálním měřítku v současné době na 4 miliony značek, 77,1 % dotázaných na českém trhu uvedlo, že jejich společnost profesní stránku na Facebooku (Facebook Business Page, dále jako FBP) nemá. 

 

Sdílejí, ale mlčí

Jedna třetina zúčastněných (37,5 %) toto vysoké číslo zdůvodnila tím, že neví, co FBP je, dalších 24,7 % řeklo, že nevidí důvod pro používání FBP, a 17,5 % nepovažuje Facebook obecně za vhodný komunikační kanál pro jejich obchodní aktivity. Ze společností, které FBP naopak mají, 21,7 % uvedlo, že ji ale aktivně nevyužívají. 27,5 % sdílí odkazy, články, fotografie a další materiály týkající se jejich společnosti, 25,8 % potom sdílí materiály týkající se nejen jejich společnosti, ale i sektoru, v němž podnikají. Jedna čtvrtina (25,8 %) dotázaných uvedla, že jejich společnost aktualizuje jejich FBP jednou týdně, což je také nejčastější průměrná frekvence aktivit na FBP napříč českými manažery a majiteli společností. Nejvíce respondentů, kteří FBP využívají, bylo z Vysočiny (44 %), Karlovarského (31,3 %) a Moravskoslezského kraje (29,9 %). Pouze 21 % zúčastněných bylo z Prahy, což umisťuje hlavní město v rámci tohoto výzkumu na osmou pozici.

 

Dívají se, kde se co šustne, ale sami jsou pasivní

Přestože celých 58,6 % dotázaných zná či má účet na Twitteru, na nejrychleji rozvíjející se micro-blogové síti, pouze 1,7 % z nich uvedlo, že pravidelně samo tweetuje. Nejčastější frekvencí tweetů je pak jednou měsíčně, jak odpovědělo 30,9 % dotázaných. Na základě výsledků průzkumu je nejvíce známou sociální sítí (mimo Facebooku a Twitteru)  YouTube (93,3 %), následovaný Googlem+ (85,9 %), blogy (41,7 %), LinkedInem (23 %) a Instagramem (17,5 %). Současně je YouTube používán 79,6 % dotázaných, Google+ pak 85,9 %, blogy 10,7 %, LinkedIn 8,2 % a Instagram pouze 2,7 %. 

Co se týká užití blogů v korporátní komunikaci, pouze 9,9 % dotázaných uvedlo, že jejich společnost má aktivní blog a že pravidelně sleduje blogy ostatních společností podnikajících ve stejném odvětví. 12,4 % potom uvedlo, že jejich společnost sice vlastní blog nemá, ale pravidelně sleduje blogy společností ze stejného odvětví.

 

 Život je jinde

I přes pozitivní globální vývoj online komunikace pouze 14,7 % dotázaných souhlasilo s výrokem, že sociální sítě jsou budoucností komunikace. 10,7 % souhlasí s tím, že se jedná o aktuální trend, ale nevidí v tom nic přelomového, a 10,3 % považuje sociální sítě pouze za zábavu pro mladé.  

Euan Edworthy, CEO Best Communications, řekl: “Náš průzkum potvrdil, že ačkoli česká byznysová komunita aktivně pracuje s profily na sociálních sítích, globální trendy jsou na klíčových trzích, jako je Velká Británie či Spojené státy, mnohem silnější a jejich potenciál mnohem větší. V důsledku toho jsme nedávno spustili divizi Best Digital“.     

 

Proti věku není léku

Co se osobního užití týče, čeští manažeři a majitelé firem nejvíce používají Facebook (33,9 %) a YouTube (23,2 %). Pouze 0,8 % uvedlo, že následuje zajímavé lidi na Twitteru, a pouze 0,2 % dotázaných soukromě tweetuje. Celkově tento průzkum potvrdil globální trendy: mladí lidé jsou více aktivní v online komunikaci než starší lidé; a rovněž tak lidé z velkých měst než lidé z menších měst a vesnic, a lidé s vyšším vzděláním než lidé se vzděláním nižším. Ženy jsou na sociálních sítích aktivnější než muži. Na druhou stranu poslední statistiky uvádějí, že roste počet starších lidí, kteří jsou v online prostředí stále aktivnější, což tento výzkum rovněž potvrdil: 23,3 % dotázaných mezi 54 a 65 lety uvedlo, že pravidelně sleduje videa na YouTube, což je více než mezi dotázanými ve věku 18 – 26 (15,9 %) či 36 – 44 (20,2 %).

 

*Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos na representativním vzorku 525. Respondenty byli manažeři a vlastníci firem využívající internet alespoň jednou týdně.

CS24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?