Hlavní navigace

Při obchodování jsou nejdůležitější zkušenosti...

29. 4. 2015

Sdílet

 Autor: Pablo Tovar, HBSC
...říká Pablo Tovar, vedoucí oddělení Trade and Receivable Finance (zahraničního obchodu a financování pohledávek) banky HSBC.

Pablo Tovar je původem Španěl svou profesní kariéru v HSBC bankovní instituci započal před více než sedmi lety ve Španělsku, ale od loňského roku žije v České republice a pracuje v pražské pobočce banky.


Můžete, prosím, popsat svoji pozici v HSBC?

 

Hlavním cílem oddělení Trade and Receivable Finance je podporovat obchod významných korporátních klientů a jejich zahraničních partnerů. Svou nabídku služeb dokážeme propojit tak, aby vzniklo globální řešení zjednodušující proces obchodních transakcí, jejich financování a umožňující řízení rizik.

 

S jakými riziky se vaši klienti musejí nejčastěji vyrovnávat?

 

Při mezinárodních obchodních aktivitách se může vyskytnout celá řada rizik vycházejících například ze situace v zemích, mezi kterými transakce probíhá, ze směnných kurzů, z obchodních podmínek, aktuálního vývoje konkrétní produkce nebo celého odvětví či z podmínek pro dopravu. A existují jednoduchá a dobře známá řešení, která umožňují se těmto rizikům vyhnout – například factoring, který umožňuje zmírnit riziko, že zákazník nezaplatí za zboží, které mu náš klient dodá.

 

Factoring rovněž klientům pomáhá řídit likviditu a zlepšit cash flow – klienti využívající factoring mohou získat 90 % částky do 1–2 dnů po předložení faktury bance. Exportérovi to rovněž umožňuje nabídnout svým zákazníkům delší lhůty splatnosti bez toho, že by byla ohrožena finanční stabilita firmy. V případě bezregresního factoringu nese rizika spojená s případným neuhrazením zboží banka.

 

Považujete neznalost zahraničních trhů za rizikový faktor?

 

Zcela určitě ano. Svět je stále propojenější a o zahraničních trzích je k dispozici množství informací. Není ale snadné najít jejich důvěryhodný zdroj, který vám poskytne vhled založený na zkušenosti. Znát správné informace ještě před tím, než vstoupíte na zahraniční trh nebo začnete jednat s novým obchodním partnerem, je přitom naprosto klíčové. Pokud se firma rozhodne podniknout tento krok bez odpovídající analýzy, může zažít neúspěch i přesto, že nabízí velmi dobrý produkt. A to jen proto, že jej nepřizpůsobila požadavkům místních zákazníků. Je proto třeba hledat radu u zkušených partnerů, kteří působí na trhu, na němž se chce česká firma etablovat. Ti znají zásady, psané i nepsané. HSBC má 150 let zkušeností s podporou mezinárodního obchodu a své služby poskytuje na více než 60 trzích.

 

Jsou kulturní rozdíly v mezinárodním obchodě důležité?

 

Jistě. Dobrým příkladem je platební morálka, která se výrazně liší už v rámci Evropy, na nepříliš vzdálených trzích. Podle pravidelně publikované zprávy European Payment Index se například v České republice zákazníci dočkají platby v průměru za 30 dní, v Turecku čekají třikrát tak dlouho.

 

Které trhy by mohly být pro české společnosti obzvlášť zajímavé?

ICTZ24

 

Náš dlouhodobý příspěvek k mezinárodnímu obchodu jak na rozvinutých, tak rozvíjejících se trzích nám umožňuje poučený pohled na to, co se v této oblasti mění, kde lze nalézt příležitost k růstu a jak reagují jednotlivé ekonomiky či jejich sektory. Česká republika má samozřejmě úzké napojení na Evropskou unii a země střední a východní Evropy, ale s ohledem na geopolitickou situaci a vysokou míru růstu na rozvíjejících se asijských trzích (jako jsou Bangladéš, Indie, Vietnam nebo Indonésie) a na Středním východě (Turecko, Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie nebo Egypt) bych zcela určitě doporučil zvážit možnosti vývozu také do těchto oblastí. A zapomínat by se nemělo ani na příležitosti, které vývozcům nabízejí rozvinuté ekonomiky, jako jsou Spojené státy nebo Kanada.

Byl pro vás článek přínosný?