Hlavní navigace

Přístup k otevřeným a velkým datům (big data) by mohl zvýšit tempo růstu hrubého domácího produktu až o 2 %

3. 2. 2014

Sdílet

 Autor: © tashatuvango - Fotolia.com
V zemích Evropské unie je potenciál růstu odhadován na 206 miliard eur do roku 2020.

Podle studie „Otevřená a velká data v Evropě: Motor růstu, nebo promarněná příležitost?“sponzorované společností Microsoft by přístup k otevřeným a velkým datům spolu s řízením založeném na využití takových dat mohl přinést evropskému hospodářství 206 miliard eur do roku 2020. Zmíněný růst za dané období odpovídá ekvivalentu 1,9 % hrubého domácího produktu (HDP) EU, což se rovná jednoročnímu růstu HDP celé EU. Růst HDP pro Českou republiku je odhadován na 2,0 % a nejvyšší potenciál představuje výrobní sektor navázaný na mezinárodní obchod.

Studie, která byla zveřejněna předevčírem na půdě Evropského parlamentu, dále uvádí, že takovýto přístup by přinesl zvýšení HDP v severní Evropě o 2,2 %, v nových členských státech o 1,9 % a jižní Evropě o 1,6 %. Mezi ekonomické sektory, ve kterých by mohl být nejvyšší růst, patří obchod (47 miliard eur), výroba (45 miliard eur), veřejná správa (27 miliard eur) a zdravotnictví (10 miliard eur).

 

 

Tak pravil Jan Mühlfeit...

Prezident Microsoftu pro Evropu, Jan Mühlfeit, k tomu dodává: „Přístup k otevřeným a velkým datům otevírá nové možnosti pro růst ekonomiky, vytváření pracovních míst a příležitostí pro všechny Evropany v podobě snížení nákladů nebo dostupnějších technologií. Nové obchodní příležitosti by se tak otevřely nejenom velkým podnikům, ale zejména menším a středním podnikům, které jsou motorem evropského růstu HDP, na němž se podílejí více než 60 %.“

Dalším důležitým zjištěním zprávy je, že přístup k otevřeným a velkým datům skýtá značný potenciál pro efektivnější a transparentnější služby veřejného sektoru. Od aplikací, které umožňují obyvatelům měst snadněji plánovat cestu veřejnou dopravou, až po poskytování relevantních informací občanům o úsporách energie v jejich domácnostech – zpráva vyzdvihuje potenciál posílení veřejné kontroly a zlepšení debaty o krocích a službách státní správy.

 

Posílit jednotný trh s digitálními technologiemi

Zpráva vyzývá politiky, aby v rámci EU prostřednictvím harmonizace regulačních opatření a norem v oblasti datových služeb spolupracovali na projektech, jakým je například posílení jednotného trhu s digitálními technologiemi, aby se využitím otevřených a velkých dat zajistila vyšší konkurenceschopnost v Evropě a menší zaostávání v oblasti inovací a zabezpečilo se financování inovativních datových řešení.

 

Kompletní zpráva je dostupná ke stažení zde.