Hlavní navigace

Private equity fondy se odrazily k novému růstu

17. 6. 2010

Sdílet

V prvním čtvrtletí 2010 se hodnota transakcí meziročně zvýšila o 59 %.

Přestože byl uplynulý rok pro private equity investory náročný, ukázal, jak pružně se toto investiční odvětví dokáže přizpůsobit obtížnějším ekonomickým podmínkám. Výsledky za první čtvrtletí roku 2010 ukazují, že objem transakcí private equity fondů bude letos díky stabilnějším ekonomickým podmínkám celosvětově výrazně větší. V následujících měsících poroste počet akvizic s private equity společnostmi na straně kupujících i počet exitů. Velikost obchodů bude ale zřejmě menší než v předchozích letech – většina nepřesáhne hranici 2 mld. USD. Vyplývá to ze zprávy Ernst & Young „2010 global private equity watch: New horizons emerge“.

Ve třetím čtvrtletí 2009 toto odvětví nastartovalo opětovný růst, který ještě posílil díky několika významným transakcím ohlášeným na konci roku. Tento trend se přenesl i do prvního čtvrtletí roku 2010, kdy private equity fondy realizovaly celosvětově 358 transakcí v celkové hodnotě 27 mld. USD. Je to o 59 % více než ve stejném období loňského roku, kdy se uskutečnilo sice 415 transakcí, ale jejich celková hodnota činila pouze 17 mld. USD.

 

Nejistota nepřítelem 

V době ekonomické krize roste rozdíl mezi průměrnou cenou, za kterou private equity investoři cílovou společnost pořizují, a průměrnou cenou, za kterou ji následně prodávají (do průměru se v tomto případě nezahrnují primární veřejné emise akcií). V roce 2009 zaplatil private equity investor za akvizici v průměru 100 mil. USD a při prodeji získal 321 mil. USD, rozdíl tedy činil průměrně 221 mil. USD; v roce 2008 to bylo dokonce 323 mil. USD. Aktuální výsledky, tj. 321 mil. USD průměrná prodejní a cca 100 mil. USD průměrná pořizovací cena, jsou srovnatelné s těmi, které byly naposledy dosaženy v roce 2001.

„Hodnota společností se stále zlepšuje, postupně se objevují primární emise, na některých trzích si už opět lze na investování půjčit. Bylo dokončeno několik významných sekundárních prodejů (tj. prodejů jiným private equity společnostem). Private equity firmy využívají zlepšujících se podmínek na trhu k novým akvizicím, ke zlepšení výsledků hospodaření podniků, které mají ve svém portfoliu, ale také k prodejům, aby mohly před dalším kolem získávání finančních prostředků vyplatit své společníky,” upozorňuje Petr Kříž, senior manažer v oddělení transakčního poradenství Ernst & Young v České republice specializující se na M&A a oblast private equity.

Podle Petera Wellse, partnera oddělení transakčního poradenství Ernst & Young v České republice, se private equity fondy budou nadále zaměřovat na výkonnost podniků ve svých portfoliích a budou pečlivě sledovat dodržování úvěrových podmínek. „Úvěry na investice jsou už o něco dostupnější, což platí především o Spojených státech. Mezi největší problémy, s nimiž se toto odvětví bude v následujících několika letech potýkat, patří nejistota, pokud jde o další změny legislativy, včetně daňových předpisů, obtížné získávání nových finančních prostředků a blížící se splatnost úvěrů.“

 

Exity začínají být opět v módě, konkurenční boj o dobré cílové společnosti se pravděpodobně zostří 

Počet i hodnota akvizic realizovaných private equity společnostmi v roce 2009 klesly. V roce 2009 realizovaly private equity společnosti celkem 1 612 akvizic, což je o 35 % méně než v roce 2008. Celková hodnota těchto transakcí dosáhla částky 95,5 mld. USD, což je dokonce o 56 % méně než v roce předchozím.

V následujících měsících poroste počet akvizic s private equity společnostmi na straně kupujících, ale rozběhnou se i exity, které ve třetím čtvrtletí roku 2009 – po roce a půl – odstartovaly nový růst. Během prvního čtvrtletí letošního roku byly ohlášeny 104 transakce s private equity fondem jakožto prodávajícím. Ve stejném období roku 2009 bylo takových transakcí pouze 78. Lze očekávat, že v průběhu roku počet exitů dál poroste. V prvním letošním čtvrtletí realizovaly podniky vlastněné soukromým kapitálem 22 veřejných primárních emisí svých cenných papírů, zatímco v prvním čtvrtletí 2009 proběhla pouze jedna. 

„Dá se předpokládat, že konkurenční boj o investice se zostří. Na trh totiž vstoupí finančně zajištěné podniky, které budou chtít prodat provozy, které pro ně nejsou klíčové a zároveň budou vyhledávat nové investiční příležitosti. Někde už je vidět, že „nákupní horečka“ roste. Stejně časté jsou ale i případy, kdy prodávající pod vlivem sílících kapitálových trhů požaduje podstatně vyšší cenu, než je kupující ochoten zaplatit,“ vysvětluje Peter Wells.

 

Nejvíce lákají rozvíjející se ekonomiky 

Na rozvíjejících se trzích, které nebyly ekonomickou krizí tolik postiženy a jež jsou navíc tahouny hospodářského oživení, objem private equity investic soustavně roste. Například v Brazílii investovaly private equity fondy během uplynulých deseti let celkem 7,3 mld. USD, v Číně 25,8 mld. USD a v Indii 23,4 mld. USD. 

Pro srovnání: v roce 2000 činily private equity investice v těchto zemích pouhých 183 mil. USD, 80 mil. USD, resp. 1,1 mld. USD. A tato čísla se budou dále zvyšovat, protože významná část finančních prostředků získaných od investorů v letech 2003 až 2009 míří právě do těchto ekonomik.

„Rozvíjející se trhy by mohly získat ještě větší objem private equity investic, pokud by investoři došli k závěru, že návratnost je tam v porovnání s vyspělými ekonomikami o tolik vyšší, že jim vynahradí riziko pramenící z politické a právní nejistoty či z nejistot vyplývajících ze struktury tamějších trhů. Někteří investoři dokonce tvrdí, že investice do rozvíjejících se ekonomik jsou fakticky méně rizikové než investice do rozvinutých trhů, protože velká většina destabilizujících faktorů, které zapříčinily poslední ekonomickou krizi, v rozvíjejících se ekonomikách buď vůbec neexistuje, nebo se tam alespoň vyskytuje v podstatně menší míře,“ říká Petr Kříž.

 

Bude líp a líp 

Jak ukázal průzkum společnosti Ernst & Young, řada signálů svědčí o tom, že odvětví private equity může do právě probíhajícího roku hledět s optimismem. Oproti roku 2009 by měl být letošek úspěšnější co do počtu ohlášených a dokončených transakcí, nicméně velikost jednotlivých obchodů bude patrně menší než v letech předchozích. Většina z nich by neměla přesáhnout 2 mld. USD. „Předpokládám, že kvůli menší velikosti transakcí se konkurenční boj o ně podstatně zostří. I do budoucna budou nejvíce pozornosti přitahovat rozvíjející se ekonomiky. Private equity investoři je budou vnímat jako stále méně rizikové,“ dodává Peter Wells.

 

Zdroj: Ernst & Young