Hlavní navigace

Přiznání k DPH se bude od ledna podávat pouze elektronicky

6. 12. 2013

Sdílet

 Autor: © froxx - Fotolia.com
Od ledna příštího roku budou plátci DPH povinni komunikovat s finančními úřady v oblasti daně z přidané hodnoty výlučně elektronicky.

Tato povinnost se týká nejen podávání daňových přiznání a hlášení (včetně příloh), ale i přihlášky k registraci za plátce DPH a oznámení o změně registračních údajů. Výjimkou budou pouze plátci DPH – fyzické osoby, jejichž obrat nepřesáhne za období nejvýše 12 předcházejících měsíců 6 milionů korun. Tito plátci mohou přiznání nadále podávat v klasické listinné podobě.

Elektronicky by přiznání měla být podána již za prosinec 2013, resp. čtvrté čtvrtletí roku 2013. Všem plátcům DPH zůstává zachována povinnost elektronického podání výpisu z evidence pro daňové účely v režimu přenesení daňové povinnosti a souhrnného hlášení.

Dle Informace Generálního finanční ředitelství vydané v této souvislosti 19. listopadu 2013 se elektronická podání mohou zasílat prostřednictvím aplikace „Elektronická podání pro daňovou správu“, která je dostupná na adrese www.daneelektronicky.cz. Pro tuto formu podání je nutný elektronický podpis.

Informace GFŘ přímo neuvádí způsob podání elektronického daňového přiznání prostřednictvím datové schránky plátce, který je již běžně používán a který nevyžaduje elektronický podpis. Tento způsob podání bude možný i po 1. lednu 2014. Připomínáme však, že daňové přiznání je přes datovou schránku nutno podat ve speciálním elektronickém formátu (zaslání přiznání prostřednictvím datové schránky ve formátu pdf je nedostačující).

Informace GFŘ dále uvádí, že finanční správa připravuje také možnost podání, při níž bude identita podatele ověřována způsobem využívaným při přihlašování do datové schránky. Jakmile bude tento nový způsob elektronické komunikace technicky možný, zveřejní finanční správa informaci, jak takové podání učinit. Tento nový způsob je zakotven v novele daňového řádu obsažené v zákonném opatření Senátu upravujícím rekodifikační novely daňových zákonů.

 

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?