Hlavní navigace

Proběhla snad většina schůzí bytových družstev v roce 2014 nelegitimně?

Sdílet

Od nového roku mimo jiné platí povinnost zveřejnit pozvánku minimálně 15 dní před konáním členské schůze na internetových stránkách bytového družstva. Problém je v tom, že většina bytových družstev žádné webové stránky nemá a předsednictvo o této povinnosti často ani neví. Absence www stránek komplikuje bytovým družstvům život, protože bez naplnění litery zákona riskují problém s legitimitou usnesení členských schůzí.

„Vzhledem k povinnosti uzpůsobit stanovy všech bytových družstev do 30. 6. 2014 nové právní úpravě zůstává otázkou, zda u bytových družstev bez vlastních www stránek a bez včas a řádně zveřejněné pozvánky na webu družstva, jsou tyto změny stanov zcela v souladu se zákonem.“ Upozorňuje na možný střet s výkladem zákona Kateřina Procházková, tisková mluvčí specializovaného portálu pravnigramotnost.cz, zaměřeného na problematiku bytových družstev a společenství vlastníků jednotek.

 

Zákon hovoří jasně

Z hlediska bytových družstev je v této oblasti problematický Zákon o obchodních korporacích (zkráceně ZOK), jedná se o zákon číslo 90/2012 Sb. § 636, kde je v prvním odstavci uvedeno, že: „(1) Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.“

 

Není-li žalobce, není soudce?

Zůstává tedy otázkou, co bude s bytovým družstvem, které si schválilo v řádném termínu do 30. 6. 2014 nové stanovy, avšak pozvánka na tuto schůzi spolu se všemi náležitostmi nebyla na internetu vůbec zveřejněna. Vystavuje se riziku, že schůze proběhla nelegitimně?

Dle advokátky Bohdany Hejdukové je velmi pravděpodobné, že pokud by se našel někdo, kdo by na tuto skutečnost poukázal a domáhal se neplatnosti této členské schůze, velmi pravděpodobně by uspěl. „U schůzí, na kterých se schvalovaly stanovy, by pak mělo družstvo velký problém. Muselo by celý proces schvalování stanov zopakovat, což by znamenalo nejen opakovaně vynaložit finanční částku na notářský zápis, ale znovu podat žádost o zápis do příslušného rejstříku. A co víc, družstvo by muselo znovu svolat všechny členy družstva, kterých může být i několik set, a společný termín pro schůzi se pak hledá velmi těžko,“ upozorňuje Bohdana Hejduková.

 

Neznalost neomlouvá

Bytová družstva, která až doposud nemají své vlastní webové stránky, by si rozhodně měla pospíšit a založit si je. Jen tak se vyhnou problémům, které by mohly nastat poté, co si na schůzi odsouhlasí například nákladnou rekonstrukci. Stačí jen jeden nespokojený člen družstva, kterému se nebude chtít zadlužit na spoustu let dopředu. Pokud včas podá k soudu žalobu pro zneplatnění schůze, s velkou pravděpodobností uspěje. Otázkou zůstává, co se stane v případě, že předsednictvo už mezi tím stihne vyřídit potřebný úvěr nebo objedná materiál a nasmlouvá realizační firmy. Uhradí tyto náklady snad kvůli svému vlastnímu formálnímu pochybení členové představenstva bytového družstva?

 

Zdroj: www.pravnigramotnost.cz

 

Byl pro vás článek přínosný?