Hlavní navigace

Protokol ke smlouvě s Rakouskem o zamezení dvojímu zdanění

13. 4. 2012

Sdílet

Ministerstvo financí oznámilo na svých internetových stránkách, že dne 9. března 2012 byl ve Vídni podepsán protokol ke smlouvě mezi Českem a Rakouskem o zamezení dvojímu zdanění.

Protokol se podle předpokladů začne uplatňovat až v následujícím roce, poté co vstoupí v platnost v obou státech.

Hlavní změnou, kterou protokol do textu smlouvy vnáší, je zajištění výměny daňových informací v souladu se současnými trendy v této oblasti. To znamená, že text článku Výměna informací bude odpovídat standardům vyžadovaným OECD. Jedná se zejména o možnost výměny informací, jimiž banky disponují a které mohou v daném státě podléhat bankovnímu tajemství. Rakousko se dlouho bránilo začlenění tohoto pravidla do svých smluv. Nyní přistoupilo k novému projednávání smluv a začleňování tohoto ustanovení do článku 25. Z obavy, aby dané ustanovení nebylo druhým státem nadužíváno, začlenilo Rakousko do protokolu podrobnější pravidla: Výměna informací například nebude pokrývat spekulativní žádosti druhé daňové správy v situacích, kdy se nejedná o konkrétní, právě probíhající daňovou kontrolu, a druhý stát nebude po Rakousku požadovat automatickou či spontánní výměnu informací.

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?