Hlavní navigace

Průměrný český manažer se narodil v roce 1962 a letos oslaví padesátku

10. 2. 2012

Sdílet

Od začátku tisíciletí se zvýšil průměrný věk lidí ve vedení stovky největších českých firem o dva roky a podíl padesátníků a starších stoupl ze 42 % zhruba o tři procenta.

Výše uvedené jsou hlavní závěry průzkumu Deloitte Corporate Governance ČR, který se zabýval věkovým složením lidí ve statutárních orgánech, dozorčích radách a na pozicích prokuristů nejvýznamnějších tuzemských společností.

  

„Stárnoucí manažeři ve vedení největších firem je celosvětový trend a stejný je i dvouletý růst průměrného věku v ČR i v zahraničí. Rozdílná je startovací čára, protože zatímco průměrnému českému manažerovi bylo v roce 2000 zhruba 48 let, průměrný manažer ve státech EU a v USA byl už tehdy padesátník. Mladší management v Česku byl důsledkem velkých porevolučních změn ve vedoucích funkcích firem a absencí jedné generace manažerů. Do budoucna očekáváme, v tomto ohledu budeme dohánět svět a rozdíly se budou snižovat, řekl Jan Spáčil, partner advokátní kanceláře Ambruz & Dark/Deloitte Legal, který vede Deloitte Corporate Governance Centrum Česká republika. 

S rostoucím průměrným věkem souvisí i stoupající podíl padesátníků a starších ve vedení firem. Zatímco ve statutárních orgánech firem jich v současnosti působí přibližně stejně jako v roce 2000 (42 %), v dozorčích radách jejich poměr vzrostl o vice než 5 % na téměř polovinu (48 %). Na pozicích věkově mladších prokuristů jejich poměr stoupl o 2 % na 36 %.

 

Starý a ještě starší... 

„Tato fakta rovněž kopírují trend ze zahraničí, kde se věkový průměr lidí ve statutárních orgánech firem příliš nezměnil. Naopak rozdíl ve věku zástupců v dozorčích radách je výrazný. Ačkoliv historicky v kontrolních funkcích zasedají starší lidé než v řídících, u nás tento trend může souviset i s tím, že do dozorčích rad se v řadě firem přesunuli bývalí manažeři z porevoluční doby nebo se tyto někdy dobře placené funkce staly trafikami pro vysloužilé politiky a úředníky,“ komentuje výsledky průzkumu Jan Spáčil. 

Kromě padesátníků stoupl ve vedení firem i počet starších manažerů, kteří se už blíží či přesáhli hranici pro odchod do důchodu. Zatímco v roce 2000 zasedalo ve vysokých funkcích 9 % šedesátníků a starších, o dvanáct let později už jich bylo 14 %. Nárůst, i když pozvolnější, zaznamenali i manažeři v nejstarší věkové kategorii nad 65 let, kde poměr vzrostl ze 3 % na 4,5 %. 

“Nejstaršímu českému manažerovi z elitní stovky největších firem je 79 let, nejmladšímu naopak 21 let. Ti nejstarší zasedají zpravidla v orgánech tradičních průmyslových podniků a důlních společností, naopak u mobilních operátorů a IT firem je padesátník spíše výjimkou,” dodává Jan Spáčil. 

 

Hlavní závěry průzkumu: 

* Čeští manažeři od začátku tisíciletí o 2 roky zestárli ze 48 na 50 let,

* nejstaršímu českému manažerovi je 79 let, nejmladšímu 21,

* podíl manažerů nad 50 let vzrostl od roku 2000 o tři procenta, ze 42 na 45 %,

* Věk manažerů ve statutárních orgánech zůstává stejný, v dozorčích radách výrazně roste.

 

 Tab. č. 1: Věkové složení českých manažerů – leden 2012 

 

statutární orgán

dozorčí rada

prokuristé

celkově

Průměrný věk manažerů

49

51

46

50

Průměrný rok narození

1963

1961

1966

1962

Podíl manažerů nad 65 let

3,18%

6,50%

1,03%

4,49%

Podíl manažerů nad 60 let

12,05%

16,94%

8,25%

13,76%

Podíl manažerů nad 50 let

42,95%

48,03%

36,08%

44,65%

Podíl manažerů nad 40 let

86,36%

84,22%

72,16%

83,89%

 

 

Tab. č. 2: Věkové složení českých manažerů – leden 2000 

 

statutární orgán

dozorčí rada

prokuristé

celkově

Průměrný věk manažerů

48

48

47

48

Průměrný rok narození

1952

1952

1953

1952

Podíl manažerů nad 65 let

2,18%

3,98%

0,76%

2,94%

Podíl manažerů nad 60 let

7,38%

9,80%

6,87%

8,53%

Podíl manažerů nad 50 let

42,11%

42,76%

33,59%

41,65%

Podíl manažerů nad 40 let

77,52%

76,70%

77,86%

77,15%

 

CS24

Zdroj: Deloitte Corporate Governance Centrum ČR 

 

Byl pro vás článek přínosný?