Hlavní navigace

Průmysl 4.0 bude znamenat flexibilitu bez negativního vlivu na kvalitu a výrobní náklady...

2. 4. 2019

Sdílet

 Autor: Atos
... říká Igor Štverka, obchodní manažer pro průmysl obchod a logistiku v Atos IT Solutions and Services.

Jde v případě Průmyslu 4.0 o revoluci, či spíše o evoluci? Tkví jeho skutečný potenciál v radikálním odvržení dosavadního přístupu a jeho nahrazení novou strategií, nebo spíše v postupném inteligentním vylepšování a modernizaci?

Exponenciální vývoj výrobních a informačních technologií je tady už od první průmyslové „revoluce“, ale zásadní je nyní měřítko rychlosti v porovnání s lidským životem. To, co pro jednoho je přirozená evoluce, druhému může připadat jako revoluční převrat. Není to jen o věku. Záleží, na které straně stojíte – na té inovační, nebo na té konzervativní. Revoluce se všemi nejistotami a vedlejšími negativními efekty nastává tam, kde je nepřirozená stagnace a pak to praskne. To platí i v průmyslu a obchodu.

 

Jaké nejdůležitější kroky jsou podmínkou úspěšného přechodu výrobní firmy k fungující fázi vývoje označované jako Průmysl 4.0?

Začít v uchopitelném, ale zajímavém rozsahu. Co nejdřív si osahat nové možnosti a zahrnout je do úvah, jak můžu vylepšit svůj obchodní model, jak to promítnu do své přidané hodnoty a zlepším svou konkurenční pozici u zákazníků. Agilní projektový přístup, který je doma v informatice může být dobrým rámcem i ve výrobních firmách.

Jaké jsou klíčové technologie podmiňující rozvoj Průmyslu 4.0? Jaké trendy digitální transformace přispívají k jeho rozvoji?

Nemyslím si, že některé technologie jsou důležitější. Průmysl 4.0 je výsledkem rozvoje v mnoha oblastech – rychlejší a komplexnější komunikace a práce s daty, nové výrobní technologie a materiály, autonomní robotika a další. Nová verze průmyslu je pro mě spíš o tom, že se začaly prolínat dříve oddělené domény. Viz například klasické administrativní ICT s výrobním ICT ve firmách. A nemůžeme pominout ani metodiku organizace a řízení lidské práce, kde se objevují revoluční metodické koncepty jako je třeba Holacracy.

Za jakých podmínek se mohou mobilní sítě 5G stát srdcem dalšího rozvoje Průmyslu 4,0? Jaké výzvy stojí z tohoto hlediska před poskytovateli telekomunikačních služeb?

Komunikace lidí, strojů, organizací stojí v jádru 4.0. Logicky je to platforma, na které se potkávají všechny dílčí prvky a musí splňovat vyšší nároky na spolehlivost, rychlost, univerzální dostupnost a bezpečnost. Odhaduji, že výzvou bude kooperace a obchodní flexibilita poskytovatelů.

Jak se chytré technologie Průmyslu 4.0 a roboti se schopností učit se projeví v logistických procesech a činnostech? Jakou roli zde budou hrát koboti?

CS24

Konečně se naplňuje, o čem jsem snil jako malý kluk. Roboti pomalu začínají být partnery lidí, nejen naprogramovanými, byť sofistikovanými „bednami“. Opravdu chytré technologie posouvají úroveň dělby práce člověk – stroj. Nemusíte se tolik učit nezáživné technické detaily, ale prostě ty novinky začít používat. Na druhou stranu vysvítá opět dilema, co to znamená být člověkem a kde je hranice mezi tím, co je technicky možné a co opravdu chceme. Průmysl 4.0 je dalším impulsem pro hlubší etické úvahy v tomto smyslu.

Co znamená či bude znamenat zavedení Průmyslu 4.0 do výrobních firem zabývajících se zakázkovou výrobou? V jaké oblasti bude pro ně největším přínosem?

Bude to znamenat flexibilitu bez negativního vlivu na kvalitu a výrobní náklady. Omezení prostoru pro chyby a chaos ve výrobním procesu. Zakázková výroba bude mnohem zábavnější a atraktivnější pro výrobce i zákazníky.

Byl pro vás článek přínosný?