Hlavní navigace

Průmysl a obchod: chybí domácí poptávka. Ta zahraniční je spojena s nejistotami

7. 10. 2011

Sdílet

 Autor: © electriceye - Fotolia.com
Aktuální komentář k datům Českého statistického úřadu, zveřejněným 7. října.

Stabilní dynamika exportu, v průmyslu pokles tempa už třetí měsíc po sobě, stavebnictví s nedostatkem práce hlavně na velkých inženýrských stavbách. Takový obrázek vykreslila data Českého statistického úřadu (ČSÚ) za srpen.

 

Drahomíra Dubská Dovoz a vývoz zboží si udržuje tempo 

Zahraniční obchod v srpnu překvapil: ne však tolik tím, že jeho ani ne dvoumiliardový přebytek byl zatím v letošním roce nejchudší – loni v tutéž dobu byl s bídou poloviční. Srpnová obchodní bilance totiž v ČR zpravidla bývá, spolu s prosincovou, nejslabší téměř každoročně. Zajímavější je proto zjištění, že očekávaný pokles tempa růstu českého exportu, v souvislosti se slábnoucími ekonomikami nejvýznamnějších obchodních partnerů, se nedostavil.    

Český export roste totiž, ve srovnání se stejným obdobím roku 2010, už třetí měsíc po sobě zhruba o desetinu. I přesto, že se tempo průmyslové produkce snižuje. Výrazně, o téměř čtvrtinu, stoupl vývoz na Slovensko, což mohlo posílit ve srovnání s červencovým meziročním tempem dynamiku exportu do EU, neboť vývoz do Německa stoupl v srpnu zhruba stejně jako celkový český export a ve srovnání s červencem mírně ztratil na dynamice. Posílil i – v úhrnu stále nepatrný – export českého zboží do Číny.

 

Relativně silný růst dovozu 

Intenzivnější obchody se Slovenskem se projevily i na dovozní straně v tempu rychlejším, než jakého v srpnu dosáhl celkový dovoz do České republiky. Ten se přitom také překvapivě o dost zvýšil po třech měsících ustavičného oslabování. Rozdíl oproti dynamice exportu tak byl jen minimální (10,8 % oproti 10,3 %) a výrazný předstih vývozu nad dovozem z předchozích dvou měsíců dokumentující ztrátu poptávky na domácím trhu se zde nepotvrdil. Kde hledat příčinu?

Ani u jedné ze skupiny dováženého zboží nedošlo v srpnu k meziročnímu snížení – v červenci tomu tak bylo u importovaných potravin, nápojů, cigaret a také průmyslového spotřebního zboží. V srpnu se jejich dovoz naopak podstatně zvýšil, a to o zhruba desetinu (u nápojů a tabáku o více než 14 %). Ožila i dynamika dovozu strojů (+4,7 % proti +1,3 % v červenci), ale nepříjemnou zprávou je, že v tempu opět nižším než u dovozů celkem. Ještě v květnu stoupl dovoz strojů meziročně o téměř 16 %, v červnu už jen o 2,1 %. Září ukáže, zda v srpnu nešlo jen o výkyv v nepříznivém trendu.   

 

Dynamika exportu strojů nižší než průměr 

I klíčové položky českého exportu zaznamenaly zajímavé pohyby. Vývoz strojů a dopravních prostředků – tvořící více než polovinu hodnoty zboží vyvezeného z České republiky – tentokrát rostl meziročně nižším tempem, než celkový export. Naopak posílila skupina polotovarů a materiálů (a stejně tak průmyslového spotřebního zboží, přičemž tyto dvě skupiny tvoří hodnotově jen asi polovinu hodnoty strojů a dopravních prostředků vyvezených z ČR). Potvrzuje se tak zřejmě empirické zjištění, že v době slabší výkonnosti ekonomik zejména velkých obchodních partnerů se mění struktura českého exportu právě tímto směrem.

 

Průmysl se opatrně snáší ke stagnaci 

Průmysl podle sezónně očištěných dat dále ztratil na tempu. Při porovnání na stejný počet pracovních dní jako v předchozím roce vyprodukoval český průmysl v srpnu meziročně o 3,5 % více zboží, proti letošnímu červenci však o 0,6 % méně. Výroba v průmyslu ubírá na tempu už třetí měsíc v řadě, sledujeme-li její vývoj očištěný o sezónní vlivy. Negativní prognózy o meziročním poklesu průmyslové produkce za celý letošní rok se však s největší pravděpodobností nenaplní vzhledem k vysokým přírůstkům z prvního pololetí.

 

Zchátralá domácí poptávka 

Pokles zakázek průmyslových firem přicházejících z domácího trhu je v každém případě alarmující. Jejich hodnota byla o téměř 15 % nižší než ve stejném období minulého roku. Jen textilní a oděvní průmysl spolu s papírenstvím a hutní druhovýrobou měly zakázek z tuzemska víc než loni. Například výrobci počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení musí počítat s pouhými dvěma pětinami objednávek z českého trhu oproti jejich hodnotě z loňského srpna. Domácí poptávka tak dále chátrá. Její útlum dokázal srazit do červených čísel i údaj o celkových nové zakázky pro český průmysl (-3,4 %), přestože ty ze zahraničí opět zaznamenaly růst. Ve srovnání s předchozími měsíci však velmi slabý (+3,3 %) oproti jejich průměru za celý letošní rok (+13 %). Domácí zakázky za letošních osm měsíců byly bohužel meziročně také nižší (-2 %), což se projevilo letos zatím poprvé.

 

Produkce inženýrského stavitelství zůstala o pětinu nižší 

Stavebnictví neožilo, protože pro to zatím není důvod, ani když dotazovaní podnikatelé v tomto oboru sdělili nedávno ČSÚ, že očekávají zlepšení svých aktivit. Velkých inženýrských staveb ubývá a prakticky jediná pozitivní data se ukazují v podobě výrazného růstu dokončovaných bytů (meziročně o téměř čtvrtinu), což má svůj původ zřejmě v počínajícím finiši do konce roku, nebo zprávou o zvýšení DPH, která prodeje bytů podpoří?

Reálná ekonomika se horší a o překvapení se nejedná.

 

Více na:

http://czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cvzo100711.doc

http://czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cpru100711.doc

http://czso.cz/csu/csu.nsf/informace/csta100711.doc

 

cybersecurity22

 Foto: © electriceye - Fotolia.com

   .