Hlavní navigace

Průmysl roste z absolutního dna loni v únoru, stavebnictví dál v hlubokém propadu

Sdílet

Aktuální komentář k sadě dat Českého statistického úřadu vydaných dnes, 9. dubna.

 

Jediným impulsem růstu české ekonomiky je v současné době vnější poptávka. Ukazují to výsledky zahraničního obchodu a vzhledem k exportní angažovanosti průmyslu také výsledky jeho produkce. Sedmiprocentní meziroční nárůst průmyslové produkce v reálném vyjádření, docílený v únoru, vypadá velmi slušně – potvrzuje oživení. Ale také dlouhou cestu k objemům produkovaným tímto odvětvím např. v roce 2006. Loni v tutéž dobu totiž průmysl dosahoval svého dna – s pádem produkce o 23 %, tržeb o 20 % a zakázek dokonce o 25 %. V tomto světle by tedy byla situace v českém průmyslu opravdu neštěstím, pokud by z takovéto ubohé základny při prokazatelném západoevropském oživení nerostl letos v únoru alespoň o pět procent. Vliv velmi nízké předchozí základy bude na výsledky českého průmyslu působit ještě přinejmenším do května, protože propady byly do té doby vesměs hlubší než pětinové a také v sezónním očištění atakovaly od ledna do května 2009 hranici 20 %.

 

Drahomíra DubskáRozpačité zotavení 

Těžební obory byly i v únoru stále v mínusu a výroba elektřiny, plynu a tepla vzrostla tempem čtyřikrát nižším než zpracovatelský průmysl (+8,4 %). Právě ten je teď tahounem průmyslové produkce.

Tržby však proti tempu produkce rostly nominálně podstatně skromněji (+1,4 %), a navíc pouze díky inkasům z přímého vývozu (+6 %). Úspěšnější byl zde z obou hledisek opět zpracovatelský průmysl (+3,8 %, resp. +6,2 %), v odvětví výroby elektřiny, plynu, tepla a jejich rozvodů došlo k výraznému meziročnímu snížení celkových tržeb (-13,8 %) a zejména tržeb z přímého vývozu (-83,5 %). Ovšem výsledek je zde ovlivněn poklesem marží, protože v obchodech s energiemi se za tržby z průmyslové činnosti považují právě pouze marže. Je třeba zmínit, že společnost ČEZ praktikuje obchody na dopředné bázi a z velké části si zajistila dodávky pro rok 2009, ještě než se plně projevila ekonomická krize (i pro letošek již prodala sto procent kapacit před začátkem roku za průměrnou cenu 54 eur a také pro příští rok je již polovina produkce zobchodována údajně za ceny z dnešního pohledu dobré).

Zahraniční zakázky českého průmyslu proti lednu dále o téměř desetinu meziročně stouply, celkové objednávky poněkud mírněji (+7,8 %). Zdá se tedy, že tuzemské zotavení je pomalejší než zahraniční.

 

Daleká cesta?

Stavebnictví zaznamenalo již druhý měsíc obrovský propad, který se však dát vysvětlit únorovou nepřízní počasí jen asi z poloviny. Daleko výraznější pád zažívá pozemní stavitelství, které bylo s výjimkou loňských posledních dvou měsíců v červených číslech už od října 2008. Inženýrské stavby živené evropskými penězi - s dvojcifernými růsty po převážnou část loňského roku - klesly v únoru o 5,5 %. K podobnému poklesu došlo naposledy na podzim 2007.

Poslední ze sady dat publikovaných dnes ČSÚ, vývoj spotřebitelských cen, ukazuje na současnou absenci inflačních tlaků v české ekonomice. Nepřicházejí ani z okruhu výrobních cen, které rostou pomaleji než v Evropě. Období růstu úrokových sazeb se zdá být relativně velmi daleko.

 

Autorka je analytička Českého statistického úřadu 

 

Text informací o únorovém vývoji průmyslové produkce a stavebnictví a březnovém indexu spotřebitelských cen vydaných ČSÚ dnes v 9 hodin lze nalézt na:

 http://czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cpru040910.doc

http://czso.cz/csu/csu.nsf/informace/csta040910.doc

http://czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cisc040910.doc

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?