Hlavní navigace

Pryč už konečně se všemi průtokáči! Zamyšlení nad důsledky novely zákona o daních z příjmu

26. 11. 2014

Sdílet

 Autor: © OutStyle - Fotolia.com
6. listopadu 2014 podepsal prezident Miloš Zeman novelu zákona o daních z příjmů, která bude mít dopad na daňovou uznatelnost životního pojištění. Novela vejde v platnost od 1. ledna 2015. Aby bylo nadále možné považovat pojistné za daňově zvýhodněné, platí kromě současných podmínek, které zůstávají beze změny, nová podmínka, tedy že z pojistné smlouvy nesmí být proveden výběr finančních prostředků.

Novela zákona měla zabránit sjednávání tzv. „průtokáčům“, kde zaměstnavatel část mzdy vyplácel formou mimořádného pojistného na smlouvu životního pojištění. Zaměstnanec tento příspěvek zaměstnavatele mohl v podstatě okamžitě z životního pojištění vybrat a zaměstnavatel ani zaměstnanec nemuseli zpětně odvádět odvody. Částka příspěvku zaměstnavatele byla osvobozena od odvodů na sociální a zdravotní pojištění a pro zaměstnance tento příspěvek nebyl zdanitelným příjmem a stát takto přicházel o odvody do státní kasy. Novela jednoznačně  sjednávání „průtokáčům“  zabrání, protože  již nebude možné provádět výběry z pojištění, ale na druhou stranu převádí na klienty poměrně zásadní administrativní zátěž ohledně zpětného dodanění při porušení pravidel daňové uznatelnosti. Zda novela přinese do státní kasy více peněz bude jednoznačně možné určit  až za několik let, ale pravděpodobně to žádný zásadní dopad pro státní kasu mít nebude.

 

Aby tedy od začátku roku mohl zaměstnanec využít dosavadní daňový režim (tj. osvobození příspěvků zaměstnavatele od daně až do částky 30 tisíc korun ročně a snížení základu daně o jím zaplacené pojistné až do částky 12 tisíc korun ročně), musí pojistná smlouva splňovat i tuto nově stanovenou podmínku. Stávající klienti se budou muset rozhodnout, zda budou chtít upravit své smlouvy tak, aby splňovaly možnost osvobození příspěvku zaměstnavatele na pojistné a rovněž možnost snížit základ daně pojištěného o zaplacené pojistné. Úprava pojistné smlouvy musí být provedena nejpozději do konce března 2015. Přechod na daňově uznatelnou smlouvu o životním pojištění  pojišťovny provedou automaticky s tím, že pouze aktivní nesouhlas klienta převedení zabrání. V současné chvíli pojišťovny zasílají klientům dopisy s informacemi jak postupovat a jaký dopad tato novela bude mít na klienty. V případě, že klient poruší podmínku daňové uznatelnosti, bude muset dodanit příspěvky zaměstnavatele a dříve uplatněné odečitatelné položky z vlastního příspěvku.“

 

ICTZ24

Autor je analytik finanční skupiny Swiss Life

 

Byl pro vás článek přínosný?