Hlavní navigace

Půvaby nebankovního financování

22. 4. 2013

Sdílet

 Autor: © Nobilior - Fotolia.com
Čas od času se setkáme s konstatováním, že „finanční leasing má stále své kouzlo“. Je to klišé, nebo holý fakt? A do jaké míry jsou produkty nebankovního trhu žádané mezi podnikateli?

Pokud se podnikatel rozhodne pro pořízení investice, má v podstatě tři možnosti, jak ji financovat. Buď vytáhne „ze slamníku“ těžce našetřené peníze, nebo zajde do banky či leasingové společnosti. Která varianta je pro něho nejvýhodnější?

Uhrazení investice v hotovosti je pro něj v podstatě nejméně ekonomická varianta. Podnikatel si umořuje cash flow, které by mohl použít na další rozvoj firmy. Pořizuje-li si například nový vůz podnikatel v západní Evropě, řekněme v Belgii, zamíří do banky, kde mu nabídnou leasing i úvěr. Naše legislativa však tuto možnost neumožňuje. Český podnikatel si ochodí boty o něco více.

 

Na které dveře zaklepat? 

Čerpání bankovního úvěru je výhodné především pro ty firmy, které mají u banky kvalitní a dlouhou historii, která jim zaručí rychlé a jednoduché schválení úvěru a zároveň nepotřebují využít bankovní úvěry na krytí jiných potřeb. Pokud však požadují rychlé, jednoduché a dostupné financování, které bude zároveň obsahovat outsourcing doprovodných služeb, měly by se poohlížet po službách leasingových společností. Ty jim na rozdíl od bankovních domů dokáží nabídnout dvě dosti významné přidané hodnoty.

 

Je libo bonus? 

Při sjednání bankovního úvěru bankéře v zásadě nezajímá, nač chcete finance půjčit. Stěžejní je pro něho ručení, které podnikatel poskytne za danou investici. Leasingové společnosti proti tomu pracují s pořizovanou věcí, která také slouží jako samotná zástava. Znají podmínky daného trhu, umí proto dobře ohodnotit riziko transakce. Mají vybudované distribuční sítě a provázané obchodní vztahy s dodavateli movitých věcí. Disponují know-how, jak řídit rizika byznysu i jak obchody realizovat. Sjednání financování od leasingové společnosti je proto podstatně rychlejší a dostupnější. Díky svému know-how mohou financovat také investice, na které banky svým instrumentářem nedosáhnou. Jsou tak ideálním partnerem pro financování podnikatelských záměrů stěžejně malých a středních podniků.

Druhým bonusem jsou doprovodné služby, především zajištění výhodného pojištění často v místě prodeje investice. Firma si tak může na jednom místě danou investici pořídit, zajistit její financování i ji výhodně pojistit. Na tuto trojkombinaci jsme zvyklí u financování osobních vozů. Od loňského roku jsou díky největší leasingové společnosti na českém trhu možné takto on-line u dealera financovat také stroje, zařízení a technologie.

 

Co využít 

Pokud se firma rozhodne využít finančních služeb leasingových společností, má na výběr v podstatě ze tří variant: finanční a operativní leasing a účelový podnikatelský úvěr. Trendem nebankovního trhu je rostoucí zájem mezi podnikateli o nebankovní úvěry. Je to dáno legislativními změnami, které znevýhodnily finanční leasing především prodloužením doby odpisování. Nebankovní úvěr je proto výhodnější v případech, pokud potřebuje podnikatel odepsat investici za méně než pět let. Přesahuje-li délka odpisu tuto dobu, je pro něj výhodnější finanční leasing, který firmě umožňuje udržet vyrovnanou bilanci. Naopak při využití úvěru je pro firmu výhodná okamžitá možnost uplatnění DPH při pořízení financovaného předmětu, po celou dobu splácení však nese zátěž ve své bilanci. Jak vidno, každý produkt má svá specifika a je jen na podnikateli, který upřednostní.

 

České specifikum 

Čeští podnikatelé vloni financovali finančním leasingem investice ve výši 36,8 miliardy korun, nebankovní úvěr využili v objemu 32,9 miliardy korun. Tolik statistiky asociace zastřešující významné české nebankovní společnosti. Do jaké míry je však členění opodstatněné? Západní trh tuto definici nezná. Jak už bylo uvedeno, leasingové společnosti pracují s jinou formou ručení než banky. Pokud by tedy naše legislativa byla obdobná jako v západních zemích, například v Belgii, Španělsku nebo Itálii, spadaly by nebankovní úvěry do škatulky finanční leasing. Tyto produkty jsou substituty, případně se komplementárně doplňují. Otázkou zůstává, do jaké míry je toto členění pro české poskytovatele i příjemce financování přínosné.

 

Operativní leasing je stále na koni 

Třetí, samostatnou kapitolou, je operativní leasing. O jeho výhodách dnes už slyšel snad každý podnikatel i živnostník. V již zmiňované Belgii se jím například financuje polovina nově pořízených vozů. V možnosti nehradit ve splátkách celou cenu vozidla, ale pouze rozdíl mezi jeho pořizovací a zůstatkovou hodnotou a využívat dalších doprovodných služeb, nacházejí i české firmy stále větší oblibu. Firmy ho stále častěji využívají i pro financování těžké dopravní techniky nebo strojů, zařízení a technologií. Hovoří o tom i čísla. Na operativní leasing se vloni uzavřelo o 9636 smluv více než na finanční leasing, jeho podíl na leasingovém trhu přesahuje 43 procent. Co je jisté: tento podíl bude dále růst.

 

Statistiky křížem krážem 

Zájem o nebankovní produkty potvrzují i statistiky České leasingové a finanční asociace. Podle nich vložili její členové v loňském roce do české ekonomiky 118,2 miliardy korun. Na financování zboží a služeb pro domácnosti bylo určeno 35,7 miliardy korun a na financování investic podnikatelských subjektů šlo 82,5 miliardy korun. V meziročním srovnání jde o pětiprocentní pokles, v porovnání s rokem 2010 je však tato částka větší téměř o jednu miliardu korun. Za meziročním poklesem celkového trhu stojí zejména útlum ve financování fotovoltaických zařízení. Zatímco se během roku 2011 financovaly fotovoltaické projekty v hodnotě 3,8 miliardy korun, v loňském roce dosáhl vstupní dluh u této komodity jen 0,7 miliardy korun. V ostatních segmentech trhu je vývoj stabilní a vzájemné poměry mezi jednotlivými komoditami se výrazně nemění.

 

Co je nejžádanější 

Hlavní komoditou na nebankovním trhu zůstává financování osobních a užitkových automobilů s padesátiprocentním podílem. Kolová technika včetně osobních užitkových a nákladních vozů tvoří dokonce 70 procent všech nových objemů nebankovního financování v loňském roce. Významnou komoditou, u níž si podnikatelé oblíbili nebankovní financování, jsou stroje, zařízení a technologie. Pokud nebereme v potaz financování fotovoltaiky, které se v loňském roce po útlumu nových investic téměř zastavilo, vzrostla meziročně financovaná částka v této komoditě o 2,5 miliardy korun na 17,5 miliardy korun.

 

Lídři trhu jsou stabilní 

Z pohledu rozložení sil jednotlivých leasingových společností v loňském roce posílila vedoucí pozici společnost ČSOB Leasing, která financovala přes 12 procent všech obchodů na trhu leasingových společností ve výši 9,14 miliardy korun. Z toho 8,6 miliardy korun směřovalo na financování investic do hmotného investičního majetku českých podnikatelů. Druhý stupínek zaujal ŠkoFIN, třetí příčku obsadila společnost UniCredit Leasing. Objem poskytnutého financování byl u těchto firem 8,42 a 8,3 miliardy korun.

 

Mýty a fakta kolem leasingu 

Okolo leasingu se na trhu tradují především dva mýty. První z nich je, že je finanční leasing dražší než účelový úvěr. Není tomu tak. Pokud porovnáte shodné vstupní parametry, což jsou především pořizovací cena, délka splácení, úroková sazba, ručička na váze se často přikloní na stranu leasingu. Záleží vždy na konkrétním případě a požadavku klienta. Druhý mýtus říká, že je leasing dražší než bankovní úvěr. Toto tvrzení lze také lehce zviklat. Jestliže předmět financování slouží zároveň jako zajištění, není logické, že si leasingové společnosti mohou dovolit nabídnout zajímavější úrokové sazby, než u bankovního nezajištěného produktu? 

 

Kam kráčí nebankovní trh 

I přes stávající legislativní omezení vypadá vývoj nebankovního trhu i podle obchodních statistik jednotlivých firem slibně. Z pohledu financovaných produktů budou leasingové společnosti pro podnikatele stále vyhledávaným partnerem při financování kolové techniky i komodity strojů a zařízení. V oblasti produktů porostou nebankovní úvěry a operativní leasing. Z pohledu podnikatelského prostředí by se však těmto firmám i jejich partnerům dýchalo mnohem lépe, pokud by byly podmínky pro jejich podnikání stejně vyvážené, jako na západních trzích. Leasingové firmy nejvíce kritizují legislativní změny provedené v roce 2008 a 2011, kdy byl znevýhodnění především finanční leasing. V prvním případě pro podnikatele, o tři roky později i pro spotřebitele. Podle nich je návrat legislativy před rok 2008 pro českou ekonomiku přínosný. Česká leasingová a finanční asociace ve své tiskové zprávě také uvádí, že větší odvahu českých firem investovat by měla povzbudit i prorůstová politika vlády se zaměřením na podporu malého a středního podnikání. A zde zatím asociace účinná opatření také nevidí.