Hlavní navigace

Realitní investoři z regionu EMEA se v roce 2014 zaměří na sekundární trhy

1. 12. 2013

Sdílet

 Autor: © Andres Rodriguez - Fotolia.com
Velká německá města „tzv. velká šestka“ a především německá „alternativní dvacítka“ měst nabízí zajímavé příležitosti. Také Polsko má svoji „velkou šestku“ měst mimo Varšavu (Krakov, Lodž, Vratislav, Poznaň, Gdaňsk, Katovice), která potřebuje nový produkt, který by absorboval hospodářský růst a rozvoj.

Z nové zprávy společnosti Colliers International vyplývá, že navzdory nedávnému politickému chaosu a ekonomické nejistotě vyhledávají investoři zejména na sekundárních trzích v regionu EMEA (zkratka slov Europe, the Middle East and Africa, souhrnné označení regionu Evropy, Středního Východu a Afriky) nemovitosti vyžadující kapitálové investice a změny obchodní strategie. Z nové zprávy „Celosvětová nálada investorů“ je patrný optimismus týkající se ekonomického výhledu na rok 2014 a díky tomuto nárůstu důvěry plánuje mnoho investorů expanzi portfolií. 

Tony Horrell, výkonný ředitel Colliers International ve Velké Británii a Irsku, komentuje závěry zprávy z pohledu regionu EMEA: „Ceny nejkvalitnějších nemovitostí ve Velké Británii a regionu EMEA jsou na svém maximu a na trhu s těmito nemovitostmi panuje taková konkurence, že investoři vidí v Evropě příležitosti v sekundárních nemovitostech vyžadujících kapitálové investice, jejichž prostřednictvím získají standard investic institucionálních investorů.“

 

EMEA je lepší než MENA

Vyhlídky pro region EMEA v roce 2014 jsou slibné. Téměř 41 % všech respondentů si myslí, že se podmínky pro investování do nemovitostí v západní Evropě v příštích 12 měsících zlepší, zatímco podle názoru pouhých 14 % se zhorší. Naopak více opatrnosti směřuje vůči regionu CEE, Rusku a Turecku a také regionu MENA (Střední východ a severní Afrika), kde 18 %, respektive 15 % respondentů očekává zlepšení. 

„Tento model je podobný i  co se týká očekávání investičních objemů, kdy 63 procent respondentů očekává nárůst obratu v západní Evropě (kromě Velké Británie) ve srovnání let 2013 a2012 a také 2014 a 2013. Očekávání pro regiony CEE, Rusko, Turecko a MENA byla více umírněná, ale přesto povzbudivá, nárůst očekává 44, respektive 26 procent,“ řekl Tony Horrell. 

Podle průzkumu plánuje 61 % investorů z regionu EMEA rozšířit svá portfolia a více se zaměřit na sektor nemovitostí. Přibližně 87 % respondentů z regionu EMEA se shoduje, že „na světovém trhu existují dobré investiční příležitosti, ale je stále těžší je najít“. 

 

Primátoři, najděte nový produkt

Základní vlastnosti a kvality nemovitostí zůstávají mezi respondenty z regionu EMEA nejdůležitějším investičním kritériem (4 na stupnici od 0 do 5), následuje ekonomický růst (3,9). Státní riziko (3,8) zaznamenalo celosvětově druhou nejvyšší hodnotu za Asií (4,0). Vliv probíhající dluhové krize na prémie za podstoupení rizika zůstává mezi hlavními a periferními evropskými trhy značný, a to i přes nedávné zlepšení ekonomické a politické nálady. 

Walter Boettcher, hlavní ekonom Colliers International a autor zprávy, dodává: „Ekonomické bohatství je rozmanité a omezuje expanzivní obchodní investice  po celém regionu EMEA. Výsledky na trhu nájemců jsou stále trochu smíšené. Prestižní trhy vykazují nerovnoměrný růst vzhledem k absenci kvalitních prostor, ale sekundární trhy se potýkají s neměnným průměrným nájemným.“ „Velká německá města „tzv. velká šestka“ a především německá „alternativní dvacítka“ měst nabízí zajímavé příležitosti. Také Polsko má svoji „velkou šestku“ měst mimo Varšavu (Krakov, Lodž, Vratislav, Poznaň, Gdaňsk, Katovice), která potřebuje nový produkt, který by absorboval hospodářský růst a rozvoj.“

 

Klíčové závěry pro region EMEA z nejnovější zprávy Colliers zahrnují:

  • Větší konkurence na stabilních trzích: Mnoho investorů uvedlo obtíže při hledání dobrých investičních příležitostí navzdory tomu, že mají dostatek kapitálu. Výsledkem je rostoucí konkurence na stabilních trzích, protože se investoři snaží udržet bezpečné výnosy. Velké množství kapitálu proudí z vysoce rizikových zemí na likvidnější bezpečné trhy, zejména do měst jako jsou Londýn, Tokio, Sydney a New York, které zůstávají populárními destinacemi jak pro přeshraniční, tak pro lokální kapitál.
  • Udržování kapitálu doma: Navzdory zvýšené  ochotě riskovat preferuje většina respondentů průzkumu investovat blízko domácího trhu; pouze 10 % hledá investiční příležitosti mimo domácí oblast působení. Respondenti ze tří zkoumaných území regionu EMEA (západní Evropa, střední a východní Evropa a region MENA)  uvedli své domovské regiony jako zdroje většiny kapitálu. Pokud se investoři dívají na jiné trhy, ti ze západní Evropy se zaměřují na Velkou Británii a Spojené státy, investoři ze CEE, Ruska a Turecka na západní Evropu a Spojené státy a ti z regionu MENA preferují Asii. Pro všechny investory je preferovaným cílovým trhem Německo následované Francií. Investoři zaměřující se na tyto země jsou převážně ze západní Evropy a Velké Británie, což podtrhuje tendenci investovat kapitál na domácí půdě.
  • Ochota riskovat: Průzkum ukazuje, že investoři z regionu EMEA jsou méně ochotni podstupovat riziko než jejich kolegové z ostatních regionů. Pouhých 33 % respondentů plánuje v následujících 12 měsících podstoupit větší riziko, což je nejnižší podíl v celosvětovém vzorku. To může odrážet názor mezi investory v regionu EMEA, že již přijali značnou míru rizika, ale tento závěr také kontrastuje s nedávným nárůstem investiční aktivity na okrajových trzích Evropy.
  • Náklady úvěrového financování na vzestupu: Většina respondentů z regionu EMEA (59 %) plánuje využít úvěrového financování ve zvažovaných nákupech v budoucnu, což je pokles v porovnání s odpověďmi z roku 2012 (76 %). Většina respondentů (61 %) zaznamenala v posledních šesti měsících nepatrnou změnu běžných podmínek pro získání úvěrového financování, ale podle 33 % náklady na toto financování vzrostly a 46 % očekává další růst.
  • Rozšíření na obzoru: 61 % investorů z regionu EMEA plánuje rozšířit svá portfolia, což je jen nepatrně více než v roce 2012 (59 %). V globálním srovnání jsou expanzní plány regionu EMEA ve spodní části tabulky, jen těsně nad Latinskou Ameriku (56 %).
  • Kanceláře jsou nejoblíbenějšími nemovitostmi: Zpráva ukazuje, že kanceláře v hlavních obchodních oblastech měst (CBD) zůstávají preferovaným typem nemovitostí pro 60 % investorů z regionu EMEA, na druhém místě jsou rezidenční nemovitosti (37 % respondentů – pro region MENA jsou na prvním místě). Rezidenční sektor byl vybrán také několika západoevropskými investory, což bylo bez pochyby vyvoláno prudkým pozitivním přeceněním v některých zemích.
  • Zaměření na základní vlastnosti a kvality: Stále více investorů se při rozhodování zaměřuje na základní vlastnosti a kvality nemovitosti a míru výnosu (yield).

 

Chuť investorů kupovat nemovitosti roste

„Investoři celosvětově plánují růst, 70 procent plánuje v příštích šesti měsících expanzi portfolia nemovitostí,“ dodává Tony Horrell. „Celkově lze říci, že investoři jsou optimističtí ohledně vstupu na trh v této dynamické době.“ 

„Větší důvěra povede v nadcházejícím roce k větším investicím, přestože bude pro kupující složitější najít atraktivní příležitosti a investiční kritéria budou muset být flexibilnější,“ uzavírá Tony Horrell. 

Zpráva Colliers International přichází v době, kdy investoři věnují velkou pozornost strategiím ostatních, protože konkurence u kvalitních investičních příležitostí roste. Respondenti z celého spektra investorů od suverénních (státních) fondů po soukromý kapitál (private equity) byli dotazováni na svůj názor na vyhlídky globálního a regionálního vývoje pro rok 2014 a dál. Výsledky průzkumu mezi více než pěti sty respondenty ze Spojených států, Kanady, Latinské Ameriky, Asie a Tichomoří, Evropy a Středního východu zdůrazňují řadu klíčových faktorů jako velkou chuť investorů kupovat nemovitosti, zvýšenou důvěru mezi globálními investory a vyšší toleranci rizika i v takových oblastech, kde je ekonomická situace spíše nejistá.

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?