Hlavní navigace

Ředitelé IT: Budoucností je standardizace, ne vývoj aplikací na zakázku

5. 1. 2012

Sdílet

Poskytovatelé komunikací musejí najít lepší rovnováhu mezi outsourcingem a využíváním vlastních zdrojů IT.

Nezávislý průzkum PricewaterhouseCoopers (PwC) provedený na objednávku společnosti Oracle ukázal priority ředitelů IT (CIO, Chief Information Officer) evropských komunikačních firem. Většina (60 %) CIO ve firmách provozujících komunikace vynakládá více než polovinu svého provozního rozpočtu na údržbu IT. Letos bude proto prioritou řešení této situace a z toho vyplývajících problémů. Ředitelé IT chtějí reagovat strategičtějším využitím outsourcingu a vyšší standardizací.

 

Chtěli by si tak uvolnit ruce...

Hlavní motivací pro zavádění outsourcingu bude letos snaha snížit vlastní náklady na řízení IT a vypořádat se s nedostatkem odbornosti v určitých speciálních oblastech. CIO budou outsourcing stále častěji volit např. u správy sítě, selhání i objednávek. Celých 88 % ředitelů IT v průzkumu uvedlo, že pro příští rok plánuje upgrade systému CRM (Customer Relationship Management). Chtěli by si tak uvolnit ruce, aby se mohli věnovat strategickému rozhodování a aplikacím generujícím příjmy, např. řešením portálů a poskytování obsahu. Přímo ve firmě (in-house) budou nadále provozovány aplikace pro účtování/fakturaci a reporting. CIO mají zájem mít k těmto činnostem a datům klíčovým pro podnikání co nejtěsnější přístup. 

 

Past zvaná vývoj na zakázku

Ředitelé IT se budou snažit vyhnout aplikacím vyvíjeným na zakázku, u nichž často dochází k překročení rozpočtu a navíc obvykle vyžadují složitější integraci do firemního IT a pečlivé řízení projektu. Průzkum ukázal, že u 74 % aplikací vyvíjených na zakázku skončí projekt překročením rozpočtu, v 67 % případů jsou oproti původnímu plánu dodatečné náklady výrazné.

Naopak při nasazení otevřených softwarových řešení (Commercial Off The Shelf, COTS) se 50 % projektů „vejde“ do rozpočtu. CIO proto chtějí řešení tohoto typu používat stále více, což jim navíc umožní rychlejší přizpůsobování prostředí (agility) a také pružnější propojování aplikací při spolupráci s dodavateli obsahu a médií. Sníží se tak náklady na údržbu stávajících systémů a omezí problémy s jejich integrací do dalších řešení – to je významné už proto, že na trhu dnes dochází k rychlým spojováním firem a akvizicím. Příklon k systémům COTS by měl umožnit snížit celkové náklady na vlastnictví TCO a použít větší část rozpočtu na nové činnosti. 

„Jsme svědky opět se zvyšujícího zájmu o podnikové aplikace jako je CRM, samoobslužné služby a webové obchodování,“ uvádí Dan Ford, viceprezident produktového marketingu Oracle Communications. „Zákazníci mají stále větší zájem o otevřená softwarová řešení, která jim umožní standardizovat vlastní IT infrastrukturu i snáze spolupracovat s partnery.“

 

 

Zdroj: Oracle; další informace lze najít zde:   

Řešení Oracle pro firmy působící v oblasti komunikací

Komplení studie Rethinking IT strategy (PDF)

ICTZ23