Hlavní navigace

Regulace předváděcích akcí přispěje i k omezení neseriózního financování

29. 12. 2013

Sdílet

 Autor: © Visual Concepts - Fotolia.com
Odborníci z finančních institucí, veřejné správy a neziskových organizací sdružení v Platformě pro odpovědné finance přivítali, že Parlament ČR v obou komorách zcela jednoznačně schválil návrh novely zákona o ochraně spotřebitele, která má čelit nekalým obchodním praktikám na předváděcích akcích organizovaných k prodeji zboží a služeb.

Členové Platformy pro odpovědné finance považují opatření schválená v novele, především pak zavedení ohlašovací povinnosti prodávajících, stanovení náležitostí pozvání k účasti na předváděcích akcích a zahrnutí porušení těchto povinností mezi patřičně sankcionované správní delikty, za účinná pro kontrolu a postih prodejců na akcích, při kterých často neseriózní podnikatelé nekalými praktikami zneužívali důvěru a zranitelnost spotřebitelů. Jsou přesvědčeni, že novela může omezit či zamezit poškozování zájmů návštěvníků těchto akcí protiprávními obchodními postupy prodávajících. Že zamezí i případům, kdy prodávající nabízeli účastníkům předváděcích akcí také financování zmanipulovaných prodejů, často v rozporu s povinnostmi věřitelů vyplývajícími ze zákona o spotřebitelském úvěru, čímž poškozovali trh spotřebitelských úvěrů a dobrou pověst seriózních poskytovatelů finančních produktů pro domácnosti.

Členové Platformy pro odpovědné finance předpokládají, že s účinností novely budou spojena odpovídající organizační a rozpočtová opatření v České obchodní inspekci jako orgánu státní kontroly v této oblasti.

 

CS24

Autor je generální tajemník České leasingové a finanční asociace (ČLFA)

 

Byl pro vás článek přínosný?