Hlavní navigace

Revoluce dovedností

19. 9. 2019

Sdílet

 Autor: paixabay.com
Roboti lidem práci neberou, ale dávají. Společnosti, které digitalizují, rostou a tento růst vytváří další pozice a nové profese.

Víc zaměstnavatelů na celém světě než kdy dřív (87 %) plánuje zvýšit nebo zachovat počet zaměstnanců v důsledku automatizace. V České republice je to dokonce 94 %. Uvedená data vyplývají z globálního průzkumu Revoluce dovedností, který personální agentura ManpowerGroup uskutečnila ve 44 zemích včetně ČR na vzorku 19 000 zaměstnavatelů.

 

Průzkum ale také ukázal, že v Česku si zatím firmy dopad automatizace neumějí moc představit, a 92 % firem si myslí, že zatím nebude žádný. V ČR automatizuje pouze 22 % organizací a automatizace je u nás zatím zaměřena primárně na nahrazování rutinní práce ve výrobě.


„Zabýváme se tím, jak roboti berou lidem práci, ale to nejdůležitější neřešíme. Roboti v roli pracovní síly přibývají, ale lidé také. Náš výzkum už tři roky ukazuje, že většina zaměstnavatelů plánuje v důsledku automatizace zvýšit či udržet počet zaměstnanců. Technologie nezmizí a my jakožto lídři musíme vymyslet, jak propojovat lidi a stroje,“ komentuje výsledky průzkumu Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup ČR a SR.
Automatizace mění dovednosti, které firmy u svých pracovníků potřebují. Poptávka po IT dovednostech výrazně a rychle roste: V ČR očekává 10 % organizací v této oblasti růst a pokles nikdo. Ovšem dostupnost technologických talentů je stále horší a vzdělání a zkušenosti požadované zaměstnavateli vůbec neodpovídají tomu, jaké profily uchazečů jsou na trhu k dispozici.


Změny jsou vidět mimo oblast IT. Ke globálnímu nárůstu dojde mj. i na pozicích v přímém kontaktu se zákazníkem, v inženýrství a u manažerských pozic. Všechny tyto pozice vyžadují měkké dovednosti, jako jsou výborná komunikace, vyjednávání, schopnost vést a řídit či přizpůsobivost. Oblast HR bude potřebovat novou strategii v oblasti talentů, aby personalisté pomohli propojit automatizaci s lidskými dovednostmi.


Zatímco 38 % firem celosvětově i v ČR tvrdí, že je těžké učit žádané technické dovednosti, podle 43 % (32 % v ČR) z nich je ještě těžší učit potřebné měkké dovednosti, jako jsou analytické myšlení a komunikace. Kandidáti s lepšími kognitivními dovednostmi, kreativitou a schopností zpracovávat komplexní informace, kteří se současně dovedou přizpůsobit a jejich okolí je má rádo, mohou očekávat lepší kariéru. Do roku 2030 vzroste poptávka po měkkých dovednostech, tj. sociálních a emocionálních dovednostech, napříč všemi odvětvími o 26 % v USA a o 22 % v Evropě.


Organizace se budou muset přizpůsobit rychlejším cyklům hledání nových talentů, než tomu bylo v minulosti. Potřebují vytvořit agilní, multifunkční týmy s mnoha dovednostmi stejně tak, jak se tomu již děje v mnoha IT odděleních. Budou muset využívat kvalitní systém hodnocení dovedností, aby mohly předvídat výkon a měly přesný obrázek o dovednostech svých zaměstnanců. Tak mohou poznat dovednosti jednotlivce, odhalit jeho silné stránky. Díky tomu budou vědět, kam přesunout talentované pracovníky takovým způsobem, aby mohli naplno využívat svůj potenciál. Lidé budou chtít dělat novou práci a získávat nové dovednosti. To předpokládá vysokou schopnost se učit se; to ovšem nemusejí zvládnout všichni.


„Firmy už nemohou být pouhými spotřebiteli práce. Potřebují být budovateli cyklů talentů, pomáhat lidem rozvíjet svou odolnost a schopnost přecházet z jedné role do druhé. V Revoluci dovedností budou tímto způsobem lidé schopnosti robotů umocňovat, spíš než aby se jimi nechali nahradit,“ uzavírá Jaroslava Rezlerová.