Hlavní navigace

Režim DPH u asistenčních služeb v rámci pojišťovacích činností

10. 11. 2013

Sdílet

 Autor: © froxx - Fotolia.com
Finanční správa zveřejnila v říjnu na svých webových stránkách vyjádření k dotazu plátce DPH, který se týkal režimu DPH u asistenčních služeb v rámci pojišťovacích činností, zejména v oblasti pojištění cestovního ruchu, vozidel a domácností.

Blíže viz zde

 

Vyjádření vymezilo základní charakteristiky pojišťovací činnosti, které musí být naplněny, aby bylo možné asistenční služby či obecně služby v oblasti pojišťovacích činností považovat za plnění osvobozená od DPH. Kromě § 55 zákona o DPH je nutné vycházet i z ustálené judikatury Soudního dvora EU, dle které by měla podstata pojišťovací činnosti spočívat v převzetí rizika vzniku pojistné události, resp. v závazku pojistitele zajistit pojištěnému na základě předchozí úhrady pojistného v případě pokrytého rizika (nejistá budoucí událost) plnění dohodnuté při uzavření smlouvy. Toto plnění nemusí mít pouze peněžitou formu, nýbrž může rovněž spočívat v poskytnutí služby nebo věcného plnění. Důležitý je přitom obsah služeb, nikoliv status poskytovatele plnění. Pro aplikaci osvobození tak není rozhodující, zda je poskytovatelem služeb pojišťovna či jiná osoba povinná k dani, ale zda dané služby svou obsahovou náplní odpovídají vymezeným pojišťovacím činnostem.

 

 

cyber23

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?