Hlavní navigace

Řízení daňových rizik v oblasti převodních cen je pro nadnárodní koncerny stále větší prioritou

7. 8. 2013

Sdílet

Daňové správy celosvětově zvyšují sankce za nesprávné převodní ceny, roste počet neuzavřených daňových kontrol a sporů.

Hlavním cílem nadnárodních koncernů v oblasti převodních cen je řízení daňových rizik. A jak vyplývá z mezinárodního průzkumu poradenské společnosti EY provedeného mezi daňovými řediteli 878 nadnárodních koncernů 26 zemí světa, význam této problematiky stále roste. Zatímco v předchozím průzkumu z roku 2010 bylo řízení rizik prioritou pro 32 % respondentů, aktuálně je to již 66 %. 

 

...vytáhly do boje proti přesouvání zisků

Průzkum mimo jiné ukázal, že v oblasti převodních cen významně roste počet neuzavřených daňových kontrol a zvyšují se sankce při doměření daně. Dvojnásobně to platí pro rozvíjející se ekonomiky, a proto nadnárodní koncerny věnují těmto regionům zvýšenou pozornost. 

„Výsledky našeho průzkumu potvrzují, že řízení daňových rizik je v oblasti převodních cen stále větší prioritou, což vzhledem k současné situaci, kdy i mezinárodní instituce, jako například OECD, vytáhly do boje proti přesouvání zisků, asi není žádné překvapení,” říká Libor Frýzek, vedoucí partner daňového poradenství společnosti EY. „Obávám se, že ani v dalších několika letech se na tom nic nezmění.“

 

Daňových sporů přibývá 

Téměř polovina (47 %) respondentů průzkumu uvedla, že výsledkem daňové kontroly převodních cen bylo dvojí zdanění příjmů jejich společnosti. Téměř čtvrtině (24 %) oslovených mateřských společností bylo v posledních třech letech vyměřeno penále z dodatečně vyměřené daně. Pro srovnání – v roce 2010 to bylo 19 %, a v roce 2007 dokonce jen 15 %. 

Více než čtvrtina dotazovaných společností uvedla, že při řešení daňových sporů se zahraničním správcem daně požádala svou místní daňovou správu o řešení sporu dohodou. To je dvakrát víc než v předchozím průzkumu v roce 2010. I když je soudní spor se správcem daně stále vnímán jako krajní řešení, v posledních dvou letech se k němu uchýlilo 15 % oslovených mateřských společností, zatímco při předminulém průzkumu v roce 2007 to byla pouhá čtyři procenta.

 

Dodržování předpisů prioritou 

Aktuální průzkum potvrdil, že pro společnosti z celého světa je dodržování předpisů v oblasti převodních cen prioritou a věnují mu zvýšené úsilí. Sedmdesát procent respondentů uvedlo, že jejich podnik dodržuje veškeré požadavky a předpisy. Finanční výsledky však z hlediska převodních cen pravidelně monitoruje pouze necelých 20 % oslovených společností. Software automatizovaně podporující tyto činnosti má jen málo z nich.  

Zpráva zpracovaná na základě letošního průzkumu přináší vedle analýzy jeho výsledků také některá doporučení jak efektivněji řídit rizika v oblasti převodních cen a nastavit související procesy. Na prvním místě je příprava kvalitní dokumentace k převodním a posílení daňových oddělení v rozvíjejících se ekonomikách, tak aby nadnárodní společnosti byly schopné reagovat na zvyšující se nároky správců daně v těchto zemích.

 

 

...aby se vyhnuly dvojímu zdanění

„Zjištěné globální trendy lze potvrdit i v českém prostředí. Postupem let vzrůstá jak kontrolní činnost daňové správy v oblasti převodních cen, tak i pozornost, kterou této oblasti věnují místní společnosti. Z hlediska prevence je oblíbeným nástrojem proces závazného posouzení převodních cen, který v České republice úspěšně absolvovaly již desítky subjektů,“ říká Libor Frýzek. 

„Náš průzkum potvrdil, že společnosti po celém světě věnují dodržování náročných a neustále se měnících pravidel v oblasti převodních cen velkou pozornost, aby se vyhnuly dvojímu zdanění,“ dodává Libor Frýzek. „Do budoucna bude ale nutné být ještě aktivnější, zkvalitnit dokumentaci k převodním cenám, sledovat změny daňové legislativy po celém světě a modernizovat informační technologie, aby bylo možné rychleji analyzovat finanční výsledky.“ 

ICTZ24

 

 


 

Byl pro vás článek přínosný?