Hlavní navigace

Řízení kvality má klíčový význam pro rychlé uvádění produktů na trh i zvýšení spokojenosti zákazníků

12. 4. 2023

Sdílet

Automatizace Autor: Depositphotos
Společnost Capgemini publikovala závěry studie World Quality Report 2022–2023, která zkoumá hlavní trendy v oblasti inženýrství kvality a testování (Quality Engineering and Testing – QE&T). Průzkum provedený mezi zástupci 1750 podniků ve 32 zemích světa potvrzuje orientaci firem na moderní technologie typu blockchain a Web 3.0, jejichž úspěšné nasazení a využívání je ale podmíněno právě důrazem na kvalitu ve všech fázích vývoje nových produktů a služeb.

Podle provedeného průzkumu má zcela zásadní význam zavedení inženýrství kvality do agilního způsobu vývoje: 64 % dotazovaných podniků uvádí jako přínos zvýšení rychlosti uvádění nových produktů a služeb, 56 % zlepšení kvality produkovaného softwaru a 61 % pak zaznamenalo zlepšení zákaznické zkušenosti.

Stále důležitější je také zaměření se na řízení testovacích dat (Test Data Management) a jejich kvalitu – plných 89 % respondentů se shoduje na tom, že možnosti ověřování dat vedou k lepším rozhodnutím, vyšší efektivitě a ve výsledku i vyšším ziskům. Současně má ale jen 20 % z dotazovaných podniků implementovanou strategii poskytování a řízení testovacích dat. Řízení testovacích dat je přitom další z oblastí, ve kterých se ukazují výhody cloudu, především z hlediska dostupnosti potřebných dat. Klíčový by ale měl být důraz na bezpečné uchovávání testovacích dat a jejich validitu i kvalitu.

Dotazovaní zástupci podniků z deseti různých odvětví se shodli také v tom, že se jim zatím příliš nedaří dosahovat potenciálních přínosů z automatizovaného testování. Podíl respondentů, kteří očekávaných přínosů dosahují, je pouze mírně nadpoloviční. Příčiny mohou spočívat v tom, že automatizace testování není vždy přirozeně integrována do procesu vývoje, ale je organizována jako samostatná činnost, nezávislá na vývoji a testování samotném. Týmy také často upřednostňují výběr nástrojů pro automatizaci testů, ale zapomínají definovat správný plán a strategii automatizace testů. Využívání automatizace na základě jasně formulované strategie, s primárním ohledem na užitek pro zákazníky, ale z dlouhodobějšího hlediska prokazatelně pomáhá realizovat udržitelné přínosy v oblasti kvality.

soutez_casestudy

Novou oblastí zkoumání v rámci studie World Quality Report 2022–2023 byla souvislost mezi inženýrstvím kvality a udržitelností. Více než 82 % z dotazovaných organizací se domnívá, že inženýrství kvality bude mít největší dopad na sociální aspekty udržitelného IT. To je v souladu s názorem, že inženýrství kvality začleněné do udržitelného IT přináší největší přínosy v oblasti hodnoty značky. Hned 72 % organizací si také myslí, že kvalita může přispět k environmentálnímu aspektu (životnost, recyklovatelnost) udržitelného IT. Kvalita proto musí být jednou z hlavních součástí strategie, která povede k udržitelnějšímu IT. Ostatně, ekologicky zaměřené inženýrství kvality podle 47 % dotazovaných zvyšuje hodnotu značky, 46 % uvádí přínos v podobě zvýšení loajality zákazníků a rovněž 46 % jej dává do souvislosti se zvýšením celkových příjmů podniku.

„Organizace dnes čelí novým, velmi zásadním výzvám: geopolitické nestabilitě, rozpadu dodavatelských řetězců, vážnému nedostatku kvalifikovaných zdrojů, rostoucí míře inflace, hrozbě ekonomické recese a přetrvávajícím environmentálním a sociálním výzvám. Aby zůstaly úspěšné, musí na změny reagovat velmi rychle a více než kdy jindy se zaměřit na vytváření hodnoty pro své zákazníky. Jasně se ukazuje, jak potřebný je vývoj a transformace funkce zajištění kvality z čistého testování na skutečné inženýrství kvality. Hlavními cíli zajišťování kvality ale i nadále zůstávají zákaznická zkušenost, uvádění produktů a služeb na trh, bezpečnost a řízení nákladů,“ říká Martin Maláník, Head of Market Segment Capgemini Czech Republic.

Byl pro vás článek přínosný?