Hlavní navigace

Riziko blackoutu v Evropě vzroste za dvacet let o polovinu

26. 7. 2012

Sdílet

 Autor: © TebNad - Fotolia.com
I v ČR jsme již několikrát byli blízko výpadku proudu, a to kvůli přetokům energie z větrných elektráren na německém pobřeží přes naše území.

Spotřeba energie ve světě se v roce 2030 oproti současnému stavu téměř zdvojnásobí. Energetický průmysl bude klást větší důraz na obnovitelné zdroje, které se v té době již obejdou bez dotací. V Evropě a Severní Americe se zvýší pravděpodobnost výpadku proudu (tzv. blackout) o 46 %. Naopak, v rozvojových zemích či rozvíjejících se ekonomikách, kde je mnohdy v současné době nestabilita sítí velkým problémem, se pravděpodobnost výpadku sníží o 53 %, říká průzkum „The shape of power to come“, který vznikl v rámci studie PwC: Global Power & Utilities. Tradiční studie vychází z průzkumu mezi 72 energetickými společnostmi ze 43 zemí světa.

 

Vyspělé státy se obávají masivních výpadků proudu 

Evropa a Severní Amerika se obávají, že nebudou mít dostatek financí na investice do modernizace energetické infrastruktury. Tím by hrozilo zvýšení pravděpodobnosti blackoutu o 46 %. V rozvojových zemích jsou dnes výpadky proudu na denním pořádku. Za 20 let jejich pravděpodobnost klesne o 53 %.

„Stoprocentně vyloučit riziko blackoutu není možné ani v České republice. Ve skutečnosti jsme již několikrát byli blízko výpadku proudu, a to kvůli přetokům energie z větrných elektráren na německém pobřeží přes naše území. Česká přenosová síť potřebuje posílit, aby splňovala náročnější bezpečnostní parametry. Jelikož jsme ale součástí propojené evropské soustavy, mělo by se řešení hledat na evropské úrovni. Času přitom není mnoho nazbyt - posilování sítí je dlouhodobější záležitost a větrných elektráren – původců zvýšeného zatížení sítí, bude stále přibývat,“ uvedl Tomáš Bašta, partner PwC Česká republika odpovědný za sektor energetiky.

 

Méně fosilní paliva a obnovitelné zdroje bez dotací 

Globální palivový mix je dnes tvořen z 66 % fosilními palivy proti 34 % nefosilních. Do budoucna bude dominance fosilních paliv slábnout. V roce 2030 očekáváme poměr 57 % fosilních a 43 % nefosilních paliv. 

Více než 80 % dotazovaných energetických společností očekává, že energie z obnovitelných zdrojů bude v roce 2030 konkurenceschopná, aniž by byla podporována dotacemi. Tři pětiny respondentů počítají s masivním nárůstem počtu elektromobilů. Vybudování sítě elektrostanic považují energetické společnosti za hlavní úkol pro rozšíření této technologie mezi motoristy.

 

Přichází éra břidlicového plynu? 

Podíl plynu v palivovém mixu vzroste v roce 2030 na 33 % ze současných 29 %. Přispěje k tomu i očekávaný rozmach těžby břidlicového plynu. Slabou stránkou jeho těžby je jeho dostupnost. Zejména v Evropě se naleziště nachází v obydlených oblastech, což přispívá k tomu, že těžba břidlicového plynu je obecně považována za zatěžující životní prostředí. 

„Z globálního pohledu lze říci, že éra břidlicového plynu již přišla. Díky rozmachu jeho těžby v USA se Spojené státy z významného dovozce plynu staly dokonce jeho vývozcem, což tlačí ceny na spotových trzích dolů. V Evropě zatím chybí dostatek konkrétních zkušeností s těžbou břidlicového plynu. Náklady na jeho těžbu zde prozatím vycházejí vyšší než u plynu konvenčního – to se ovšem může změnit. Řada evropských států je odhodlána provádět nezbytné průzkumy. Potenciální česká ložiska nejsou z globálního pohledu nijak zásadní. Nicméně, dojde-li k rozmachu těžby břidlicového plynu v Evropě, může to díky stále větší propojenosti plynárenských sítí pocítit v podobě nižších cen i český zákazník. Dá se však také očekávat, že případná těžba břidlicového plynu bude u nás, ale i v dalších evropských státech, v brzké budoucnosti žhavým ekologickým i politickým tématem,“ říká Tomáš Bašta.

 

Budou si moci Evropané dovolit za dvacet let stejný komfort jako dnes? 

Energetické společnosti se obávají, že energie bude pro řadu zákazníků finančně nedostupná. V příštích 20 letech prudce vzroste počet lidí, kteří si nebudou moci dovolit stejně velkou spotřebu jako dnes. Tato obava převládá nejvíce v Evropě a Severní Americe. 

„Na základě vývoje cen energií v poslední době je tato obava pochopitelná. Asi nikdo neočekává do budoucna jejich pokles. Nelze ani předpokládat, že by lidé v západních zemích byli připraveni snižovat svůj komfort. Vyvstává tak potřeba snižovat spotřebu pomocí nástrojů energetické efektivity. To si uvědomují i energetické společnosti, které dnes již běžně radí svým zákazníkům s hospodárným využíváním energií, ať už jde o úspory při stavbě domů, provozu domácností, výběru spotřebičů apod. Praktickými radami tak vychovávají své zákazníky k energetickým úsporám a efektivnějšímu využívání omezených zdrojů,“ dodává Tomáš Bašta.

 

Zdroj: PwC

 

Foto: © TebNad - Fotolia.com