Hlavní navigace

Rok 2008 se už opakovat nebude

15. 11. 2011

Sdílet

Více než třetina českých firem plánuje v příštím roce akvizice. Mezi potenciální cílové země patří Polsko (31 %), Německo (17 %), Rusko (14 %) a Ukrajina (11 %).

Současné volatilní prostředí nemusí nutně vadit transakcím. České společnosti zatím odolávají krizi a jejich chuť investovat je překvapivě vysoká. Vyplývá to z průzkumu investiční důvěry (Barometr investiční důvěry) provedeného společností Ernst & Young mezi generálními řediteli a dalšími vedoucími pracovníky předních českých i světových společností. Více než třetina českých podniků (36 %) plánuje – přes ekonomické otřesy a nejistotu na trzích – během následujících 12 měsíců realizovat nějakou akvizici. V celosvětovém měřítku se jedná o 41 % společností. Procento kladných odpovědí je dokonce o něco málo vyšší než v předchozím průzkumu realizovaném před půlrokem, což je o to překvapivější, že se aktuální průzkum uskutečnil v srpnu až říjnu, kdy se trhy potýkaly s výraznými otřesy. 

 

Nejisté časy už byly?

„Zdá se, že pro fúze a akvizice je nyní prostor, i když se trh potýká s ekonomickými výkyvy,“ říká Vladislav Severa, vedoucí partner oddělení transakčního poradenství společnosti Ernst & Young ve střední a jihovýchodní Evropě, a dodává: „Velké společnosti si pokračujících ekonomických potíží snaží spíše nevšímat a zaměřují se na růst, a tedy i na fúze a akvizice. Pro ně dnes není stejná situace jako v roce 2008. Uplynulé tři roky strávily snižováním svých finančních rizik a realizací přísných úsporných opatření. To jim dnes pomáhá zvládnout nejisté časy.“ Polovina českých společností se chce v následujících dvanácti měsících zaměřit na růst, pro 42 % je pak prioritou udržení stability. Pouze 8 % společností má skutečně potíže.

 

České společnosti se nechtějí zadlužovat 

V porovnání se zbytkem světa se českým společnostem podařilo udržet velice nízkou úroveň zadlužení. Typický poměr dluhu ke kapitálu je nyní mezi nulou a 25 %, přičemž celých 66 % společností má poměr dluhu ke kapitálu pod 50 %. Společnosti také počítají s tím, že budou ve strategii nízké zadluženosti pokračovat. Během následujícího roku jich 83 % plánuje poměr dluhu ke kapitálu zachovat stejný nebo dokonce snížit. Pouze 16 % českých společností se plánuje v současné době více zadlužit. 

„České společnosti jsou relativně nezadlužené a jejich prioritou je organický růst. Řadě českých firem se díky refinancování podařilo posílit svou kapitálovou strukturu a snížit úrokové náklady. Zároveň mají slušné hotovostní rezervy. V mnoha odvětvích je navíc očekáván pokračující růst,“ vysvětluje Matěj Turek, manažer oddělení transakčního poradenství Ernst & Young v České republice. „Vlastní kapitál je stále hlavním zdrojem financování obchodů,“ doplňuje Vladislav Severa. „65 % českých společností chce případné akvizice financovat z vlastních zdrojů.“

Téměř čtvrtina společností počítá v následujících dvanácti měsících s refinancováním úvěrů či jiných dluhových závazků. Splatnost úvěrů přitom není jedinou motivací refinancování. Jako hlavní důvody svého refinancování uvádějí společnosti snížení úrokových nákladů (32 %), optimalizaci kapitálové struktury (19 %), prodloužení splatnosti (16 %) a zbavení se omezujících úvěrových podmínek (16 %).

Zaměstnanost bez ohrožení 

Převládající zaměření českých společností na zachování stability se odráží také v oblasti tvorby a redukce nových pracovních míst. 52 % českých firem plánuje zachovat současný stav zaměstnanců. Dalších 25 % chce redukovat pracovní místa. Jen 27 % společností však plánuje v následujících dvanácti měsících nová pracovní místa vytvořit.

 

Výhled trhu fúzí a akvizic 

„Ve výhledu na trhu fúzí a akvizic se mísí optimismus s obavami. Více než třetina společnosti bude v následujících měsících usilovat o uskutečnění akvizic. Je však otázkou, zda se záměry společností podaří přeměnit v realitu,“ říká Matěj Turek. 59 % respondentů se domnívá, že transakční aktivita zůstane na stávající úrovni. Pětina českých manažerů očekává nárůst, pětina se naopak obává poklesu.

„Na transakce mohou dolehnout v nejbližším období neshody ohledně hodnoty nabízeného či poptávaného majetku, negativní výhled na akciových trzích, nedostupnost dluhu nebo celkový propad ekonomiky. Zatímco postoje českých respondentů jsou vzhledem k současné situaci překvapivě pozitivní, pád na druhé dno globální krize by samozřejmě znamenal dramatické zastavení transakční aktivity,“ vysvětluje Vladislav Severa.

Pro trh je velmi důležitá zvyšující se chuť společností majetek prodávat. V následujícím roce plánuje odprodeje jako pravděpodobné nebo vysoce pravděpodobné 22 % respondentů. Nejčastějšími důvody pro plánované odprodeje jsou prodej nedostatečně výkonných částí podniku, zaměření na klíčové obchodní aktivity a zvyšování hodnoty pro akcionáře.

 

Překvapivá důvěra v nejisté trhy 

I když se celý svět v současnosti obává dalšího zpomalení hospodářského růstu, mnohé velké korporace jsou překvapivě optimistické, pokud jde o další vývoj jednotlivých národních ekonomik i dlouhodobé perspektivy globálního hospodářství. Právě v době provádění průzkumu zaznamenaly kapitálové trhy v důsledku slabšího hospodářského růstu Spojených států, snížení jejich úvěrového ratingu a v souvislosti s eskalací dluhové krize eurozóny dramatický vývoj. Přesto si dvě třetiny (63 %) respondentů mezinárodního průzkumu myslí, že globální ekonomika je stabilní. Nejvyšší důvěru vykazují taková průmyslová odvětví, jako je energetika a veřejné služby, ropný a plynárenský průmysl nebo hutnictví a hornictví.

„Řada globálních společností má teď díky rozvaze očištěné od rizikových aktiv a závazků i díky značným finančním rezervám výborné předpoklady pro akvizice. Navíc je povzbuzuje důvěra v některé národní ekonomiky,“ komentuje Vladislav Severa. „Náš průzkum ukazuje na překvapivě příznivé podmínky pro realizaci fúzí a akvizic. Většina respondentů vidí pozitivně počet i kvalitu akvizičních příležitostí i pravděpodobnost jejich realizace. Důležitým faktorem je, aby se stanoviska potenciálních kupujících a prodávajících setkala na tom, co budou obě strany považovat za přiměřenou a vyváženou cenu – tím se významně posílí skupina těch, kteří mají zájem prodat.“

Co se týče makroekonomického výhledu, očekávání Čechů se liší a jsou spíše negativní: „Pouze 36 % českých respondentů se na vývoj globální ekonomiky dívá s optimismem. Téměř dvě třetiny (64 %) odpověděly, že současnou situaci vnímají jako mírné či značné zhoršení. Pesimismus se odráží i v domácí ekonomice. Další vývoj vidí spíše negativně přes 70 % respondentů,“ říká Matěj Turek. 

Krátkodobá volatilita světových trhů zůstane podle 78 % českých respondentů vysoká. Lokální trhy jsou vnímány jako stabilnější – pokračující volatilitu zde očekává 56 % respondentů.

 

Rozvíjející se trhy hlavním investičním cílem 

K nejatraktivnějším investičním trhům patří podle celosvětového průzkumu Čína, Indie, Brazílie, Spojené státy, Austrálie, Malajsie, Mexiko a Argentina. Více než třetina světových respondentů uvedla, že hlavním důvodem pro fúzi nebo akvizici je získat podíl na novém trhu.

Češi se oproti světu mnohem více zaměřují na Evropu (92 %), a to zejména na domácí trh (81 %) a na Slovensko (42 %), respektive sousední země. Mezi potenciální cílové země pro akvizice patří Polsko (31 %), Německo (17 %), Rusko (14 %) a Ukrajina (11 %).

 

Výhled do budoucna 

Většina respondentů má obavy z rostoucích regulačních tlaků, které by mohly případný růst ještě víc zbrzdit. Největší riziko v tomto ohledu podle průzkumu představuje bankovní a finanční reforma, která by měla zásadní dopad prakticky na všechna odvětví ekonomiky i na celé regiony.

„Vedle regulace je tu ale ještě jedna zásadní otázka, a to jak se bude dařit ekonomice,“ dodává Vladislav Severa. „Respondenti našeho průzkumu se zatím vzhledem k aktuální hospodářské situaci stavějí k fúzím a akvizicím velmi pozitivně. Ale nový propad do recese by jim samozřejmě udělal čáru přes rozpočet. Výsledky našeho průzkumu nicméně ukazují, že velké společnosti se dokázaly s nestabilitou trhů úspěšně vypořádat. A mají i v současných podmínkách ekonomický potenciál a chuť do strategických transakcí.“

 

O průzkumu 

V rámci průzkumu společnosti Ernst & Young Capital confidence barometer (Barometr investiční důvěry) bylo osloveno více než 150 českých generálních a finančních ředitelů z předních českých firem, více než 400 v rámci regionu střední a jihovýchodní Evropy a dále 1000 vedoucích představitelů velkých společností z celého světa, reprezentujících různá ekonomická odvětví. Cílem barometru je posoudit důvěru korporací v další vývoj globální ekonomiky, zmapovat priority jejich managementu pro následujících 12 měsíců a vytipovat modely v oblasti řízení kapitálu, které společnostem do budoucna v souvislosti s dalším vývojem globální ekonomiky přinesou konkurenční výhodu. Celosvětově se jedná o v pořadí již pátý barometr, první společnost Ernst & Young zveřejnila v listopadu 2009. V České republice proběhl samostatný detailní průzkum poprvé.

 

ICTZ23

Zdroj: Ernst & Young