Hlavní navigace

Rok 2030: Každý druhý zaměstnanec bude muset být rekvalifikován

11. 8. 2021

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Pandemie výrazně změnila pracovní prostředí a zdaleka nešlo jen o přesun na home office. Objevilo se mnoho nového, urychlily se trendy a v mnoha společnostech se změnil způsob práce. Postupující digitalizace povede k tlaku na nutnost rekvalifikace pracovníků.

Firemní vzdělávání před koronavirem a po něm

Jak uvádí Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz, firmy musely rychle přehodnotit, jaké činnosti je možné přesunout do on-line prostředí, a přizpůsobit pracoviště náročným hygienickým podmínkám. Změnil se také způsob vedení lidí a interní komunikace.

Současná situace měla dopad také na oblast vzdělávání zaměstnanců. Při práci z domova je nezbytné dobře ovládat IT a komunikační technologie, zvládat time management a také umět účelně komunikovat. „Práce z domova klade požadavky na počítačové dovednosti pracovníků. Co zaměstnanci mohlo projít v kanceláři, kde se zeptal kolegy, to ho může při práci z domova vyřadit i na několik hodin z činnosti,“ dodává Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy Gopas, s tím, že zvyšování uživatelských znalostí zaměstnanců se firmám vyplatí, protože lidé pak neztrácejí zbytečně čas řešením banálních problémů s technikou či základními programy typu MS Office.

Lockdown vzdělávání nezastavil

Právě u Počítačové školy Gopas by se mohlo zdát, že je pro ně vzdálená výuka nebo školení výhrou, protože se jim otevírá větší trh a měli by nižší náklady, není tomu tak. Své kurzy měli postavené na vysoké kvalitě a špičkovém technologickém zázemí, tak aby se účastníci kurzů mohli plně soustředit a absorbovat maximum užitečných informací v jejich učebnách. „Postupem času si všechno lépe sedlo a my jsme se mohli více soustředit na zkvalitnění našich technologií, abychom dodali studentům co nejefektivnější školení, při kterém je zachovaná maximální interakce, lektor je kvalitně vidět i slyšet, komunikační platforma je kvalitní a stabilní a účastníci mají při studiu vzdálený přístup ke studentským pracovním stanicím (ať již přímo v našich učebnách či virtuální formou), lektor může sledovat práci studentů a v případě potíží jim se zpracováním úkolů pomoci,“ popisuje Jan Dvořák. Dlouho jim také trvalo připustit si, že to není jen jakýsi „mezistav“, ale nový standard vzdělávání.

Jan Dvořák dále vzpomíná, že před dvaceti lety se říkalo, že veškerá školení v učebnách nahradí e-learning, a dopadlo to přesně obráceně. Bylo to především proto, že se objevila spousta velmi nekvalitního obsahu a každá HTML stránka s textem nebo podivné video bylo pokládáno a prodáváno jako e-learning a stejné to je i u on-line výuky. „Nemohu očekávat, že když uspořádám kurz z obýváku, v pyžamu, na notebookové kameře a mikrofonu, že mi u toho budou účastníci nadšeně trávit osm hodin denně. Aby výuka měla smysl, obsah i technologie musejí být precizně připravené,“ zdůrazňuje.

Podle portálu Profesia realita ukázala, že vzdělávání zaměstnanců může probíhat i při nejpřísnějším lockdownu a výrazně narostl počet kurzů a školení on-line formou. Ta klade ale určité nároky na profesionalitu přednášejícího a celého školicího systému poskytovatele, pokud má mít efekt. Profesia uskutečnila průzkum HR Pulse mapující aktuální situaci ve firmách působících v České republice, v rámci, kterého vyplynulo, že více než polovina oslovených společností poukázala na nové potřeby vzdělávání zaměstnanců nebo firemní kultury. „Jde konkrétně o 56 % zaměstnavatelů. Dalších 20 % firem ale žádné změny neidentifikovalo a 22 % uvedlo, že nemají potřebu něco měnit,“ doplňuje Michal Novák.

Téměř čtvrtina respondentů navíc zaznamenala zvýšený zájem o vzdělávání ze strany zaměstnanců. Personalisté odpovídající v rámci průzkumu identifikovali jako prioritní dovednosti potřebné pro efektivní práci z domova zlepšení sebeřízení, tedy time managementu, a zvládání stresu, komunikačních dovedností a leadershipu. Podle nich roste i význam schopnosti udržet a rozvíjet za současných podmínek mezilidské vztahy a soudržnost kolektivu.

Jak to bude dál?

Ve společnosti Gopas očekávají, že letos ještě několik měsíců budou školení v on-line formě nabízet, a až se vrátí studenti do učeben, část kurzů poběží on-line i nadále. V plánu také mají umožnit účastníkům jejich kurzů po absolvování kurzu on-line formou zúčastnit se stejného kurzu ještě jednou zdarma v prezenční formě. Jan Dvořák se těší na to, že on-line kurzy jako takové poběží s využitím nových technologií a poznatků z uplynulého roku. „Myslím, že on-line vzdělávání dostane příležitost stát se novým standardem, jako je tomu například v USA. Ale bude to vyžadovat mnoho úsilí na straně vzdělávacích institucí,“ doplňuje.

Každý druhý zaměstnanec bude do 10 let potřebovat rekvalifikaci

Studie Flexibility@Work 2021 personálně poradenské společnosti Randstad ukázala, že pandemie výrazně zrychlila automatizaci a digitalizaci, díky čemuž bude více než polovina všech pracovníků na celém světě mezi roky 2020–2030 potřebovat rekvalifikaci. Při vzdělávání svých zaměstnanců by se firmy měly zaměřit jak na nové technologie a práci s nimi, tak i na měkké dovednosti, zejména na kreativitu, komunikační schopnosti a adaptabilitu. 

Podle Jacka Kowalaka, ředitele české pobočky společnosti Randstad, bude velmi důležitým kritériem pro budoucí zaměstnatelnost, jak se budou lidé schopní adaptovat na změny, s čímž ovšem souvisí nutnost akceptovat celoživotní vzdělávání. Jen to jim umožní přechod mezi různými činnostmi a kariérními rolemi. Je totiž zřejmé, že do budoucna budou lidé častěji měnit zaměstnání, povolání, nebo dokonce své postavení na trhu práce. Doby, kdy bylo běžné nastoupit do zaměstnání ve věku 18 let a v 60 odcházet ze stejné firmy do důchodu se zlatými hodinkami, jsou dávno pryč.

Ve výzkumu HR Pulse většina firem uvedla, že pro letošní rok plánují rozpočty na vzdělávání zachovat nebo navýšit, a krátit jej chce pouze 8 %. Většinou půjde o kombinaci on-line a off-line školení, výlučně on-line platformu preferuje jen 8 % firem a u dalších 22 % on-line podoba výrazně převažuje. „Z forem on-line školení chtějí české firmy nejvíce využívat jednorázové on-line webináře, tedy přednášky a prezentace – v průzkumu to uvedlo 36 % respondentů. Hojně zastoupená jsou také virtuální školení vedená instruktorem (21 %), on-line jazykové kurzy (15 %) a předplacené e-learning platformy (13 %),“ upřesňuje Michal Novák. Oproti tomu v průzkumu Workmonitor od Ranstadu až 79 % dotázaných firem přiznalo, že mají vybavení a technologie potřebné k přizpůsobení se digitalizaci, ale se vzděláváním svých zaměstnanců a jejich rekvalifikací v plánech vesměs nepočítají.

K jejich prioritám podle průzkumu Pulse Survey budou v roce 2021 patřit v první řadě investice do bezpečnosti a zajištění zdraví zaměstnanců, udržení byznysu v chodu, udržování vztahů s klienty a dodavateli, zajištění procesů a udržení produktivity. „Přitom ale nutnost přeškolení nebo navýšení kvalifikace jde ruku v ruce s pokračující automatizací a digitalizací ve firmách, které pandemie obvykle výrazně urychlila. Společnosti se již nyní dostávají do situace, že v otázce technologií jsou napřed před úrovní znalostí svých zaměstnanců i volných kandidátů na trhu, a to se může ukázat jako zásadní brzda v úspěšném rozvoji,“ podotýká Alžběta Honsová, marketingová manažerka české pobočky společnosti Randstad.