Hlavní navigace

Rok po zveřejnění akčního plánu: hodnocení Evropské komise

10. 1. 2014

Sdílet

Podobně jako se na úrovni zemí OECD a zemí G20 intenzivně diskutuje o akčním plánu BEPS (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting), má i Evropská unie již od prosince 2012 akční plán boje proti agresivnímu daňovému plánování.

Evropská komise na svých webových stránkách k 5. prosinci 2013 shrnuje, jakých pokroků se od konce roku 2012 dosáhlo: 

  • V červnu Komise navrhla rozšíření automatické výměny informací mezi daňovými správami členských států.
  • V listopadu předložila Komise návrh na aktualizaci směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností. Smyslem aktualizace je zamezit zneužívání dané směrnice.
  • Komise zahájila jednání s Andorrou, Monakem, San Marinem a Lichtenštejnskem o větší daňové transparentnosti. Se Švýcarskem zahájí jednání v nejbližší době.
  • Svou činnost zahájila tzv. platforma pro dobrou daňovou správu (Platform for Tax Good Governance), jejímž cílem je koordinovat praktické kroky daňových správ v oblasti boje proti agresivnímu daňovému plánování a daňovým rájům.
  • V oblasti DPH navrhla Komise jednotný formulář k registraci k DPH a zveřejnila studii o daňových únicích v EU. Členské státy se dále shodly na sadě opatření, která by měla vést ke snížení daňových úniků u této daně.
  • Komise navrhla novelu účetní směrnice, v níž se po některých typech velkých podniků požaduje, aby zveřejňovaly další informace mimo účetní výkazy, například o tom, jaké daně z příjmů platí, či detailní informace o daňovém plánování konkrétních transakcí apod.
  • Komise se rovněž hodlá soustředit na projekt společného konsolidovaného daňového základu (Common Consolidated Corporate Tax Base /CCCTB/), který má podle ní potenciál snížit možnosti neadekvátního daňového plánování.
  • Členské státy byly vyzvány k intenzivní práci na národní úrovni. K tomu byla jednotlivým členským státům poskytnuta specifická doporučení.
  • Komise nadále pokračuje v práci na dalších střednědobých a dlouhodobých úkolech, jako jsou kodex daňového poplatníka, evropské daňové identifikační číslo či společné sankce proti daňovým deliktům.

Podrobné shrnutí naleznete zde

 

 

 

 

 

 

 

ICTZ23