Hlavní navigace

Romana Gondeková, CFO Druchema: zavedla jsem totální revoluci ve vedení účetnictví a reportů

2. 5. 2012

Sdílet

„Za svůj největší úspěch považuji fakt, že se nám ve vedení podařilo překlenout první fázi krize a firmu stabilizovat, ozdravit a vytvořit příjemné pracovní prostředí s nadstandardními mezilidskými vztahy,“ říká Romana Gondeková, finanční ředitelka společnosti Druchema.

Jaký typ činnosti tvoří největší část vaší práce? Které činnosti se opakují? 

Sto procent mé práce tvoří nejrůznější aktivity v oblasti podnikového řízení, ekonomie a financí. Moje práce je velmi různorodá a právě proto mě tolik baví. Samozřejmě, mám ve svém „repertoáru“ několik pravidelně se opakujících aktivit, mimo jiné nejrůznější porady a pracovní schůzky, ale také reporty a celou škálu vyhodnocování. V současné době máme v Druchemě rozjeto několik opravdu důležitých projektů, takže kromě rutinní práce s ekonomickými výsledky, řízení cash-flow, controllingu a podobně se aktuálně věnuji implementaci nových modulů BNS, zavádění čteček do skladů, vytváření docházkového systému a v neposlední řadě i finančnímu řízení dotací v rámci OPPA od Evropské unie a na Výzkum a vývoj, která je hrazena z prostředků České republiky.

 

Romana GondekováCo považujete za svůj největší úspěch v rámci své současné pozice? 

Tak jednoduchá otázka a tak složitá odpověď… Asi by se nabízelo, abych zmínila úspěšný přechod na nový podnikový informační systém ERP nebo totální revoluci ve vedení účetnictví a reportů, kterou jsem zde zavedla po svém nástupu do firmy. Ale není to tak, za svůj největší úspěch považuji fakt, že jsem členkou celofiremního vedení, že se nám, to znamená celému týmu, podařilo překlenout první fázi krize a firmu dokázat stabilizovat, ozdravit a vytvořit příjemné pracovní prostředí s nadstandardními mezilidskými vztahy.

 

S kým nejčastěji v rámci své práce komunikujete? 

S ředitelem společnosti, s naší hlavní účetní a firemním IT expertem.

 

Kde vidíte těžiště pro kvalitní výkon vaší pozice? 

Nejdůležitější jsou pevné nervy, jasné cíle, vědět, co chci. A tolerance a trpělivost. To vše za předpokladu, že má člověk odpovídající vzdělání, praxi a životní zkušenosti.

 

Jaké máte pracovní priority na nejbližší období, co byste chtěli zlepšit? 

Již mnoho let mám stejné motto: snažím se vše udělat už napoprvé co nejlépe. Netrvá to o mnoho déle a nemusím ztrácet čas opravováním chyb. Snažím se, aby toto motto se mnou sdíleli moje kolegyně a kolegové. Jak jsem již zmínila, máme ve firmě mnoho rozdělaných projektů a na většině z nich participuji. Moc bych nám všem přála, abychom vše dotáhli do správného cíle. A aby to bylo brzy, neboť na dveře ťukají další nové zajímavé nápady.

 

Rozhovor vznikl za laskavé součinnosti České asociace pro finanční řízení a společnosti Wolters Kluwer ČR

 

Romana Gondeková, MBA, vystudovala ESMA – CZMI Praha, obor podnikový management. Od roku 1992 působila v účetním a daňovém poradenství, poté jako hlavní ekonom ve firmě Kobit, s.r.o. a jako hlavní účetní v Sanofi Prague.V letech 2000 až 2006 pracovala na Kanárských ostrovech v hotelovém businessu nejvyšší kvality. Od roku 2006 působí ve společnosti Druchema jako finanční ředitelka.

 

Blíží se prestižní 15. Jubilejní Controllingové fórum, každoroční setkání finančních a ekonomických ředitelů, které se v režii Controller-Institutu koná 13. a 14. 6. v Roztokách u Prahy.

 

Ilustrační foto: © gunnar3000 - Fotolia.com