Hlavní navigace

Rudolf Kypta, ČSOB Leasing: Musíme být připraveni na nejistou budoucnost

10. 10. 2011

Sdílet

Současný leasingový trh je ve znamení tvrdé konkurence a obrovského tlaku na marže, říká Rudolf Kypta, výkonný ředitel pro finanční řízení a člen představenstva ČSOB Leasing.

ČSOB Leasing vykázal za první pololetí letošního roku překvapivě dobrý výsledek. Znamená to, že vás už začala konjunktura? 

V našem oboru se poprvé po krizi požadavky na obnovu provozního financování, investic podnikatelů a soukromých osob začaly projevovat na konci roku 2010. V roce 2011 pokračuje, v meziročním srovnání, významný růst prodejů a financování nákladních automobilů, ale roste i prodej financování osobních a užitkových vozidel. Znovu probíhají v podnikatelské sféře investice do strojů, zařízení a technologií. ČSOB Leasing denně využívá zájmu zákazníků obnovovat a rozšiřovat své podnikání. Naše společnost rostla ve druhém čtvrtletí roku 2011 téměř dvakrát rychleji než leasingový trh. Z pohledu finančních produktů je zájem zákazníků směrován více do úvěrového financování. Finanční leasing zůstává pro podnikatele zajímavým produktem například pro financování nových projektů jak se říká „na zelené louce“. Navíc u nás jsou vždy finanční produkty doplněny o kvalitní nabídku pojištění.

 

Rudolf KyptaZaujímáte dlouhodobě přední pozici v leasingu podnikatelů, financujete velké projekty a celky. V jakých oblastech podnikání cítíte, že se byznys opět hýbe a jsou pro ČSOB Leasing  perspektivní? 

Z pohledu hlavních oblastí tvorby HDP to jsou průmyslová výroba, zejména pak výroby navázané na autoprůmysl, zpracovatelské činnosti, silniční a železniční doprava a poměrně zajímavé obchody děláme také v zemědělské technice. Jsme však na cestě v rozvoji obchodu a financování v dalších, ne zcela tradičních oborech. Konkrétním příkladem může být zdravotnictví, kde jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci se společností Siemens, konkrétně sektorem Healthcare. ČSOB Leasing zde zajišťuje financování nákupu ultrazvukové zdravotní techniky. Díky tomu se stává tato zdravotnická technika dostupná nejen pro velké nemocnice a diagnostická centra, ale i menší zdravotnická zařízení a soukromé praxe.

 

Jako další důvod dosažení dobrých výsledků uvádíte úsporu nákladů. Kde se vám podařilo ušetřit? 

Úsporu nákladů vnímáme komplexně jako trvale efektivní hospodaření. Rok 2010 byl rokem znovuoživení investic do mnoha procesů v naší společnosti. Z pohledu dalšího zefektivnění činností vidíme za důležité dále investovat do naší IT infrastruktury, proto jsme začali vynakládat do této oblasti významné prostředky. Abychom si mohli dovolit tyto investice, je nutné držet celou strukturu nákladů pod kontrolou a to hlavně těch s největším podílem.

 

Jako třetí důvod uvádíte snížení nákladů na riziko. Co se za tím skrývá? 

V průběhu krize a částečně v následujícím období jsme vytvořili opravné položky na rizikové obchody, kde měli zákazníci problémy s plněním svých závazků. Vzhledem k dalšímu zkvalitnění řízení rizika v ČSOB Leasing se nám v posledních dvou letech velmi dobře daří budovat zdravé portfolio smluv. To má samozřejmě pozitivní vliv na náklady rizika neboli tvorbu opravných položek k pohledávkám.

 

Změnil se nějak rizikový management ČSOB Leasing v období ekonomické krize? Můžete přiblížit jak? 

Ano, změnil se a to v následujících oblastech. V procesu akceptace začal být kladen ještě větší důraz na kvalitu finančního řízení našich zákazníků, jejich schopnost vyrovnat se s krizí a jejich potenciál vrátit se dlouhodobě ke zdravému hospodaření. Dále jsme řízeně omezili segmenty, kde již míra rizika dosáhla úrovně, kdy bylo vhodné celý segment nechat specialistům (např. ojetá dopravní technika). U zpožděných a nesplácených pohledávek bylo naší snahou nabídnout  našim zákazníkům pomocnou ruku v jejich potížích, a proto jsme vycházeli vstříc žádostem o restrukturalizaci splácení, odkladům splátek, apod. Naší snahou bylo udržet zákazníky „nad vodou“ a umožnit jim najít nové zakázky, příležitosti a restrukturalizovat hospodaření. A poslední, co bych zmínil, byl proces nakládání s předměty. Na trhu s přebytkem nabídky zabavených nebo vrácených předmětů leasingu bylo nutné najít nové prodejní kanály pro odbyt předmětů a dále vylepšit systém jejich oceňování, hodnocení tak, abychom dokázali nacházet bezpečné a efektivní formy financování pro určité skupiny aktiv.  

 

Jak se jako finanční ředitel podílíte na risk managementu? 

Risk management patřil v minulosti k odpovědnostem finančního ředitele. Vzhledem k významu řízení rizika jsme po vzoru naší mateřské společnosti vytvořili novou pozici výkonného ředitele pro credit risk a operations, kam spadá odpovědnost za risk management. Jako finanční ředitel jsem zapojen do risk managementu především na straně monitoringu a reportingu, řídím Credit risk committee a podílím se na tvorbě strategie řízení rizika v rámci pravidelných zasedání představenstva společnosti.  

 

Kde vidíte v současné době největší rizika ve své oblasti? Jak jste na ně připraven? 

Asi jako celý trh vidím největší riziko v obtížné predikovatelnosti  vývoje národních ekonomik a dopadu  jejich potíží na trh obecně. Koncem září jsme schválili obchodně finanční plán na roky 2012 až 2014, ale asi nikdo není v tuto chvíli schopen říci, jestli je to reálný plán nebo jej budeme za půl roku upravovat s ohledem na vývoj makroekonomiky. Přeji si, aby k tak dramatickému vývoji nedošlo, ale i kdyby došlo, jsem přesvědčený o naší připravenosti. Díky implementaci nového risk managementu neočekávám významně negativní dopad do nákladů rizika. Riziko spíše vidím v potenciálu trhu zasaženém možnou krizí a nenaplněním našich růstových ambicí. Vrátím-li se k současnému období, negativním jevem je propad marží ve všech segmentech a stále pokračující tlak na ně. Všichni hráči se snaží získat, co největší podíl na trhu a otázka je, kam až lze jít.

 

Jak se podílíte na strategickém rozhodování firmy? Posílila se vaše role v této oblasti v důsledku ekonomické krize? 

CS24

Jsem členem představenstva a představenstvo ČSOB Leasing má klíčovou roli v strategickém rozhodování společnosti. Neřekl bych, že se moje role cíleně posílila, ale posílily se především jednotlivé procesy v oblastech, kde jsme se v průběhu krize poučili, že věci můžeme dělat ještě lépe.

 

Byl pro vás článek přínosný?