Hlavní navigace

Šéfové musí rozumět technologiím

27. 4. 2021

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Stále dokola slýcháme a čteme, že každá firma je dnes technologická. Pro management to znamená, že musí být technicky vzdělanější a dokázat posoudit vliv technologií na firemní strategii. Přidá-li se mimořádná situace jako pandemie COVID-19, záleží na tom ještě více. Řídicí pracovníci tak musí rozdělit pozornost mezi tři horizonty: data, bezpečnost a standardy.

Tři horizonty zájmu podmiňují tři technologické elementy

Aby se organizace dokázaly vypořádat s okamžitými výzvami spojenými s pandemií COVID-19, následnou obnovou a budováním podniku budoucnosti založeného na technologiích, musejí rozdělit pozornost a investice mezi tři horizonty. Tyto horizonty ale utvářejí tři technologické elementy, kterým je nejprve nutné porozumět.

Těmito elementy jsou data, bezpečnost a standardy. Ovlivňují celou firmu a projevují se v oblasti IT: data, protože se stala jedním z hlavních aktiv podniku, bezpečnost, protože udržuje podnik při životě, a standardy, protože jsou nezbytné kvůli přenositelnosti a interoperabilitě technologií.

První horizont – evoluce

Pilíře prvního horizontu tvoří dvě technologie – umělá inteligence (AI) a cloud. Řada studií ukazuje, do jaké míry AI pronikla do všech odvětví včetně maloobchodu, průmyslové výroby, finančních služeb, automobilového průmyslu a energetiky. Faktem je, že mnoho důležitých podnikových procesů je bez ní dnes nemyslitelných.

Obvykle je AI sice vnímána jako řešení pro repetitivní a na chyby náchylné úkony, ale v dnešní době proniká i do dalších oblastí, dříve vyhrazených lidem. Mimo automatizaci může díky kognitivním funkcím sloužit při manažerském rozhodování a k optimalizaci celých podnikových ekosystémů. K plnému využití jejího potenciálu je nutné dobře pochopit její schopnosti, připravit firemní kulturu na změnu a vyškolit pracovníky, aby dokázali pracovat s novou generací AI řešení.

Krize způsobená pandemií COVID-19 nejen urychluje tempo zavádění cloudových technologií, ale také vede podniky k přehodnocování svých strategií s ohledem na dva zásadní faktory: průběžný rozvoj cloudových technologií a dopady na počítačovou bezpečnost. Měly by si uvědomovat přínosy a nevýhody pořízení cloudového řešení od jediného dodavatele oproti diverzifikaci mezi více poskytovatelů s širším souborem funkcí a ekonomických aspektů, ale také provozních a bezpečnostních rizik.

Jako optimální řešení se dnes jeví hybridní a multicloudový přístup, kde je možné pracovní zátěže flexibilně přesouvat mezi cloudy a lokální infrastrukturou.

Druhý horizont – vznik

Jakmile se AI a cloud stanou nedílnou součástí fungování firmy, na horizontu se jako další rýsuje vznik digitálního světa.

Pandemie COVID-19 donutila zaměstnance a spotřebitele, aby si zvykli na on-line zkušenost ve všech oblastech. Dnes nejen očekávají, že jim tyto technologie budou poskytovat služby, na které jsou zvyklí, ale chtějí, aby také řešily jejich další starosti, zejména udržitelnost, bezpečnost a využití osobních údajů. To vyvolává nutnost budovat maximálně přizpůsobitelné, propojené a inteligentní sítě, které umožní další obchodní růst.
Data jsou všudypřítomná – nejen v pracovním prostředí, ale i doma, ve veřejném prostoru a v obchodech. Data nás zcela obklopují – uživatelská rozhraní musejí být maximálně přívětivá a mnohem přirozeněji se napojovat na naše smysly.

Aby bylo možné takovou vizi uskutečnit, musejí se firmy zaměřit na několik klíčových oblastí. V první řadě by se mělo IT zaměřit na zákazníka a jeho cestu a na obchodní přínosy inteligentní sítě a podle toho definovat architekturu a volit vhodné technologie.
Dalším aspektem digitálního světa bude decentralizace. Podnik již nebude zakotvený na jednom konkrétním místě, ale půjde o přenositelnou, neustále se vyvíjející aktivitu schopnou se zapojovat do různých obchodních a technologických ekosystémů, vstupovat na nové trhy a využívat nové zdroje zisku. Vedení podniků musí přerušit tradiční modernizační cyklus a navázat spolupráci s širším okruhem rovnocenných, vzájemně provázaných partnerů.

Třetí horizont – disrupce

Poslední horizont přináší nové, disruptivní přístupy s klastrovým cloud computingem, kde hlavní roli hrají neuromorfní a kvantové výpočetní systémy.

Tyto inovace zcela změní podobu informačních technologií, jak je známe dnes. Firmy proto musejí sledovat rozvoj nových konceptů a zajistit si potřebné dovednosti, aby je dokázaly včas zavést a nezačaly zaostávat za konkurencí.

Využití těchto nových technologií však není lehkým úkolem. Nejdůležitější je, aby si firma uvědomila, co je v sázce – vždyť třetí horizont přinese změny srovnatelné s počítačovou revolucí na počátku 80. let minulého století.

Budoucnost je nepředvídatelná, ale to je na ní zároveň vzrušující. Firmám se tak nabízí možnost uchopit příležitost a získat výhodu. Jediné, co víme, je, že budoucnost je digitální. V dnešní situaci, již utváří celosvětová zdravotní krize a která může vyústit v několik variant nového „normálního“ stavu, musí byznys a technika překonávat novou nejistotu ruku v ruce. 

Cloud23

A to je úkol, kterého se musí zhostit vedení firem. 

Autor je CTO ve společnosti Capgemini.