Hlavní navigace

Slevy za předčasné splacení faktur kupodivu nefrčí

8. 8. 2012

Sdílet

 Autor: © lenets_tan - Fotolia.com
České firmy chtějí svoje peníze dříve. Zkrátily dobu splatnosti faktur z 50 na 44 dní, každá třetí faktura je však uhrazena později.

Podle průzkumu platební morálky, který zveřejnila pojišťovna Atradius, došlo od podzimu 2011 k výraznému zkrácení průměrné lhůty splatnosti faktur z 50 na 44 dní od data vystavení faktury. Přesto však toto číslo výrazně přesahuje průměrnou lhůtu splatnosti v zemích východní (32 dní) i západní (38 dní) Evropy. Ve srovnání s obchodníky z jiných zemí jsou Češi stále benevolentnější.

 

Hlavní zjištění průzkumu:

* předepsaná splatnost je v průměru 44 dnů,

* 32 % faktur uhrazeno po splatnosti,

* 81 % podniků uvádí jako důvod zpoždění plateb nedostatečnou likviditu,

* jen 21 % českých firem poskytuje slevu za předčasné splacení faktur,

* 31 % všech zakázek bylo fakturováno s odloženou splatností,

* v následujícím půlroce se očekává nárůst aktivní správy pohledávek.

 

„Za zkrácením lhůty splatnosti stojí fakt, že si firmy uvědomují vyšší pravděpodobnost zpoždění platby. V průměru je totiž 32 % českých faktur zaplaceno se zpožděním, nejčastěji však do 15 dnů po uplynutí lhůty splatnosti. Zkrácením této lhůty tak firmy dosahují dřívějších plateb, a to v průměru o šest dnů,“ vysvětluje Markéta Stržínková, ředitelka pojišťovny Atradius pro střední a východní Evropu. Ve srovnání s ostatními zeměmi patříme k podprůměru, ve východní i západní Evropě je pozdě splaceno 29 % faktur. Přesto se české podniky nepatrně zlepšily, na podzim roku 2011 bylo pozdě splacených faktur 33 %. 

Pravděpodobnost, že bude faktura uhrazena po lhůtě splatnosti, je v České republice stejně vysoká u faktur vystavených tuzemským i zahraničním zákazníkům. Hlavním důvodem zpoždění plateb jsou problémy s likviditou (jako hlavní důvod zpoždění plateb uvedlo 81 % respondentů problémy s dostupností finančních prostředků). 

 

Proč dávají Češi přednost odloženým splatnostem

Paradoxně se snížil i podíl firem, které poskytují slevu za předčasné splacení faktur. „Jedná se přitom o trend, který je v zahraničí stále hojněji využíván, zvyšuje platební morálku a vede k vylepšení firemního cashflow,“ říká Markéta Stržínková. Slevu nabízí jen 21 % českých respondentů, ještě na podzim 2011 přitom tuto formu slevy poskytovalo 25 % firem. Ve východní Evropě slevu poskytuje 28 % firem, v západní dokonce 34 %. 

Průzkum potvrdil, že čeští respondenti dávají přednost odloženým splatnostem především z důvodu navázání dlouhodobých obchodních vztahů. Týká se to jak obchodování s tuzemskými podniky, tak i se zahraničními subjekty. Právě zahraničním obchodníkům prodávají čeští respondenti na splatnost ochotněji, míří k nim 37 % zakázek, k tuzemským jen 24 %. Celkově v průměru se jedná o 31 % zakázek. Jde však o výrazně sestupný trend oproti loňským 46 % faktur s odloženou splatností, v roce 2010 jich dokonce bylo 84 %.

V následujících šesti měsících podle průzkumu vzroste u firem uplatňování aktivní správy pohledávek, jakožto nástroje sloužícího k ochraně firmy před riziky souvisejícími s pozdním hrazením pohledávek nebo jejich nedobytností. 10 % respondentů uvedlo, že v tomto období zintenzivní sledování finanční situace a schopnosti splácet zákazníka, což je plně v souladu s očekáváním.

 

 

Byl pro vás článek přínosný?