Hlavní navigace

Slovensko: Návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty predložený do parlamentu

12. 9. 2013

Sdílet

 Autor: © Tomas Sereda - Fotolia.com
Návrh novely zákona o DPH bol Ministerstvom financií SR postúpený do medzirezortného pripomienkového konania. Návrh zákona bol v júli predložený do parlamentu. Prinášame prehľad hlavných zmien oproti pôvodnému návrhu.

Rozšírenie tzv. „tuzemského samozdanenia“

Navrhuje sa rozšírenie prípadov, pri ktorých sa uplatní prenos povinnosti platiť daň na príjemcu (tzv. „tuzemské samozdanenie”): ide o dodanie konkrétnych druhov poľnohospodárskych plodín, kovov, mobilných telefónov a integrovaných obvodov. V prípade dodania mobilných telefónov a integrovaných obvodov by sa samozdanenie malo uplatniť, ak základ dane na faktúre prevýši sumu 5 000 eur.

 

Počítanie obdobia na úpravu odpočítanej dane pri investičnom majetku

Obdobie na úpravu odpočítanej dane by malo začať plynúť v roku, v ktorom bol investičný majetok uvedený do používania. Na rozdiel od predchádzajúcej úpravy by sa tak toto obdobie u každého nadobúdateľa malo začať počítať odznova, t. j. bez ohľadu na prvé uvedenie investičného majetku do používania.

 

Samozdanenie pri dovoze – posunutie účinnosti od 1. januára 2017

Navrhuje sa posunúť opätovný odklad účinnosti úpravy samozdanenia (reverse-charge) pri dovoze z 1. januára 2014 až na 1. januára 2017.

 

Účinnosť zákona sa nemení – navrhuje sa od 1. januára 2014. O ďalších krokoch v legislatívnom procese Vás budeme informovať.

 

 

 

Zdroj: KPMG

 

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?