Hlavní navigace

Slovensko: Plánované zmeny v zdaňovaní právnických osôb

17. 11. 2012

Sdílet

 Autor: © Tomas Sereda - Fotolia.com
Do slovenského parlamentu bol doručený návrh novely zákona o dani z príjmov upravujúci aj zdaňovanie právnických osôb, ktorý prešiel v rámci medzirezortného pripomienkového konania a schvaľovania vládou viacerými zmenami.

Plánované zvýšenie sadzby dane z príjmov právnickej osoby z 19 % na 23 % sa podľa doplneného prechodného ustanovenia prvýkrát dotkne zdaňovacích období, ktoré začnú po 31. decembri 2012. Daňovníci, ktorých zdaňovacie obdobie sa začína v roku 2012 a skončí sa v roku 2013, by teda pre toto zdaňovacie obdobie mohli počítať ešte s 19% sadzbou dane, pokiaľ parlament novelu schváli v tomto znení.

Upravený návrh novely zákona zavádza osobitnú sadzbu dane z príjmov vzťahujúcu sa na podiely na zisku (dividendy) obchodnej spoločnosti alebo družstva vykázanom za zdaňovacie obdobia najneskôr do 31. decembra 2003, ktorá by mala byť vo výške 15 %. Dividendy vyplácané slovenskými právnickými osobami daňovým rezidentom aj daňovým nerezidentom by mali byť zdaňované prostredníctvom zrážkovej dane, t.j. pri zdroji. Dividendy zo zdrojov v zahraničí by slovenskí daňoví rezidenti mali zdaňovať prostredníctvom podaného daňového priznania.

Na dividendy vyplácané subjektom zo sídlom v inom členskom štáte Európskej únie, ako je prijímateľ, ktorý má aspoň 10% priamy podiel na základnom imaní vyplácajúceho subjektu, sa vyššie uvedený spôsob zdanenia neuplatní.

 

 

Zdroj: KPMG