Hlavní navigace

Slovensko: Register účtových závierok

10. 1. 2014

Sdílet

 Autor: © Tomas Sereda - Fotolia.com
Register účtovných závierok sa zaviedol novelou zákona o účtovníctve č. 547/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2012.

Do registra účtovných závierok sa pôvodne mali ukladať účtovné závierky, ktoré sa zostavoval k 31. decembru 2012. Novela zákona o účtovníctve č. 440/2012 Z. z. odložila povinnosť ukladania účtovných závierok do registra závierok o jeden rok a do registra sa ukladajú účtovné závierky, ktoré sa zostavujú k 31. decembru 2013 a neskoršiemu dátumu. Novela z októbra 2013 novelizovala pôvodné, resp. zaviedla nové ustanovenia ohľadom registra účtovných závierok.

 

Od roku 2014 nezaniká účtovným jednotkám povinnosť ukladania účtovnej závierky do zbierky listín obchodného registra. Táto povinnosť však bude splnená uložením účtovnej závierky do registra účtovných závierok, ktorý potom zabezpečí jej uloženie do zbierky listín obchodného registra.

 

 

 

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?