Hlavní navigace

Slovensko: Zdaňovanie príjmov z dlhopisov a pokladničných poukážok od 1. júla 2013

18. 7. 2013

Sdílet

 Autor: © Tomas Sereda - Fotolia.com
V Zbierke zákonov publikovaná novela Colného zákona súčasne novelizuje aj zákon o dani z príjmov a prináša nasledovné kľúčové zmeny:

1. Príjmy daňových nerezidentov z príjmov z dlhopisov a pokladničných poukážok vyplácaných slovenskými daňovými rezidentmi a slovenskými stálymi prevádzkarňami daňových nerezidentov sa nebudú považovať za príjmy zdaniteľné v SR. Novela má zvýšiť atraktívnosť emisií domácich dlhopisov na zahraničných trhoch a zlepšiť možnosti na získanie úverových zdrojov pre podnikateľské subjekty SR.

 

2. Zdaniteľné príjmy slovenských daňových rezidentov – fyzických osôb z dlhopisov a pokladničných poukážok sa už nebudú zdaňovať zrážkovou daňou. Daňovú povinnosť bude potrebné vysporiadať podaním daňového priznania.

 

Účelom novelizácie má byť zjednotenie spôsobu zdaňovania štátnych dlhopisov a pokladničných poukážok s podnikovými dlhopismi. Dani vyberanej zrážkou budú podliehať iba výnosy z dlhopisov a pokladničných poukážok plynúce daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie, Fondu národného majetku SR a NBS. Nové pravidlá zdaňovania by sa mali vzťahovať na výnosy (príjmy) z dlhopisov a pokladničných poukážok vyplatené, poukázané alebo pripísané v prospech daňovníka od 1. júla 2013. 

 

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?